Fødevareministeren om mark- og vejfred vs. katte

En bruger på kattegalleri har rettet henvendelse til Dan Jørgensen om hvorvidt katte er omfattet af loven for Mark- og vejfred og fået følgende svar

Og svaret fra Dan Jørgensen blev jeg så ikke en dyt klogere af :tihi:

Hvad synes du, der er uklart :?

At der svares lidt bredt og ikke konkret.
Læser man “Lov om vej og markfred”, så bliver det heller ikke konkretiseret, at katte er omfattet af loven, men tamkaniner nævnes :tihi:
Hvor defineres, hvad et husdyr er eller et pelsdyr for den sags skyld … og hvad menes konkret med “opdrættes i fangenskab”?
Der skrives mange ord, som man kan tolke på, men stadig ser jeg ikke noget konkret om katte.

Lov om mark- og vejfred
Lov nr. 107 af 31. marts 1953 Jf. lovbek. nr. 818 af 11. december 1987
Følgende ændringer indarbejdet Bek. nr. 454 af 16. juni 1999, Lov nr. 232 af 2. april 1997 (LF 71
96-97), Lov nr. 1082 af 20. december 1995.

Kapitel I
Almindelige bestemmelser

§ 1. Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget.

Stk. 2. Under husdyr henregnes pelsdyr, som er opdrættet i fangenskab, og tamkaniner. Såfremt et i fangenskab opdrættet pelsdyr undslipper og ikke indfanges inden 2 måneder, anses det som vildt. Afkom, der følger moderdyret, er underkastet de for dette gældende bestemmelser.

§ 2. Det ansvar, som efter denne lov er forbundet med, at husdyr kommer ind på anden mands grund, indtræder også, når husdyr kommer ind på en dets ejer tilhørende ejendom, hvorover en anden har udelukkende brugsret.

Stk. 2. Som besidder benævnes i denne lov enhver, der holder husdyr, uanset om ejendomsretten over disse tilkommer en anden.

Stk. 3. De i nærværende lov for veje givne bestemmelser omfatter tillige gader, pladser og stier.

Nej, men i svaret står der jo helt præcis, at katte hører under loven, og at ejerkatte skal holdes på egen matrikel :?

Det er NaturErhvervsstyrelsens udlægning, men der står ikke noget konkret om det i loven.

Men deres udlægning gælder ikke :?

Ja, jeg spørger bare for at blive klogere. Jeg ville jo acceptere et svar fra dem og regne med, at de ved, hvad de taler om, men det skal jeg ikke?

Jeg vil ikke “kloge mig på” hvad/om du skal acceptere og regne med :slight_smile:

Jeg forsøger også at finde svar og blive klogere :cool2: … men synes ikke, der står noget konkret.
Hvis jeg skal tolke lige så meget, som NaturErhvervsstyrelsen, så vil mine tanker, ift. husdyr / pelsdyr opdrættet i fangenskab, gå i retningen af fx. køer, grise og mink.
Derfor tager jeg ikke umiddelbart sådan et svar for gode varer.

Sandheden er måske, at der ikke er noget konkret svar, men en lidt “bred” lov, som kan tolkes forskelligt :øhmm:

Hvis ministeriet tolker loven sådan - og det gør de åbenbart, det er deres brevpapir det er skrevet på (uanset hvem de så end måtte have bedt om at besvare det oprindelige spørgsmål!), så er det jo sådan det er … jeg synes bestemt ikke der er noget uklart i det svar. Love tolkes hver eneste dag, fordi der ikke i alle love kan være beskrevet præcis alle forhold, der er gældende - så er det der bruges analog tolkning, og det gøres der også her, så ‘en kat’ er defineret som værende ‘et pelsdyr opdrættet i fangenskab’. Det giver faktisk også god mening i mine ører - katte (de fleste i hvert fald …) har pels, og hvis de er opdrættet i fangenskab - uanset om der er tale om racekatte eller huskatte - så er de omfattet.

jamen det der er jo den gamle lov, der “altid” har været gældende, så de/n nye lovgivning er åbenbart ikke vedtaget…som så meget andet gældende “lov”

kom til at tænke…:høhø:…er det mon anderledes defineret i jagtloven ?

Dan Jørgensen eller nuværende minister kan læse de samme ord som vi. Så hvorfor spørge ministeren. Er loven skrevet uklart må det afklares i en retsag om den gælder for katte som derefter danner presedens i lignende sager.
Om en given minister mener at det gælder for vore katte og ikke for vildkatte eller ej er uvæsentligt hvis det ikke klar står i loven og gør det det behøvede ingen spørge og gør det ikke vil ministerens svar være en udlægning/fortolkning af loven på lige fod med andres (spørgerens), som ikke nødvendigvis er den en domstol kommer frem til.

Ja, sådan var min tanke også. Men det er jo tydeligvis ikke noget, der er enighed om her, så jeg skal ikke puste yderligere til nogens ild :slight_smile:

Jagtloven har allerede skarpt defineret, hvad man må skyde, hvor man må skyde og hvornår man må skyde. At jægere så ikke altid overholder jagtloven, når det kommer til kat, er en anden sag (mange skyder bevidst katte, der kommer ind på jagtområdet og nogen benytter deres jagttegn som undskyldning for at skyde katte i nærheden af beboelsesområder)

Jagtloven har allerede skarpt defineret, hvad man må skyde, hvor man må skyde og hvornår man må skyde. At jægere så ikke altid overholder jagtloven, når det kommer til kat, er en anden sag (mange skyder bevidst katte, der kommer ind på jagtområdet og nogen benytter deres jagttegn som undskyldning for at skyde katte i nærheden af beboelsesområder).

Og så er der ingen tvivl om, at ved en eventuel retssag vil NaturErhvervsstyrelsen blive anset som ekspertvidne, så deres udlægning af loven vil have stor vægt.

[QUOTE=Babette;1160509]Dan Jørgensen eller nuværende minister kan læse de samme ord som vi. Så hvorfor spørge ministeren. Er loven skrevet uklart må det afklares i en retsag om den gælder for katte som derefter danner presedens i lignende sager.
Om en given minister mener at det gælder for vore katte og ikke for vildkatte eller ej er uvæsentligt hvis det ikke klar står i loven og gør det det behøvede ingen spørge og gør det ikke vil ministerens svar være en udlægning/fortolkning af loven på lige fod med andres (spørgerens), som ikke nødvendigvis er den en domstol kommer frem til.[/QUOTE]

Uden at skulle gå ind i diskussioner om (u)duelige politikere og embedsmænd, så tror jeg godt vi kan konkludere, at dem, der arbejder i ministerierne, som til daglig sidder og tolker på lovene inden for deres specifikke områder, er en kende mere kvalificerede end ‘os’ … Nu er vores samfund jo bygget op således, at Folketinget/politikerne/embedsmændene fastsætter lovene, domstolene dømmer ud fra lovene og politiet håndhæver den. En given dommer hverken kan eller skal vurdere om ‘en kat’ er omfattet af en given lov, de ville i så fald søge ekspertbistand for at kunne dømme efter den givne lov - og da ekspertudtalelsen allerede er kommet, ville der næppe være tvivl om, hvilken konklusion der ville blive nået.

[QUOTE=Eife;1160386]En bruger på kattegalleri har rettet henvendelse til Dan Jørgensen om hvorvidt katte er omfattet af loven for Mark- og vejfred og fået følgende svar

http://www.kattegalleri.dk/forum/Off-Topic/109761-mark_og_vejferdsloven__1[/QUOTE]

Jeg har hverken læst loven, spurgt en minister eller er jurist… Men jeg har vidst fra jeg var helt lille, at katten skulle holdes på egen matrikel… Dengang jeg fik min første kat, der spurgte vi i nabolaget om det ville genere dem. For man kan jo ikke lade katten løbe frit også bagefter holde den som indekat…

Jeg synes loven er fair og jeg synes det er et hvert menneskes ret til at forlange mennesker og dyr udefra sin egen private grund… Det er ikke alle mennesker der elsker katte :slight_smile:

Begrebet ”husdyr” antages herudover almindeligvis foruden nyttedyr i landbruget, såsom heste, kvæg, svin, får, geder, fjerkræ, også at omfatte visse kæledyr, herunder ejerhunde og ejerkatte, jf. således også lovens § 14.

HVIS loven skulle gælde katte, hunde og visse andre kæledyr havde der skullet stå:

**Begrebet ”husdyr” omfatter foruden nyttedyr i landbruget, såsom heste, kvæg, svin, får, geder, fjerkræ,også visse kæledyr, herunder ejerhunde og ejerkatte, jf. således også lovens § 14

[B]Begrebet ”husdyr” antages herudover almindeligvis foruden nyttedyr i landbruget, såsom heste, kvæg, svin, får, geder, fjerkræ, også at omfatte visse kæledyr, herunder ejerhunde og ejerkatte, jf. således også lovens § 14.

[/B](Det citerede her med fed skrift er IKKE lovteksten, men fortolkningen af loven jvf ministeriet for Fødevarer,landbrug og fiskeri)

Javist, og det er lige netop derfor, at katte og hunde IKKE er omfattet af loven.

Fordi, det er kun en ANTAGELSE altså gætteri, formodning, noget nogen tror o.s.v…at loven også gælder for visse kæledyr, herunder ejerhunde og ejerkatte

Men,men,men…en lov er IKKE gældende for hvad nogen TROR der står i den…Hvis loven ikke er klar i sin formulering, kreæver det at en sag prøves ved domstolene…og en sådan sag har der ikke været…og fordi det jvf lovens §14 er lovligt at indfange fritgående katte efter de gældende regler om advisering af kattens ejer o.s…v…det betyder ikke, at det er lovpligtigt at holde dem på egen grund
.

I øvrigt er der forslag til en ændring af loven…javist, men der har man heller ikke planer om at indbefatte kæledyr…tværtimod vil man stramme op på reglerne omkring indfangning og aflivning af fritgående katte, så det ikke længere skal være tilladt…men i stedet vil det blive så en katteejer kan idømmes en bøde hvis en anden person gentagne gange føler sig chikaneret af en fritgående kat, der ikke på anmodning holdes væk fra vedkommendes grund

Endnu kan man ikke idømmes en bøde for at lade sine katte gå frit…netop fordi det ikke er ulovligt…og det vil heller ikke være fordi katten går frit man ville kunne idømmes en bøde såfremt forslaget til ændring af loven vedtages

Det kan man med hunde…fordi der forefindes en speciel lov for hunde, der fastslår at hunde skal holdes på egen grund, medmindre de er i snor eller under fuldt herredømme af en ledsager…

HVIS katte skal omfattes af Lov om mark- og vejfred, så vil det kræve, at lovteksten ændres så det tydeligt fremgår, at KÆLEDYR er at betragte som husdyr…og dermed omfattet af loven.

Så for nuværende, har INGEN ret i at påstå, at katte er omfattet af Lov om mark- og vejfred, så længe det ikke har været prøvet ved en domstol…Basta!!!

I øvrigt er det jo ikke Ministeren der har svaret på spørgsmålet…men blot kontordamen Tina fra Natur&Erhvervsstyrelsen

[QUOTE=Felis;1160590]Begrebet ”husdyr” antages herudover almindeligvis foruden nyttedyr i landbruget, såsom heste, kvæg, svin, får, geder, fjerkræ, også at omfatte visse kæledyr, herunder ejerhunde og ejerkatte, jf. således også lovens § 14.

HVIS loven skulle gælde katte, hunde og visse andre kæledyr havde der skullet stå:

**Begrebet ”husdyr” omfatter foruden nyttedyr i landbruget, såsom heste, kvæg, svin, får, geder, fjerkræ,også visse kæledyr, herunder ejerhunde og ejerkatte, jf. således også lovens § 14
[/QUOTE]

Hvor er det altså heldigt, at vi har sådan nogle som dig til at hjælpe os dødelige med at forstå landets love og regler - dem, der arbejder i diverse styrelser og ministerier er jo så åbenlyst ikke kloge nok til at bestride deres hverv, siden de giver os helt forkerte svar …

Når der står tydeligt loven omfatter katte så kan der da ikke være så meget at diskuterer. Dan Jørgensen har ikke skrevet under, men har læst mailen og det er underskriveren der skriver på hans vegne. Hvor svært kan det da være at forstå, eller handler det om at NU står det på skrift dèt nogle længe har dementeret, og så vil man ikke se realiteterne i øjnene og vedgå man tog fejl. Det er godt nok trist.
Katte har pels, katte der er ejet er opdrættet, i mailen står der udtrykkeligt det også omfatter katte. Der er ikke meget der kan misforståes

Ja, nemlig ja…for det er jo ingen forudsætning, at en minister der er cand. scient. pol og har læst lidt statskundskab også har tjek på lovparagrafferne i Lov om mark- og vejfred…og det kan da slet ikke forventes af en kontornusser i erhvervsstyrelsen, som åbenbart har lidt besvær med at huske hvad hun fra gang til gang udtaler om lige netop det emne…her et citat fra et interview med den unge dame i forbindelse med spørgsmål omkring lovforslaget til ændring af Lov om mark- og vejfred:
“En katteejer er ikke med lovændringen forpligtet til at holde sin kat på sin egen grund, men den må ikke være til væsentlig gene for andre, så kan man få en bøde” siger Tina Prakash,

Og ja, jeg fattede godt ironien i dit indlæg…