EU-lov: Reg. af sælger og opdrættere - evt. mærkning på vej

Så lige denne artikel på et andet katteforum, og bed især mærke i det med at alle sælgere og opdrættere skal registreres. Det synes, jeg lyder “interessant”, men håber da også at de kommer videre med den med obligatorisk mærkning som der snakkes om :slight_smile: Jeg ser så en del problemstillinger i begge ting, og vil lige prøve at finde noget mere uddybende materiale om det.

Foreløbig kan vi glæde os over, at en ny revideret dyresundhedslov er blevet vedtaget i EU-Parlamentet, og den betyder blandt andet, at alle opdrættere og sælgere skal registreres. Det er et første skridt i den rigtige retning ”

Nogen der er bedre end mig til at søge efter love? Kan finde dette INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overførbare sygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") men ikke noget om det DB skriver i filen med forslaget?

Hvis vi snakker DK, mener jeg at et krav om mærkning også bør være med så alle de folk der ikke mærker deres katte også bare lader dem gå for lud og koldt vand, smider dem ud osv. De er da en ligeså stor del af problemet herhjemme. Men det er vi vist nok ret mange på i hvert fald KG der mener :slight_smile:

Carina - Ja, jeg kan se udfordringer, men de er jo til for at blive løst. Evt. over en årrække. Men jeg mener også lovpligtig mærkning af katte er en bonus - også fordi at så er alle uden mærkning jo per def. ejerløse :slight_smile:

Det er især den med registrering af opdrættere som DB henviser til som jeg meget gerne ser uddybet/lovteksten på :slight_smile:

Det er vel ret oplagt, at hvis man vil gøre noget effektivt mod spredning af sygdomme (smitsomme eller arvelige), så skal der registreres. Dels for at kunne straffe dem, der ikke har udført påkrævet forebyggelse. Dels for at kunne spore et problem tilbage til oprindelsen.

Grundlæggende bør man registrere dyr og ejere samt hændelser på dyret (fødsel, vaccination, ejerskifte, død). Dette er jo - mildest talt - ret omfattende. Så det giver god mening at begynde med at registrere opdrættere og sælgere.

Opdrættere i FD er jo allerede registreret, og vores avlsdyr skal være mærket, og mærkning er en udbredt praksis i forbindelse med tidlig neutralisering. Så EU er - hvis DBs artikel er rigtig - nu i gang med at lave vores praksis om til lov. Bravo. :thumbup:

vh

Andreas

Måske denne her?

men ser ud til kun at være omkring id af dyr - og at sælgere/opdrætteres ret til person data beskyttelse

Calls on the Commission, upon the entry into force of the Regulation on Transmissible
Animal Diseases (Animal Health Law), to adopt a delegated act fort
hwith, laying down
rules pursuant to Articles 109 and 118 of the regulation concerning detailed, compatible
systems for the means and methods of identification and registration of dogs (Canis lupus
familiaris) and cats (Felis silvestris catus); underlines
that the personal data of owners and
sellers of pet animals should be respected in line with the relevant EU legal standards on
personal data protection;
9.
Calls on the Commission, upon the entry into force of the Regulation on Transmissible
Animal Diseas
es, to consider adopting delegated acts laying down rules pursuant to
Articles 109 and 118 of the regulation concerning detailed, compatible systems for the
means and methods of identification and registration of pet animals, as defined by Annex
1 of the s
ame regulation;
10.
Urges the Commission to publish without delay the conclusions of the study on the
welfare of dogs and cats involved in commercial practices;

[QUOTE=Eva K;1281779]Carina - Ja, jeg kan se udfordringer, men de er jo til for at blive løst. Evt. over en årrække. Men jeg mener også lovpligtig mærkning af katte er en bonus - også fordi at så er alle uden mærkning jo per def. ejerløse :slight_smile:

Det er især den med registrering af opdrættere som DB henviser til som jeg meget gerne ser uddybet/lovteksten på :)[/QUOTE]

hvis du googler ‘study on the welfare of dogs and cats involved in commercial practices’ kommer der en del tekster frem som ser ud som forundersøgelser til lovgivning…