Allergi og Atopica

Hey alle :slight_smile:

Min dyrlæge sværger til Atopica, når det kommer til katte og allergisk dermatitis. Derfor er jeg bare interesseret i at høre om folks erfaringer?

Fungerer det?
Hvordan bruger I det?
Min dyrlæge anbefaler følgende:
1 gang daglig i 4 uger - derefter hver 2. dag i 4 uger. Derefter vurderes det, om det skal gives 1 eller 2 gange ugentligt - men at man skal regne med at give katten Atopica resten af livet.

Nu er Atopica ikke er helt billigt produkt - så vil egentlig bare høre folks erfaringer. Virker det godt nok? Virker det bedre eller værre end fx prednisolon eller andre glukokortikoider?

/Annika

Min dyrlæge sværger til at finde årsagen til allergien og dermed helt undgå medicin :slight_smile:

Jeg har ikke prøvet det - men Lene Boysen nævnte det godt nok som en mulighed. Men jeg kender det som gigtmiddel til mennesker - det er altså skrappe sager. Hvis det er foderallergi er vejen frem at finde det, katten ikke kan tåle. Ved andre typer allergi kan man prøve med desensibilisering. Det lød som om de har gode resultater, men det er en langvarig behandling.

[QUOTE=Annika;1037454]Hey alle :slight_smile:

Min dyrlæge sværger til Atopica, når det kommer til katte og allergisk dermatitis. Derfor er jeg bare interesseret i at høre om folks erfaringer?

Fungerer det?
Hvordan bruger I det?
Min dyrlæge anbefaler følgende:
1 gang daglig i 4 uger - derefter hver 2. dag i 4 uger. Derefter vurderes det, om det skal gives 1 eller 2 gange ugentligt - men at man skal regne med at give katten Atopica resten af livet.

Nu er Atopica ikke er helt billigt produkt - så vil egentlig bare høre folks erfaringer. Virker det godt nok? Virker det bedre eller værre end fx prednisolon eller andre glukokortikoider?

/Annika[/QUOTE]

Ja, det virker. Men der går en måned eller to, før man kan se virkningen.

vh

Andreas

Skrappe sager?? Hvordan det??

Det er jo i sagens natur et middel der undertrykker immunforsvaret. Det er sjældent helt uden omkostninger. Det kan være nødvendigt at bruge skrappe midler, men hvis jeg kunne finde en anden udvej = finde ud af hvad der er, der udløser anfald og undgå medicinen, eller prøve desensibilisering, så ville jeg klart det først.
Du skal i hvertfald holde øje med selv små tegn på infektion og med ting som øget tørst, der kunne tyde på begyndende sukkersyge. Ligesom man vist ikke bør vaccinere under behandlingen.
Fra produktbladet - cyclosporin er indholdsstoffet i Atopica:

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Særlige forsigtighedsregler for dyret
Kliniske symptomer på atopisk dermatit så som kløe og hudinflammation er ikke specifikke for denne sygdom, og tilstedeværelsen af andre årsager til dermatit, så som infestationer med ektoparasitter, andre allergier, som forårsager hudsymptomer (f.eks. loppeallergi eller fødemiddelallergi), eller bakterie- og svampeinfektioner, bør derfor udelukkes inden behandlingen med ciclosporin indledes.
Det er god klinisk praksis at behandle loppeinfestationer før og under behandlingen af atopisk dermatit.
Det anbefales at udrede bakterie- og svampeinfektioner før indgivelsen af ciclosporin. Infektioner, der indtræder under behandlingen, giver imidlertid ikke nødvendigvis anledning til at seponere ciclosporinet, med mindre infektionen er udtalt.

En fuldstændig klinisk undersøgelse bør foretages inden behandlingen med ciclosporin indledes.
Da ciclosporin hæmmer T-lymfocytterne kan stoffet, dog uden selv at inducere tumorer, føre til øget forekomst af klinisk malignitet. Der bør overvåges regelmæssigt for lymfadenopati, som er set i forbindelse med ciclosporinbehandling.
Hos laboratoriedyr er ciclosporin tilbøjelig til at påvirke de cirkulerende insulinkoncentrationer og til at medføre forøget glykæmi. Hvis der ses tegn på diabetes mellitus, skal behandlingens virkning på glykæmien monitoreres.
Ciclosporin bør ikke anvendes til diabetiske hunde.
Creatininværdierne hos hunde med svær nyreinsufficiens bør monitoreres nøje.

Særlig opmærksomhed bør udvises ved vaccination, da behandling med ciclosporin kan påvirke vaccinationens effektivitet.
Ved brug af inaktiverede vacciner anbefales det således ikke at vaccinere hverken under behandlingen eller inden for 2 ugers interval før og efter denne.
Vedrørende brug af levende vacciner, se også pkt. 4.3, ”Kontraindikationer”.

Samtidig indgift af andre immunosuppressive midler anbefales ikke.

Annika, hvad er problemet med din kat? Foderallergi?
Hvad har du skiftet til af foder?

Der er masser af katte med allergi og der er mange forskellige løsninger, så fremfor medicin, tror jeg mange kan hjælpe dig med det mere grundlæggende problem, hvis du beskriver problemet og hvad du allerede har forsøgt :slight_smile:

[QUOTE=Vivi_Fletcher;1037891]Annika, hvad er problemet med din kat? Foderallergi?
Hvad har du skiftet til af foder?

Der er masser af katte med allergi og der er mange forskellige løsninger, så fremfor medicin, tror jeg mange kan hjælpe dig med det mere grundlæggende problem, hvis du beskriver problemet og hvad du allerede har forsøgt :)[/QUOTE]

Hej Vivi - min kat fejler skam ingenting. Det er bare fordi jeg ville høre lige mere om Atopica og folks erfaringer. Er dyrlægestuderende og er i praktik hos en dyrlæge, der bruger Atopica rigtig meget - deraf interessen :slight_smile:

Ah - okay :slight_smile:

Min erfaring er, at næsten samtlige allergier kan undgås uden brug af medicin - men det kræver viden af både dyrlæge og ejer.

[QUOTE=Vivi_Fletcher;1037898]Ah - okay :slight_smile:

Min erfaring er, at næsten samtlige allergier kan undgås uden brug af medicin - men det kræver viden af både dyrlæge og ejer.[/QUOTE]
Jeg tager med kyshånd imod råd til en hund med loppe allergi. Min dyrlæge mener jeg skal give ham adv. dråber hver 14 dag + program vet hver måned (men det er altså voldsomt og han HADER de dråber). Derudover bades han med en kløestillende shampoo (også hver 14 dag) og får prednisolon når han begynder at klø sig. Jeg har haft ham af loppekurene her i vintermånederne, men det er ved at være loppe årstid igen og så starter balladen igen.

Så hvis du har nogen ideer til at undgå medicinen fyr endelig løs. Selvom jeg kan holde huset loppefri, sker det altså jævnligt han bliver bidt enten udenfor eller når vi er på besøg og så gør han sit til at klø sig selv til blods.

[QUOTE=Kamilia;1038121]Jeg tager med kyshånd imod råd til en hund med loppe allergi. Min dyrlæge mener jeg skal give ham adv. dråber hver 14 dag + program vet hver måned (men det er altså voldsomt og han HADER de dråber). Derudover bades han med en kløestillende shampoo (også hver 14 dag) og får prednisolon når han begynder at klø sig. Jeg har haft ham af loppekurene her i vintermånederne, men det er ved at være loppe årstid igen og så starter balladen igen.

Så hvis du har nogen ideer til at undgå medicinen fyr endelig løs. Selvom jeg kan holde huset loppefri, sker det altså jævnligt han bliver bidt enten udenfor eller når vi er på besøg og så gør han sit til at klø sig selv til blods. [/QUOTE]

Jeg har desværre ikke den store erfaring med hunde. Jeg synes hver 14. dag lyder meget voldsomt, men det vil jeg ikke lige gøre mig klog på.

Ok synes bare lige jeg ville høre. Loppeallergi er noget skidt fordi man ikke rigtigt kan kontrollere det og da slet ikke på en hund, der jo skal ud og gå tur ect.

Kan man ikke begrænse det lidt ved at begrænse hundens samvære med andre hunde? Eller holde sig til at hunden kun er sammen med hunde, som I kender og som I ved bliver behandlet for lopper?

Det gør vi allerede, men det er ikke nok i loppe seasonen da lopperne er i omgivelserne også (gåtur, skov og eng).