BBC dokum. på Sverige 1!

Var der andre end mig, der så denne:
http://svt.se/2.122744/1.2226897/om_alla_invandrarna_lamnar_landet?lid=20101118&lpos=SVT1_0000_sitelink&from=tabla

Ret skræmmende…