Debat om den nye bagside på stamtavlen

Jeg vil gerne have en åben debat om den nye bagside på vores stamtavler, da jeg finder den problematisk på flere punkter.
Før i tiden skulle min dyrlæge kun skrive under på få basale ting vedr. katten (den måtte ikke være kryptocid, måtte ikke have navlebrok og skulle være hørende), nu skal han reelt lave en avlsgodkendelse, og det føler jeg er en skærpelse.

Nu skal dyrlægen skrive under på hele denne tekst:

Sundhedserklæring med henblik på avl; gældende for alle racer
Hermed attesteres at ovenstående kat er undersøgt for nedenstående:
· For hankattes vedkommende at begge testikler er korrekt placeret i pungen
· For begge køns vedkommende

 •   [I]At katten er fri for navlebrok[/I]
  
 •   [I]At katten er fri for medfødte anomalier, så som entropin, ectropion, polydactyli (formange tæer), oligodactyli (for få tæer), døvhed, blindhed,      strukturelle fejl på skelettet inkl. Rygsøjle og brystkasse.[/I]
  

· At katten er sund og rask, herunder ikke har problemer med vejrtrækningen.

Bemærk: denne erklæring er baseret på en fysisk undersøgelse af katten og er udtryk for kattens status på den dag, hvor den er undersøgt.
Ovenstående erklæring kræves for katte, der er registreret hos og skal anvendes i avl i Felis Danica. jfr. Felis Danica’s pg FIFe’s avls- og registreringsregler.
Vær opmærksom på. at der for visse racer er yderligere krav til DNA og/eller ultralydsundersøgelse for at katten må anvendes i avl.
Fuld oversigt kan ses på www.felisdanica.dk Disse tests samt chipmærkning og attestering af sundhedsattesten skal udføres inden katten anvendes i avl første gang.

Min dyrlæge kan finde det vanskeligt, at skrive under på alt dette blot ved en alm. Klinisk undersøgelse, da han skal erklære at katten er FRI for dette. I den engelske tekst er det blødt op, og her skal han blot skrive under på at katten ikke udviser tegn på disse lidelser. Endvidere kan han jo med teksten på bagsiden fortolke det som om han nu skal sættes sig ind i Felis Danica’s og FIFe’s avls- og registreringsregler. Hvilket jeg tvivle på han har tid til……
Samtidig kan jeg nu risikere, at få en anmærkning på en kat med et minimalt knæk yderst på halen, da dette er en strukturel fejl på skelettet. Men en sådan bemærkning, kan jeg så tage killinger efter katten ? Måske, men der er jo så pludselig op til stambogsførerens velvilje.
Det valg ville jeg godt fortsat selv have. Lidelsen er ikke på nogen måde farlig, og skulle der komme et helt kuld med haleknæk, ville jeg selvfølgelig lukke linien. Nu er det bare ikke op til mig selv længere.

Jeg vil på ingen måde avle på katte med fejl, og gør selv en masse for, at finde sunde og rask avlskatte, men jeg føler mig lidt umyndiggjort ved dette tiltag.

Jeg mener at dette tiltag er en national skærpelse i forhold til FIFe’s overordnede regler og dette er ikke tilladt:

Kap 3 Regler for opdræt

3 Regler for opdræt
3.1 Generelt
Alle katte som er som er stambogsført hos et FIFe medlem kan frit anvendes til avl, medmindre de er begrænset af:
- Avls- & registreringsreglerne (kapitel 3, 6, 7, 8 eller 9) eller
- Nationale regler med hensyn til helbred
FIFe medlemmer må ikke tilføje yderligere avls- & registreringsbegrænsninger

I vores nationale regler er der følgende krav om attester:
1.3.2 Attester
Han- og hunkatte, som ikke tidligere har fået afkom registreret i Felis Danica, skal der sammen med stamtavlerekvisitionen medsende følgende attester.
På attesterne skal kattens fuldstændige navn, registreringsnummer og ID mærkning være påført.
Dyrlægeattest eller en, af Felis Danica godkendt, navlebrok-/kryptorchid-/høreattest eller notering på kattens stamtavle, som viser at:
- Katten ikke har navlebrok.
- Hankatten har normale og korrekt placerede testikler.
- Hvide katte (EMS w) er hørende.
Såfremt der ikke kan fremlægges disse attester, registreres samtlige killinger med avlsforbud, som ikke kan ophæves

Endnu er der ikke et krav om at det kun er bagsiden af stamtavlen som kan benyttes ved rekvirering af stamtavler, men jeg har en kraftig formodning om, at dette vil blive ændret ved næste plenarforsamling. Derfor sker her nu er stramning af vores regler for attest.

Hvis der også sker en ændring af den blanket som ligger på engelsk til brug ved f.eks. parringer med udenlandske hankatte, kan det give os problemer, da vi ikke kan forvente samtlige udenlandske dyrlæger vil give en sådan udvidet helbredserklæring på katten.

Jeg har lavet dette indlæg for at gøre alle opmærksom på, at der kan være e problemstillinger som ikke er helt belyst, og for at give en side af sagen.

Såfremt nogen har noget at tilføje er alle meget velkomne.

[QUOTE=Wijelo;1299680]Jeg vil gerne have en åben debat om den nye bagside på vores stamtavler, da jeg finder den problematisk på flere punkter.
Før i tiden skulle min dyrlæge kun skrive under på få basale ting vedr. katten (den måtte ikke være kryptocid, måtte ikke have navlebrok og skulle være hørende), nu skal han reelt lave en avlsgodkendelse, og det føler jeg er en skærpelse.

Jeg kan ikke helt se hvori den skærpelse ligger. Det har altid været og er IMO stadig kun opdrætters ansvar at vælge og fravælge dyr til avl. Dyrlægen attesterer kun hvad han ser ved undersøgelse af katten.

Nu skal dyrlægen skrive under på hele denne tekst:

Sundhedserklæring med henblik på avl; gældende for alle racer
Hermed attesteres at ovenstående kat er undersøgt for nedenstående:
· For hankattes vedkommende at begge testikler er korrekt placeret i pungen
· For begge køns vedkommende

 •   [I]At katten er fri for navlebrok[/I]
  
 •   [I]At katten er fri for medfødte anomalier, så som entropin, ectropion, polydactyli (formange tæer), oligodactyli (for få tæer), døvhed, blindhed,      strukturelle fejl på skelettet inkl. Rygsøjle og brystkasse.[/I]
  

· At katten er sund og rask, herunder ikke har problemer med vejrtrækningen.

Bemærk: denne erklæring er baseret på en fysisk undersøgelse af katten og er udtryk for kattens status på den dag, hvor den er undersøgt.
Ovenstående erklæring kræves for katte, der er registreret hos og skal anvendes i avl i Felis Danica. jfr. Felis Danica’s pg FIFe’s avls- og registreringsregler.
Vær opmærksom på. at der for visse racer er yderligere krav til DNA og/eller ultralydsundersøgelse for at katten må anvendes i avl.
Fuld oversigt kan ses på www.felisdanica.dk Disse tests samt chipmærkning og attestering af sundhedsattesten skal udføres inden katten anvendes i avl første gang.

Min dyrlæge kan finde det vanskeligt, at skrive under på alt dette blot ved en alm. Klinisk undersøgelse, da han skal erklære at katten er FRI for dette. I den engelske tekst er det blødt op, og her skal han blot skrive under på at katten ikke udviser tegn på disse lidelser. Endvidere kan han jo med teksten på bagsiden fortolke det som om han nu skal sættes sig ind i Felis Danica’s og FIFe’s avls- og registreringsregler. Hvilket jeg tvivle på han har tid til……

Nu er der jo ikke op til os og bestemme hvad dyrlægen tolker eller ej :slight_smile: Så må vi som kunder jo forklare, hvad det drejer sig om hvis der bliver problemer :slight_smile: Jeg kan medgå at “fri for” i dansk tekst og “ikke viser tegn på” i engelsk tekst skal ensrettes.

Samtidig kan jeg nu risikere, at få en anmærkning på en kat med et minimalt knæk yderst på halen, da dette er en strukturel fejl på skelettet. Men en sådan bemærkning, kan jeg så tage killinger efter katten ? Måske, men der er jo så pludselig op til stambogsførerens velvilje.

Det er jo ikke op til stambogsføreren at vurdere om du må anvende en kat med haleknæk dersom det ikke er et forbud i FD men kun en vejledning.

Det valg ville jeg godt fortsat selv have. Lidelsen er ikke på nogen måde farlig, og skulle der komme et helt kuld med haleknæk, ville jeg selvfølgelig lukke linien. Nu er det bare ikke op til mig selv længere.

Det kan jeg ikke se det ikke er, da det stadig ikke er en regel men en vejledning. Den kan du så følge eller lade være.

Jeg vil på ingen måde avle på katte med fejl, og gør selv en masse for, at finde sunde og rask avlskatte, men jeg føler mig lidt umyndiggjort ved dette tiltag.

Jeg mener at dette tiltag er en national skærpelse i forhold til FIFe’s overordnede regler og dette er ikke tilladt:

Kap 3 Regler for opdræt

3 Regler for opdræt
3.1 Generelt
Alle katte som er som er stambogsført hos et FIFe medlem kan frit anvendes til avl, medmindre de er begrænset af:
- Avls- & registreringsreglerne (kapitel 3, 6, 7, 8 eller 9) eller
- Nationale regler med hensyn til helbred
FIFe medlemmer må ikke tilføje yderligere avls- & registreringsbegrænsninger

I vores nationale regler er der følgende krav om attester:
1.3.2 Attester
Han- og hunkatte, som ikke tidligere har fået afkom registreret i Felis Danica, skal der sammen med stamtavlerekvisitionen medsende følgende attester.
På attesterne skal kattens fuldstændige navn, registreringsnummer og ID mærkning være påført.
Dyrlægeattest eller en, af Felis Danica godkendt, navlebrok-/kryptorchid-/høreattest eller notering på kattens stamtavle, som viser at:
- Katten ikke har navlebrok.
- Hankatten har normale og korrekt placerede testikler.
- Hvide katte (EMS w) er hørende.
Såfremt der ikke kan fremlægges disse attester, registreres samtlige killinger med avlsforbud, som ikke kan ophæves

Endnu er der ikke et krav om at det kun er bagsiden af stamtavlen som kan benyttes ved rekvirering af stamtavler, men jeg har en kraftig formodning om, at dette vil blive ændret ved næste plenarforsamling. Derfor sker her nu er stramning af vores regler for attest.

Hvis der også sker en ændring af den blanket som ligger på engelsk til brug ved f.eks. parringer med udenlandske hankatte, kan det give os problemer, da vi ikke kan forvente samtlige udenlandske dyrlæger vil give en sådan udvidet helbredserklæring på katten.

Jeg har lavet dette indlæg for at gøre alle opmærksom på, at der kan være e problemstillinger som ikke er helt belyst, og for at give en side af sagen.

Såfremt nogen har noget at tilføje er alle meget velkomne.[/QUOTE]

Jeg kan ikke se der er hverken skærpelser eller på anden måde ballade med den nye bagside såfremt den engelske og danske tekst ensrettes :slight_smile:

Der er skærpelser i forhold til FIFe’s regler, da der her kun kræves attest vedr. navlebrok og testikler.

Det er reglerne for attestation som er skærpet. Det må du da kunne give mig ret i :slight_smile:

Prøv igen at læse, hvad jeg skrive om krav til attest fra dyrlægen. Han skal altså skrive under på noget mere end før.

[B]"Kap 3 Regler for opdræt

[/B][B]3 Regler for opdræt

[/B][B]3.1 Generelt

[/B]Alle katte som er som er stambogsført hos et FIFe medlem kan frit anvendes til avl, medmindre de er begrænset af:

 • Avls- & registreringsreglerne (kapitel 3, 6, 7, 8 eller 9) eller
 • Nationale regler med hensyn til helbred
  FIFe medlemmer må ikke tilføje yderligere avls- & registreringsbegrænsninger
  [B]3.2 Avlshanner

[/B]Inden hankatten anvendes i avl, skal den have en veterinær erklæring der bekræfter, at begge testiklerne er normale, og at begge er nedfaldne i pungen.
Hankatte ejet af et FIFe medlems medlem, må ikke anvendes til parringer, som vil medføre uregistrerede killinger, f.eks. parringer hvor killingerne ikke vil få en officiel stamtavle udstedt af enten et FIFe-medlem eller en ikke-FIFe organisation.
[B]3.3 Avlshunner

[/B]Avlshunner må ikke få flere end tre kuld i løbet af 24 måneder med mindre der foreligger en på forhånd udfærdiget skriftlig godkendelse fra en dyrlæge og/eller FIFe-medlemmet.
En hunkat der har behov for gentagne kejsersnit må ikke bruges i videre avl.
En hunkat må ikke tillades at blive parret af en anden hankat inden for 3 uger efter den tidligere parring.

[B]3.4 Mikrochip og tatovering

[/B]Alle avlskatte skal identificeres ved enten mikrochip (foretrækkes) eller tatovering og identifikationskoden skal være dokumenteret i stamtavlen.
Undtagelse er tilladt for hankatte, der ikke er registreret i FIFe.

[B]3.5 Genetiske sygdomme og tests

[/B][B]3.5.1 Testprogrammer

[/B]Katte fra racer som bærer på en risiko for en genetisk sygdom og som opfylder følgende kriterier:

[ul]
[li]At sygdommen er dødelig eller forårsager kroniske lidelser[/li][li]At sygdommen optræder hos et betydeligt antal af racen[/li][li]At en pålidelig test er tilgængelig, og sygdommen vil kunne elimineres, bør testes for sygdommen.[/li][/ul]
Hvert FIFe-medlem skal udvikle passende programmer.
Hvis tests er obligatoriske i en race, enten via et program etableret af FIFe medlemmet eller via et race specifikt krav nævnt i kapitel 6 i avls- & registreringsreglerne, så skal FIFe medlemmet registrere test resultater. Test resultater skal være baseret på dokumentation fra laboratorier, indsendt af opdrætteren. Test resultaterne skal enten fremgår direkte af den udstedte stamtavle eller i et separat appendix til stamtavlen.
Information vedr. genetisk testning og råd om testning, samt helbredsundersøgelser vil blive undersøgt og informeret om via Helbreds- og Velfærdskommissionen (se Appendix I og Appendix II).
Helbreds- og Velfærdskommissionen kan hjælpe og vejlede FIFe-medlemmer med oplysninger om genetiske sygdomme og testprogrammer.
Dommer- og Standardkommissionen (Judges & Standards Commission), Avls- & Registreringskommissionen (Breeding & Registration Commission) og de andre kommissioner skal om nødvendigt konsulteres.

[B]3.5.2 Genetiske sygdomme

[/B]FIFe godkender ikke nogen ny katterace med racekarakteristika baseret på unormale fænotypiske træk eller andre medfødte egenskaber som vil give anledning til helbredsproblemer eller forringe kattens normale liv.
FIFe anerkender ikke nogen racer, der som racekarakteristika har:

 • Achondroplasia/pseudo-achondroplasia: Et autosomalt dominant gen der forårsager dværgvækst, forkortede lemmer og ben samt andre fysiske defekter (f.eks. Munchkin)
 • Osteochondrodysplasia: Et autosomalt dominant gen der forårsager tiltagende led-, knogle- og bruskdeformiteter (f.eks. Scottish Fold).
  FIFe vil ikke modtage nye ansøgninger om foreløbig godkendelse af hårløse varieteter eller delvis hårløse racer, dog er de nuværende godkendte racer undtaget: Sphynx, Don Sphynx og Peterbald.

3.6 Katte ikke tilladt i avl

Følgende katte er ikke tilladt i avl:

[ul]
[li]Døve katte (se artikel 3.6.4)[/li][li]Katte med navlebrok[/li][li]Katte uden knurhår[/li][li]En hver slags ”vild” kat eller nye racer som er baseret på ”vilde” katteracer (se artikel 3.6.1)[/li][li]Katte som lider af (pseudo-)achondroplasia eller osteochondrodysplasia (se artikel 3.6.2)[/li][li]Katte som lider af en medfødt defekt (se §3.6.3)[/li][/ul]
Det er ikke tilladt at anse katte som værende ikke tilladt i avl, alene baseret på at de ikke har opnået en kvalifikation på udstillinger.
3.6.1 “Vilde” katte og nye racer baseret på “vilde” katteracer

FIFe vil ikke anerkende eller skabe en EMS-kode for:

[ul]
[li]”Vilde” katte (se FIFe’s generelle regler §13.1)[/li][li]Nye racer baseret på ”vilde” katteracer[/li][/ul]
Sådanne katte:

[ul]
[li]Er ikke tilladt at benytte i avl[/li][li]Kan ikke registreres i FIFe[/li][li]Kan ikke fremvises på FIFe udstillinger[/li][li]Kan ikke promoveres eller annonceres[/li][/ul]
3.6.2 Katte der lider af (pseudo-)achondroplasia eller osteochondrodysplasia

FIFe vil ikke anerkende eller skabe en EMS-kode for:

[ul]
[li]Katte der lider af (pseudo-)achondroplasia (se §3.5.2)[/li][li]Katte der lider af osteochondrodysplasia (se §3.5.2)[/li][/ul]
Katte som lider af (pseudo-)achondroplasia eller osteochondrodysplasia eller som har en sådan kat i sine aner:

[ul]
[li]Er ikke tilladt at benytte i avl[/li][li]Kan ikke registreres i FIFe[/li][li]Kan ikke fremvises på FIFe udstillinger[/li][li]Kan ikke promoveres eller annonceres[/li][/ul]
3.6.3 Katte der lider af medfødte abnormaliteter

FIFe vil ikke støtte eller opfordre til avl på katte som lider af medfødte abnormaliteter, f.eks.:

[ul]
[li]Hårløse katte (undtaget de nuværende godkendte racer: Sphynx, Don Sphynx og Peterbald)[/li][li]Katte med deformiteter i fødderne eller forbenene, f.eks. polydactylisme eller oligodactylisme (for mange eller for få tæer)[/li][li]Katte som har andre medfødte diskvalificerende fejl (se tabellen over diskvalificerende og generelle fejl)[/li][/ul]
Sådanne katte er:

[ul]
[li]Ikke tilladte i avlen[/li][li]Kan ikke sælges som avlskatte, en opdrætter som ønsker at sælge en sådan kat skal via deres nationale FIFe medlem sørge for at der sætte avlsforbud på kattens stamtavle. (I Danmark skal opdrætteren sætte kryds i feltet “avlsforbud” på parrings- & stamtavlerekvisitionen o.a.)[/li][li]Kan ikke promoveres eller annonceres[/li][/ul]
3.6.4 Hvide katte

Hvide katte skal testes for om de kan høre, før de anvendes I avl.
Parring mellem to hvide katte er ikke tilladt"

Det ovenfor er lige kopieret fra FD side

Tak Dorte :slight_smile:

Men alle de ting som vi iflg. Fife ikke må avle på skal ikke attesteres af en dyrlæge.

Det beror på selvjustits fra os som opdrættere og FIFe. Vi skriver alle under på at følge reglerne når vi ansøger om stamnavn og stamtavle, så hvorfor så yderligere krav om dokumentation fra 3. part. Det næste skridt er vel så en regulær avlsgodkendelse på kattens første udstilling - det er da ikke det vi ønsker - eller er det ???

Jeg er nok endnu en af dem, der simpelthen ikke forstår folk råwer sådan op…
Jeg ser ikke stramningen af nogle regler - kun en tydeliggørelse af de regler, som allerede er og som vi allerede SKAL overholde. Det ser jeg intet galt i sådan set.
Der er ikke kommet flere, nye strammere regler - der henvises blot til de eksisterende bag på de stamtavlerne. Det ser jeg slet ikke noget problem i. :S

[QUOTE=Wijelo;1299690]Tak Dorte :slight_smile:

Men alle de ting som vi iflg. Fife ikke må avle på skal ikke attesteres af en dyrlæge.

Det beror på selvjustits fra os som opdrættere og FIFe. Vi skriver alle under på at følge reglerne når vi ansøger om stamnavn og stamtavle, så hvorfor så yderligere krav om dokumentation fra 3. part. Det næste skridt er vel så en regulær avlsgodkendelse på kattens første udstilling - det er da ikke det vi ønsker - eller er det ???[/QUOTE]

Hvis du orker at læse det hele, så står der under avlshanner at de skal en attest om de har begge sten i pungen - og at både hunner og hanner skal have navlebroksattest ikke andet, så hvor resten er kommet fra tja…

[QUOTE=PiaB;1299692]Jeg er nok endnu en af dem, der simpelthen ikke forstår folk råwer sådan op…
Jeg ser ikke stramningen af nogle regler - kun en tydeliggørelse af de regler, som allerede er og som vi allerede SKAL overholde. Det ser jeg intet galt i sådan set.
Der er ikke kommet flere, nye strammere regler - der henvises blot til de eksisterende bag på de stamtavlerne. Det ser jeg slet ikke noget problem i. :S[/QUOTE]

For min skyld må de gældende regler meget gerne tydeliggøres, men hvorfor skal de blandes sammen med dyrlægens attest. ?
Det er reglerne som gælder for os som opdrættere, og det er vi fuldkommen enige i, så sæt dem endelig på en af indersiderne i stamtavle omslaget. Det jeg er imod er dyrlægens udvidede attest.
Han kan ikke med god samvittighed skrive under på det hele uden f-eks. en røngten undersøgelse af skelettet. Ikke alt kan mærkes udefra. Hvad gør jeg, hvis min dyrlæge ikke vil underskrive. Skal jeg så bare finde en anden, som ikke er helt så samvittighedsfuld.

Hvad hvis min dyrlæge kræver en yderligere undersøgelse, når katten er f.eks. 6-8 mdr. da han ikke kan sige en 12-14 ugers killing fri for alt det som står. Det vil da medføre et ekstra beløb for mig til en ekstra konsultation.

Mine killinger vaccineres f.eks. sidste gang når de er 16 uger (ca 4 mdr.) Derfor kræves der først et nyt besøg hos dr. dyr når katten er 16. mdr. til ny vaccine. Jeg har måske en højfertil pige, som jeg ønsker at parre 12 mdr. gammel.
Han kan skrive under på hun ikke har navlebrok 4 mdr. gammel, men kan han med god samvittighed skrive under på alt andet også, når det som der står er med henblik på avl.

Det er kravet om yderligere attest fra dyrlægen som er en stramning ikke reglerne i sig selv…

Det er vi fuldstændig enige i Dorte. Det er også det som undre mig.
Der er KUN krav om attest for to ting.

[QUOTE=Wijelo;1299684]Der er skærpelser i forhold til FIFe’s regler, da der her kun kræves attest vedr. navlebrok og testikler.

Det er reglerne for attestation som er skærpet. Det må du da kunne give mig ret i :slight_smile:

Prøv igen at læse, hvad jeg skrive om krav til attest fra dyrlægen. Han skal altså skrive under på noget mere end før.[/QUOTE]

Det kan godt være jeg er ualmindelig tungnem men jeg kan simpelthen ikke se hvad der er anderledes end hvad der allerede skrives under på i sundhedsbogen… At det så kommer bag på stamtavlen ser jeg stadig ikke som en stramning af de allerede eksisterende regler :slight_smile:
Igen med den lille tvist at oversættelserne ensrettes :slight_smile:

[QUOTE=DK Sugieh;1299696]Det kan godt være jeg er ualmindelig tungnem men jeg kan simpelthen ikke se hvad der er anderledes end hvad der allerede skrives under på i sundhedsbogen… At det så kommer bag på stamtavlen ser jeg stadig ikke som en stramning af de allerede eksisterende regler :slight_smile:
Igen med den lille tvist at oversættelserne ensrettes :)[/QUOTE]

Der er meget mere tekst end i sundhedsbogen, og hvor der er meget tekst er der rum for fortolkning. Jamen så lad os da bruge kopi af vores kattes sundhedsbog. I min sætter dyrlægens altså bate et lille hak i rubrikkerne.

Jeg kan altså ikke forstå formålet med denne ændring. Uanset hvad der ellers siges og skrives er det i min optik øget dokumentation i forhold til før, men jeg kan da bare melde mig ind i en udenlandsk klub. Jeg skifter ikke dyrlæge fordi FD har fået en fiks ide.

[QUOTE=Wijelo;1299697]Der er maget mere tekst end i sundhedsbogen, og hvor der er meget tekst er der rum for fortolkning. Jamen så lad os da bruge kopi af vores kattes sundhedsbog. I min sætter dyrlægens altså bate et lille hak i rubrikkerne.

Jeg kan altså ikke forstå formålet med denne ændring. Uanset hvad der ellers siges og skrives er det i min optik øget dokumentation i forhold til før, men jeg kan da bare melde mig ind i en udenlandsk klub. Jeg skifter ikke dyrlæge fordi FD har fået en fiks ide.[/QUOTE]

Mit sidste kuld fik ikke nogen sundhedsbog, men fik pas alle 3

[QUOTE=Wijelo;1299697]Der er meget mere tekst end i sundhedsbogen, og hvor der er meget tekst er der rum for fortolkning. Jamen så lad os da bruge kopi af vores kattes sundhedsbog. I min sætter dyrlægens altså bate et lille hak i rubrikkerne.

Jeg kan altså ikke forstå formålet med denne ændring. Uanset hvad der ellers siges og skrives er det i min optik øget dokumentation i forhold til før, men jeg kan da bare melde mig ind i en udenlandsk klub. Jeg skifter ikke dyrlæge fordi FD har fået en fiks ide.[/QUOTE]

Det er lige nøjagtig det jeg mener… et lille hak i rubrikken øjne betyder som det er nu at øjnene er fundet i forsvarlig stand. Men jeg har den klausul på min race at jeg skal PRA teste så det er sådan set ikke i orden at de gør eller ? :slight_smile: Dyrlægen ser på katten. øjnene er klare og fri fra flåd osv. Så der er altså stadig plads til tolkning selv med et lille hak :slight_smile:

Jeg vil på mit nuværende kuld sørge for dyrlægens attest på denne blanket.

Så længe der ikke er lavet en ændring i de nationale regler om, at vi SKAL bruge bagsiden af stamtavlen må jeg kunne benytte denne.

http://www.felisdanica.dk/~/media/Fo…ealthcert.ashx

Jeg vælger så den internationale version. Dem må jeg kunne tage stamtavler på

I øvrigt står der her at det kun er hvide katte som skal have attest på at de er hørende, det gælder pludselig alle katte på den nye bagside ???
Er der sket noget nyt mht. viden om arvegangen på dette. Jeg troede ikke der var problemer med andet end hvide katte.

Eftersom vi skal bevise med dna er det jo noget særskilt… idet at en Dyrelæge ikke kan se det direkte eller selv teste kattens dna uden at en tredje part er inde over…

Der står jo heller ikke om britter er nyligt hjertescannet normalt eller at skovkatten er testet for gds4 (eller hvad den hedder)
Der er heller ikke en rubrik med blodtype som er vigtig for nogle racer…

øjne handler vel om at de ser normale ud

Altså jeg ser ikke helt problemet for der står ingen steder det skal fyldes ud

Nej lige nu er der ingen krav om, at vi skal bruge bagsiden, men det kan der jo komme. Indtil videre er det fint nok med blanketten/erklæringen fra FD’s hjemmeside.

Jeg håber da, at det fortsat vil være frivilligt om, men ønsker at benytte bagsiden af stamtavlen :slight_smile: Hvis det er tilfældet er problemet ikjke så stort.

Sagt med al mulig respekt, men for søren Lone, det er da at tage sorgerne på forskud :tihi::s:p

Jeg har, som flere andre tidligere har skrevet, på ingen måde forbehold for en ny bagside. Jeg kan slet ikke få ind i mit, uendeligt nye, ja endnu ikke lavet mit første kuld, opdrætterhoved, hvad al denne “larm og ballade” skal til for. For mig vil oplysning, oplysning og atter oplysning være af det bedste. Jeg vil til enhver tid altid have det bedre med at en fagperson har været med inde over og at jeg “ikke bare” skal stole på en lægmands vurdering.

Jeg ser ikke dette som formynderi på nogen måde.

Glæder mig til seminaret i Horsens til januar, hvor jeg regner med at få meget mere at vide om de baggrunde der er for ændringen, men jeg stoler fuldt og fast på at den er lavet for at hjælpe mig som opdrætter.

[QUOTE=HolmeInc;1299722]Sagt med al mulig respekt, men for søren Lone, det er da at tage sorgerne på forskud :tihi::s:p

Jeg har, som flere andre tidligere har skrevet, på ingen måde forbehold for en ny bagside. Jeg kan slet ikke få ind i mit, uendeligt nye, ja endnu ikke lavet mit første kuld, opdrætterhoved, hvad al denne “larm og ballade” skal til for. For mig vil oplysning, oplysning og atter oplysning være af det bedste. Jeg vil til enhver tid altid have det bedre med at en fagperson har været med inde over og at jeg “ikke bare” skal stole på en lægmands vurdering.

Jeg ser ikke dette som formynderi på nogen måde.

Glæder mig til seminaret i Horsens til januar, hvor jeg regner med at få meget mere at vide om de baggrunde der er for ændringen, men jeg stoler fuldt og fast på at den er lavet for at hjælpe mig som opdrætter.[/QUOTE]

Der er vi så forskellige :slight_smile: Jeg synes dette tiltag er et skridt hen imod, at fjerne ansvar fra opdrætterne selv. Vi skal ikke længere tænke selv og tage selvstændige beslutninger evt. i samråd med mentorer som har opdrættet i mange år.

Jeg har hørt fra flere “gamle” og meget erfarne opdrættere, at de med dette tiltag føler sig lidt umyndiggjort. Det er selvfølgelig nemt for nye opdrættere, at de fremover “bare” kan få en underskrift fra dyrlægen som fagperson, der godkender deres kat til avl. Det er blot ikke der jeg vil hen. Vi skal selv kunne vælge vores avlsdyr, med viden om linier, sygdomme langt tilbage, mm.

Ligesom vi vælger avlsdyr udfra temperament, moderegenskaber, fertilitet samt mange andre ting som ikke dækkes af en attest fra dyrlægen.

Tilsyneladende er der ikke mange af modstanderne af bagsiden herinde, men tro mig jeg har snakket med mange og hørt om flere, som er meget utilfredse. Jeg synes det er skidt, hvis klubberne vælge at lukke øjnene for denne skepsis, i stedet for at gå i dialog.

Jeg ved, at min egen klub har lyttet til kritikken, hvilket jeg sætter stor pris på, og jeg håber at de øvrige 3 klubber også lytter, i stedet for at forsøge at tromle noget igennem. Selvom der skulle være et flertal på en plenarforsamling eller et FU møde, betyder det ikke, at der ikke kan findes et endog stort mindretal, som kan være utilfredse.

Med den nedgang som kattesporten oplever for tiden, synes jeg ikke vi herhjemme kan tåle en medlemsflugt til udenlandske klubber - bare 25-50 opdrættere som vælger at sige farvel til FD er i min verden alt for mange.:S

Hele min ide med denne tråd, er faktisk at få nogen til at lytte og tage evt. forbehold seriøst.

Jeg mener, denne tråd er at tage så mange ting i forkøbet og egentlig heller ikke fair over for arbejdet der er lagt i denne nye bagside. Mener ikke det er fair, ganske kort tid efter den er kommet ud og inden der bliver holdt orienteringsmøder, de bliver holdt i januar, at lave dette til et problem. Jeg hopper ud af denne diskussion nu og ønsker dig alt held og lykke med at få nogle til at lytte seriøst og håber du får dine budskaber frem til de rette.