Dyrlæger opretter ankenævn

Nyt fra Dyrlægevagten:

Praktiserende dyrlæger går aktivt ind for, at forbrugeren får mulighed for at klage. Fra 15. juli 2008 kan man klage for et beskedent beløb på kr. 160,-

PRESSEMEDDELELSE 10. juli 2008

Dyrlæger opretter ankenævn
I samarbejde med Forbrugerstyrelsen og Forbrugerrådet opretter danske dyrlæger den 15. juli 2008 et Ankenævn for Dyrlæger, hvor forbrugere kan klage over konsultationen hos en dyrlæge, hvis besøget undtagelsesvis ikke levede op til forventningerne.

 • Med dette initiativ har vi fjernet et væsentligt kritikpunkt fra forbrugerside. Forbrugerne får nu direkte mulighed for at klage, hvis konsultationen hos dyrlægen ikke var som forventet, siger formanden for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening, dyrlæge Anders Høgh.
  Ankenævn for Dyrlæger vil komme til at bestå af to forbrugerrepræsentanter, to dyrlæger og en formand, der skal være dommer (jurist).
  Forbrugerstyrelsen er sekretariat både for Forbrugerklagenævnet og Ankenævn for Dyrlæger. Der er oprettet en uafhængig hjemmeside, www.dyrlaegeankenaevn.dk, hvor nævnets afgørelser vil blive offentliggjort. Her kan man også finde øvrige nødvendige oplysninger. Blandt andet, hvordan man klager.
 • Langt de fleste klienter er meget tilfredse med deres dyrlæge, men med Ankenævnet gives klienterne en mulighed for at klage. En klage behandles uvildigt juridisk og fagmæssigt og kan udmøntes i en erstatning, siger Anders Høgh.
  For klageren koster det 160 kr. at indbringe en klage. Disse penge tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Forud for indsendelse af klage skal den dyrlæge, der klages over, have været kontaktet, og muligheden for at løse tvisten på tomandshånd skal være prøvet.
  Ankenævnet behandler kun klager, der har et krav på mellem 300 kr. og 200.000 kr.
  Den Danske Dyrlægeforening har hidtil haft et Klientklageudvalg, hvor det kun har været muligt at få svar på, om dyrlægen havde begået en faglig fejl, men ikke om dyrlægen var erstatningsansvarlig. Den mulighed er åbnet med det nye Ankenævn for Dyrlæger.
  Eventuelt yderligere oplysninger hos formanden for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening, Anders Høgh på telefon 30 97 87 18.
  Eventuelle oplysninger fra Forbrugerrådet fås hos konst. afdelingschef Thomas Roland på telefon 77 41 77 35.

Jamen det kan da kun være en god nyhed. :smiley: Nu har jeg (heldigvis) aldrig selv været så uheldig, at jeg har haft behov for at klage over min dyrlæge, men der har jo ofte været berettet om tilfælde, hvor dyrlæger virkelig har klokken i den, og den stakkels dyreejer bare står med en “lang næse”, fordi dyrlægen ikke vil erkende egne fejl. Så fint med et nævn, der kan inddrages, hvis dyrlægen og “klienten” (man kan jo ikke sige patienten gg) ikke kan nå til enighed. :slight_smile:

Enig -thumbs

Tak for dit indlæg, det er hermed gemt, man ved jo aldrig om man får brug for det -thumbs

ENIG -thumbs

Så bare det er sådan at det også vil hjælpe at klage.

Tak for en god tråd og godt link Denise.

Velbekomme - ja værd at skrive sig bag øret :slight_smile: