Dette er hvad animalske bi-produkter er:

Jeg har lagt mærke til at en del herinde har undret sig over HVAD animalske bi-produkter er…

Svaret finder i på denne side:
http://www.khin-mya.dk/a_foder.htm

Følgende er uddrag af fødevarestyrelsens biproduktforordning: ( Kategori 3 materiale står omtalt i Biproduktforordningens artikel 6.)

Kategori 3 materiale omfatter følgende 12 produktgrupper, men det er kun gruppe 1-10 der må anvendes til foder.

 1.  Dele af slagtede dyr, der er egnet til konsum, men som af kommercielle grunde ikke er bestemt til konsum. Det gælder alle organer, inklusive lunger, tarme (uden tarmindhold) tarmmucosa, vom yver osv., altså produkter, der normalt ikke spises af mennesker.
  

Undtaget er dog dele af dyrene, der er kasserede af hygiejniske eller sygdomsmæssige årsager. Disse dele er så kategori 2.

 1.  Dele af slagtede dyr, som er erklærede uegnede til konsum, men som ikke viser tegn på sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr.
  

Eksempler:

a. Kasserede skoldelunger, parasitlevere, galdeforurenede dele, friske bidsår og slag, ar og friske brud anses for at være kategori 3 materiale, når det stammer fra slagtedyr, som ikke udviser tegn på sygdom, der kan overføres til mennesker og dyr.

b. Hoveder og fødder af fjerkræ anses for at være kategori 3 materiale.

 1.  Huder og skind, hove, klove horn, svinebørster og fjer fra slagtedyr, hvor resten af dyret er beregnet til konsum.
  
 2.  Blod fra andre slagtedyr end drøvtyggere. F.eks. blod fra svin og fjerkræ, der er opsamlet kontinuerligt i forbindelse med slagtningen.
  
 3.  Animalske biprodukter fra fremstilling af produkter bestemt til konsum, herunder affedtede knogler og grever.
  

Denne gruppe omfatter rå rester i form af afskær o.l. og restprodukter fremkommet i forbindelse med produktionen på virksomheder, som forarbejder animalske produkter.

Der skal være sikker identifikation og adskillelse på dyreart af biprodukterne for at de kan anvendes til produktion af forarbejdet animalsk protein til foderbrug.

 1.  Tidligere fødevarer af animalsk oprindelse eller som indeholder animalske bestanddele, bortset fra køkken- og madaffald.
  

Denne gruppe omfatter færdigforarbejdede fødevarer med animalsk indhold, hvor fødevarerne ikke længere kan anvendes til konsum af kommercielle grunde. Det kan f.eks. ske på grund af fremstillingsvanskeligheder eller ved fejl i emballagen eller andre fejl, som ikke indebærer risiko for mennesker og dyr.

Det omfatter også produkter, der er fremstillet med henblik på konsum, men som af kommercielle grunde ikke ønskes anvendt til konsum, for eksempel fordi de ikke normalt spises af mennesker.

 1.  Rå mælk fra der ikke viser tegn på klinisk sygdom.
  
 2.  Fisk eller andre havdyr, undtagen havpattedyr, som er fanget på åbent hav med henblik på fiskemelsproduktion.
  
 3.  Ferske biprodukter fra fisk fra anlæg, der fremstiller fiskerivarer til konsum.

Uha, det er vist godt, at katte ikke kan læse :uha:

Parasitlever, svinebørster, fjer… -brækkesig

[quote=galath;515058]Uha, det er vist godt, at katte ikke kan læse :uha:

Parasitlever, svinebørster, fjer… -brækkesig[/quote]

Ja altså jeg har det fint med at give kattene foder med biprodukter i, men jeg har også mødt folk der selv smager på deres kattes foder, og dét får du mig altså ikke til!

Oplysende side - tak til Lone -respekt-

Når man har en allergikerkat kan det være surt, fordi man ikke ved hvilke dyr der er brugt.
Men ellers har jeg ikke det store problem med de ting. En kat naturen ville også spise tarme, lunger osv…

jeg tror egentlig også jeg står af på at smage!!