Debat om en kattelov i DK

Der er startet endnu en underskriftsindsamling for en kattelov i DK. Jeg har endnu ikke skrevet under, da jeg ikke er sikker på, fokus er det rigtige.

Hvad mener I:? Jeg mener helt klart, at debatten er vigtig :slight_smile:

Kattelov i Danmark

Katten er Danmarks populæreste kæledyr!

Men lovgivningen følger ikke med!

DPD - Dyrekorps Danmark - Foreningen for Dyrepoliti i Danmark, ønsker at katte skal beskyttes af deres egen lov, ligesom hunde har deres egen lov.

Hundeloven forlanger at alle hunde skal registreres, skal ansvarsforsikres og sætter et loft over antallet af hunde en privatperson må eje uden at være opdrætter.

I Danmark findes der ca. 600.000 “vildtlevende katte”, alle som én er de svigtede tamkatte eller efterkommere af disse.

De lever en kummerlig tilværelse med sult, sygdom og had fra omkringboende mennesker.

En kattelov vil kunne bedre disse kattes vilkår.

DPD anbefaler at der vedtages en kattelov som giver katten grundlæggende rettigheder, som påbyder mærkning og registrering, samt en lovpligtig ansvars og sygeforsikring af tamkatte.

Læs mere om DPD her: Info om DPD:

Læs mere om problemstillingen her: Artikel fra Dyrepoliti.dk om vildkatte i Danmark

Læs mere om DPD’s løsningsmodel for vildkattene her: DPD’s løsningsmodel for vilde katte i Danmark

Besøg vores Facebookside her: Dyrepoliti Danmark

Og vores Facebookgruppe her: DPD’s Facebook Gruppe - hvor vi gerne ser dig som medlem

Katten er et smukt og intelligent dyr. Hjælp os til at gøre dens liv i Danmark bedre.

Denne indsamling skal nå så bredt ud som muligt, så vi beder dig dele den så meget du kan. Hver underskrift tæller.

Mærkning og registrering, ja tak.

Ansvarsforsikring… Jeg aner ikke hvad sådan en dækker på hunde, men det er jo langt fra alle katte der kommer ud på samme måde…

Krav om sygeforsikring… Årh, det er måske lige at stramme den…

Hvad kunne man forestille sig er realistisk at kunne forvente af en eventuel kattelov:?
Vi skal huske på, at problemet med fritgående katte både med og uden ejer ofte er størst i landdistrikterne - landmændene og deres nærmeste naboer skal have hjælp til at se katten som nyttedyr (muse- og rottefængere) og ikke “skadedyr”. Der skal også økonomi til - har alle kommuner en kattefænger:? Kommunerne må gerne en eller to gange om året sætte en indfangningskampagne af ejerløse katte i gang - naturligvis efter behørig advarsel i lokalområdets aviser og radio og evt fjernsyn. Dyrlægerne har allerede kampagner med billige neutralisationer - de vil helt sikkert gerne hjælpe kommunerne med lignende kampagner i forbindelse med indfangning…

Emner, man kunne forestille sig, at en kattelov skulle omfatte:

  • mærkning af alle katte med ejer
  • neutralisering af fritgående katte med ejer
  • fritgående katte begrænses til et minimum (fx gård- eller staldkatte), ved at ejere overholder den eksisterende lov om at holde katte på egen matrikel. Strejfer en kat med en ejer, skal der være en konsekvens.
  • katte uden ejer og uden mærkning og neutralisering indfanges af kattefængere og aflives - måske et incitament til at få mærket og neutraliseret sine katte:?

Jeg sætter måske tingene lidt på spidsen efter at have haft flere lignende diskussioner med “kattereddere”, som tager drægtige hunkatte ind og passer killingerne:dokdok: (Efter min mening skal sådan en hunkat neutraliseres, og killingerne fjernes, uanset hvor langt hunkatten er henne i drægtighede)

[QUOTE=Lykke;1281143]Mærkning og registrering, ja tak.

Ansvarsforsikring… Jeg aner ikke hvad sådan en dækker på hunde, men det er jo langt fra alle katte der kommer ud på samme måde…

Krav om sygeforsikring… Årh, det er måske lige at stramme den…[/QUOTE]

Enig, det er bestemt at stramme den.

Jeg vil i hvert fald ikke opfylde lovkravet.

Ansvarsforsikringen på hund, dækker såfremt den forvolder skade på ting eller andre levende væsner. Alt efter i hvilken grad du har ansvarsforsikring - i hvert fald da jeg havde hund.

Hvorfor skal sygeforsikring være lovpligtigt for katte når den ikke er det for hunde

Lugter lidt af en sponsor aftale

problemet med de vildtlevende katte bør flyttes væk fra de enkelte kommuner, det bør måske være staten der havde opgaven. Dette ville gøre at der ville være mere ensartet regler i hele landet og ikke som i dag hvor det er den enkelt kommune der skal lave aftalen og betale for det. lad mig komme et eksempel fra det virkelige liv:
Der findes en kirkegård på Frederiksberg med rigtigt mange vildtlevende katte (med foderværter) men Frederiksberg har ikke lavet en aftale med Kattens Værn ang indfangning og neutralisering af katte. Ved at studere div bykort nøje fandt man ud af at et hjørne af omtalte kirkegård lå i Københavns Kommune, som har en aftale, så efter have flyttet kattenes foder plads til netop dette hjørne kunne kattene nu godt blive indfanget og neutraliseret (på Københavns kommunes regning). Det giver ingen mening at man er nødt til at studere bykort/kommune grænser for at få hjælp til at nedbring problemet!
ang tvungen ansvarsforsikring, tro ikke at det er vejen frem, hvad skulle denne dække for alle de indekatte som jo også finde? Der imod skulle der nok gøres mere opmærksom på at katteejere faktisk er erstatningsansvarlige for de skader som deres fritgående kat forudsager. Jeg er overbevist om at der ikke skal ret mange sager til før der vil kunne ses en kraftigt nedgang i fritgående katte.
ang mærkning og registrering burde det være lovpligtigt, men igen skal det så være Chip eller øremærkning? en chip kan ikke umiddelbart læseligt uden en chiplæser, det er et øremærke.

tja …

Dette er nærmere sandheden: Katten er Danmarks u- populæreste kæledyr!

Man kan roligt skrive under på al den slags - så sender man et overordnet signal til landets såkaldte ledere om hvad man vil. Og man får alligevel aldrig alt igennem hos politikerne ved bordet i sidste ende. Der skal være noget at forhandle om. Uden lov og uden at ytre sin opbakning til en lov står katten værre.

[QUOTE=Lis Dahlstrøm;1281222]tja …

Dette er nærmere sandheden: Katten er Danmarks u- populæreste kæledyr![/QUOTE]

Ja de burde sige: Det mest udbredte i antal. Populære er de fem i min have ikke just pt. Og de er fertile. Så de skal fanges for ellers er der snart rigtig mange flere, og ja jeg elsker katte, men jeg elsker ikke det arbejde. Myndighederne svigter - tror dog snart Viborg Kommune er overtalt til at lave en aftale om indfangning. Skive har en aftale.

Jeg er af den opfattelse at mærkning og registrering vil kunne gøre en forskel,
men vi som opdrættere har også et ansvar for at højne status for katte,
jeg har flere i min omgangskreds der omtaler deres egne katte som jeg har “kun” huskat, hvilke jeg er imod de siger “kun” om deres kat/katte de opfylder de behov som deres ejere har.
Nå til emnet, den forening der står bag har to personer bag, hvor den ene har også en forening for muskel hunde, emnet er super vigtigt men kunne vi ikke finde nogle der kunne tale kattenes sag betydeligt bedre end DPD.
og så er kommunenerne’s forskellige behandling af problemet med de frit gående, alt skal jo gøres op i penge i dag for de enkelte kommuner, som tidligere skrevet kunne men flytte ansvaret fra kommunerne, så er der flere ting jeg gerne så ens behandlet alle steder i danmark.

Vi må arbejde på at højne status på kat uanset race, for det vil også komme os selv/opdrætterne til gode i det lange løb, men vi har brug for en langsigtet plan.

dkkorat - du skriver: [I]fritgående katte begrænses til et minimum (fx gård- eller staldkatte), ved at ejere overholder den eksisterende lov om at holde katte på egen matrikel. Strejfer en kat med en ejer, skal der være en konsekvens.

[/I]Jeg har netop hvad der vel må betegnes som “gård- eller staldkatte” - til trods for at de er mindst lige så meget indenfor som i stalden - men ved sgu’ godt nok ikke lige, hvordan jeg skulle bære mig ad med at holde dem 100 % på egen matrikel, uanset at den er et par HA stor…
Ikke fordi jeg ikke rent faktisk ville foretrække at de gjorde det - men at hegne dem inde i en løbegård ville samtidig forhindre dem i at fungere som de fortrinlige rotte- og musefælder de er i dag, og dermed ville termen gård/staldkat jo ikke længere give nogen mening?

Og out of curiosity: Hvad mener du, konsekvensen for os med “staldkatte”, der formaster sig til lejlighedsvis også at betræde naboens marker, bør være…? :?

Til gengæld er jeg 100 % enig i, at det burde være lovpligtigt at mærke og neutralisere fritgående katte. :ok:

[QUOTE=DorteH;1281318]dkkorat - du skriver: [I]fritgående katte begrænses til et minimum (fx gård- eller staldkatte), ved at ejere overholder den eksisterende lov om at holde katte på egen matrikel. Strejfer en kat med en ejer, skal der være en konsekvens.

[/I]Jeg har netop hvad der vel må betegnes som “gård- eller staldkatte” - til trods for at de er mindst lige så meget indenfor som i stalden - men ved sgu’ godt nok ikke lige, hvordan jeg skulle bære mig ad med at holde dem 100 % på egen matrikel, uanset at den er et par HA stor…
Ikke fordi jeg ikke rent faktisk ville foretrække at de gjorde det - men at hegne dem inde i en løbegård ville samtidig forhindre dem i at fungere som de fortrinlige rotte- og musefælder de er i dag, og dermed ville termen gård/staldkat jo ikke længere give nogen mening?

Og out of curiosity: Hvad mener du, konsekvensen for os med “staldkatte”, der formaster sig til lejlighedsvis også at betræde naboens marker, bør være…? :?

Til gengæld er jeg 100 % enig i, at det burde være lovpligtigt at mærke og neutralisere fritgående katte. :ok:[/QUOTE]

Kunne det tænkes at der skelnes mellem land og byzone? således at indenfor byzonen ville det ikke være lovligt med fritgående katte? mens i landzonen er det lovligt med fritgående katte, som selvfølgelig så vidt som muligt skulle holdes på egen grund? Det kunne måske være et krav at disse katte var neutraliseret?

[QUOTE=DorteH;1281318]dkkorat - du skriver: [I]fritgående katte begrænses til et minimum (fx gård- eller staldkatte), ved at ejere overholder den eksisterende lov om at holde katte på egen matrikel. Strejfer en kat med en ejer, skal der være en konsekvens.

[/I]Jeg har netop hvad der vel må betegnes som “gård- eller staldkatte” - til trods for at de er mindst lige så meget indenfor som i stalden - men ved sgu’ godt nok ikke lige, hvordan jeg skulle bære mig ad med at holde dem 100 % på egen matrikel, uanset at den er et par HA stor…
Ikke fordi jeg ikke rent faktisk ville foretrække at de gjorde det - men at hegne dem inde i en løbegård ville samtidig forhindre dem i at fungere som de fortrinlige rotte- og musefælder de er i dag, og dermed ville termen gård/staldkat jo ikke længere give nogen mening?

Og out of curiosity: Hvad mener du, konsekvensen for os med “staldkatte”, der formaster sig til lejlighedsvis også at betræde naboens marker, bør være…? :?

Til gengæld er jeg 100 % enig i, at det burde være lovpligtigt at mærke og neutralisere fritgående katte. :ok:[/QUOTE]

[/B]Jeg kan se et problem her, er jeg den eneste der ser det?

Hvor skal landmanden og andre som ønsker det få nye huskatte fra, hvis alle lovpligtigt skal neutraliseres. til sidst er der jo ikke flere fertile huskatte tilbage, til at få nye killinger.

Jeg går ikke ind for, at de skal formere sig uhæmmet som hidtil, men synes på den anden side heller ikke om tanken, at huskatten uddør, fordi man har neutraliseret dem alle.

Jeg har ikke nogen løsning på problemet, men det betyder altså, at jeg ikke helhjertet kan gå ind for lovpligtig neutralisering.

Hvem vil lave huskatteopdræt, og hvem vil betale 4000 + kr for en huskat?

Nej, jeg kan sagtens se dilemmaet selv, men i praksis tror jeg aldrig, at vi kommer i en situation, hvor vi løber tør for huskatte - der er desværre hyggeligt langt fra den nuværende overproduktion, frem til det scenarie.
Alternativet kunne måske være en dispensation til bla. landmænd og andre, der kan dokumentere et behov for en vis naturlig supplering?

Og i øvrigt, så ville drømmescenariet i mine øjne faktisk netop være, at huskatte ikke bare betragtes som “lavkaste”, og at folk også var villige til at betale noget for dem…
Det er vel principielt det, man er lykkedes med ved en race som f. eks. Europeen?

[QUOTE=DorteH;1281318]dkkorat - du skriver: [I]fritgående katte begrænses til et minimum (fx gård- eller staldkatte), ved at ejere overholder den eksisterende lov om at holde katte på egen matrikel. Strejfer en kat med en ejer, skal der være en konsekvens.

[/I]Jeg har netop hvad der vel må betegnes som “gård- eller staldkatte” - til trods for at de er mindst lige så meget indenfor som i stalden - men ved sgu’ godt nok ikke lige, hvordan jeg skulle bære mig ad med at holde dem 100 % på egen matrikel, uanset at den er et par HA stor…
Ikke fordi jeg ikke rent faktisk ville foretrække at de gjorde det - men at hegne dem inde i en løbegård ville samtidig forhindre dem i at fungere som de fortrinlige rotte- og musefælder de er i dag, og dermed ville termen gård/staldkat jo ikke længere give nogen mening?

Og out of curiosity: Hvad mener du, konsekvensen for os med “staldkatte”, der formaster sig til lejlighedsvis også at betræde naboens marker, bør være…? :?

Til gengæld er jeg 100 % enig i, at det burde være lovpligtigt at mærke og neutralisere fritgående katte. :ok:[/QUOTE]

Tak for dit meget relevante indlæg :slight_smile:
Jeg smider nogle ideer på bordet, om hvad en evt kattelov kan tænkes at indeholde. Jeg sætter muligvis tingene lidt på spidsen for at få gang i debatten;) Jeg har ingen endelige svar. Din situation og dine pointer er relevante og vigtige - tak for dem! :slight_smile:

[QUOTE=DorteH;1281354]Nej, jeg kan sagtens se dilemmaet selv, men i praksis tror jeg aldrig, at vi kommer i en situation, hvor vi løber tør for huskatte - der er desværre hyggeligt langt fra den nuværende overproduktion, frem til det scenarie.
Alternativet kunne måske være en dispensation til bla. landmænd og andre, der kan dokumentere et behov for en vis naturlig supplering?

Og i øvrigt, så ville drømmescenariet i mine øjne faktisk netop være, at huskatte ikke bare betragtes som “lavkaste”, og at folk også var villige til at betale noget for dem…
Det er vel principielt det, man er lykkedes med ved en race som f. eks. Europeen?[/QUOTE]

Igen et indlæg med gode pointer :slight_smile:

Drømmescenariet er, at alle katte er ønskede ejerkatte. Dette er dog nok urealistisk i praksis. Landmændene vil derfor altid kunne finde nye katte.

En af måderne, at kattenes status kan højnes på, er netop, at de begynder at koste penge. Internatskatte koster vist omkring kr.800 med neutralisation, øremærke og vaccination. Det burde være naturligt, at får man et kuld killinger, så flytter de ikke, før de er neutraliserede, mærkede og vaccinerede - og man skal kunne få sine udgifter dækket, når de flytter til en ny familie.

[QUOTE=Lis Dahlstrøm;1281222]tja …

Dette er nærmere sandheden: Katten er Danmarks u- populæreste kæledyr![/QUOTE]

Jeg er desværre enig med Lis, og kan somend godt forstå det !! I dag på Trongådens dagcenter, sidder vi og taler om det dejlige havevejr hvor Ellen på 90 bor i ældrebolig, klager over, at én af naboernes katte har over pisset hendes havestole og haveværkøj Hun har klaget til kattens ejer der ikke mener at det er hans kat,??? Og “Ansat” Jette, der bor i hus i nord Sjæland fortæller så, at hun har fået sne bede gravet op, + havemøbler overpisse , af nole naboers 3 Skovkattee ( ???) Hun har klaget til katteejeren, s om ikke mener a,t det er deres katte!!! ??? Jeg sidder jo så, og fortæller, at mn har pligt til, at holde sine katte på egen matrikel hvor Ellen så siger-" Jamen så skal de jo være indekatte" Hvor jeg så siger;> Jamen det har mine levet med i alle år, og ja, det giver extra arbejde for ejeren med kattebakker , sele til udeliv o.a. MEN sådan er reglerne, og det er ikke kattenes skyld, at deres ikke kender reglerne

Men hvordan hulan får man folk til, at sætte sig ind i reglerne Måske med krav om mærkning, hvor man så også underskriver , at man kender pligterne ved kattehold

Cats og Conni

rejeren me

Jeg forsøgte at få nogle flere oplysninger, og gik derfor ind på DPD Facebook-side.
De linker fint til http://www.dyrepoliti.dk og http://www.dyrepartidanmark.dk men disse link fører ingen steder hen :S Allerede dér mister de mig og min evt. støtte.
Vil man forandre noget, og tages seriøs, så skal man altså have sit materiale og bagland i orden.

Jeg har ikke læst hele trådens svar, men svare bare som jeg nu mener.

I den her debat omkring lovgivning, der synes jeg der kommer så mange lovforslag, som er meget urealistiske. Fx. lovkrav om neutralisering, dyrepoliti osv…

Jeg synes en decideret kattelov er tiltrængt, fordi kattenes levevilkår i danmark ikke er gode nok. Er overbevist om, at vi bare med en kattelov kan få sat fokus på, at en kat altså også har “rettigheder” og ikke er et skadedyr vi skal have udryddet.

Det er lidt problematisk at lave en kattelov der kun gælder ejerkatte. Jeg tænker vi har også vildkattene, og dem kan vi vel egentlig ikke undvære? Antallet af vildkatte er alt for højt, og det skal minimeres, det må vi gøre via aflivning. Men vildkattene må forblive og deres lovgivning må følge på ligevis med rådyr, ræve, hare osv.

Mine lovforslag:

  • En kat er en ejerkat, så snart katten fodres af et menneske. Dette menneske har nu ansvaret for katten.
  • Ejeren har ansvar for at katten er mærket, registreret, ansvarsforsikret og kun færdes på egen grund og/eller i snor. (Altså samme vilkår som ved hunde.)
  • En liste over ulovlige katte er også nødvendige, vi har et eksempel fritlevende savannah’er der er under F4, som altså ikke er lovlige. De katte skal aflives.
  • Der skal straffes med bøde på på lige vis, som hundeejerne gør, hvis ejerkatten går frit eller stikker af, ikke er mærket osv.

Jeg går ikke ind for dyrepoliti, da jeg simpelthen ikke mener det er et realistisk forslag. Hvordan skal vi finde penge til det? Jeg tænker fra samfundsøkonomisk perspektiv, vi er midt i at nedbryde vores velfærdssamfund også skal der indføres ekstra resourcer? Hmm, hvis ikke vi kan hjælpe de mennesker i landet, hvordan skal vi så kunne hjælpe dyr? Det vil jeg mene er op til de private virksomheder/organisationer at tage sig af, som selvfølgelig har ret til statsstøtte.

En lovgivning og en årrække er jeg sikker på vil kunne klare vores problematik mht. kattene. Der skal også ses på, at de her lovforslag ikke kan oprettes med det samme. Kravet om mærkning, registrering og ansvarsforsikring vil godt kunne blive et her-og-nu krav, hvor derimod konsekvenserne(bødekrav) for de fritlevende katte ikke bare lige er noget vi kan gøre noget ved her og nu, det er en udfasningproces. De fritlevende katte vil ikke kunne trivedes med voliere eller løbegård, så der er nød til at gå en årrække inden dette lovkrav skal gælde 100%, jeg tænker en udfasningproces på 5 år, den er ikke lang nok for alle katte, men der er også nabo at tage hensyn til.

Ansvarsforsikringen skal dække de skader katten pådrager. Enten hvis de kratter eller bider et menneske udenfor kattens hjem, så skal der være et erstatningskrav til mennesket. Der skal også være erstatning til nabo, hvis katten ødelægger planter, hynder m.m. Og sidst, hvis katten pådrager en anden kat skader, skal forsikringen dække omkostninger til dyrlægen og evt. erstatningskrav afhængig af skadens grad.

Så kan vi tage spørgsmålet omkring hvordan vi skal realisere op opretholde at kattene holdes på egen grund. Hvis vi ser en hund løbe frit, så kontakter vi dyrenesbeskyttelse, politiet eller falck, det er også muligt via dyrlæge. Det koster selvfølgelig nogle penge at få fundet frem til ejer, og det mener jeg kattens ejerforsikring skal dække, og i tilfælde af katten ikke har ejerforsikring så er det ejer der må betale. Er katten ikke registreret heller, så må der ansættes en frist for eftersøgning af ejer, og i denne tid placeres katten i pension, på kattens forsikring- eller kattens ejers regning. Findes ejer ikke, aflives katten og regningen går til staten.

I stedet for at lave en masse regler, som ikke vil blive kontrolleret, kunne man lave noget oplysning.

Man kunne fortælle katteejere, at deres bør vaccineres, mærkes og neutraliseres.

vh

Andreas