Fødevareministeren om mark- og vejfred vs. katte

Så er det jo dejligt det skrevne ord er bedre dokumenterende

Åh ja…men interviewet findes skam også på skrift, skal jeg da lige nævne for god ordens skyld, så det kan dokumenteres, at den unge dame ikke helt har styr på sine baggrundskundskaber og hvad hun udtaler sig om hvornår :wink:

Og artiklen hvor interviewet gengivet, er så vidt jeg husker, forfattet af Helle Lenschow til “Dyrekassen”

Uagtet hvordan tingene vendes og fordrejes så ER katten en dyr med pels og handler det om at holde den på ens matrikel så er den også ejet. Det er fakta og så er den ikke længere

Er det virkelig så forkert ikke at være så autoritetstro :uha:
Er det virkelig så forkert at synes, at loven ikke er konkret (nok) :uha: og undre sig over at fx. tamkaniner er nævnt (men ikke katte og hunde)

Jeg kan sagtens se, at man kan tolke loven som at den også gælder katte.
Samtidig synes jeg loven er noget “bred” og dermed ikke konkret ift. katte.

Dyr med pels og opdrættet i fangenskab…vil du ikke mene katten hører ind under den kategori?
Autoritetstro…jeg vil kalde det stivnakkethed og ikke at erkende når fakta står sort på hvidt.

Stivnakkethed … Tak for kaffe; og det blev så mine sidste ord i denne tråd.

Felis dog - hvis du citerer en artikel af mig, så citer den helt og ikke kun en enkelt sætning taget ud af sammenhæng. Ministerens svar og kildens er helt i overensstemmelse. Den omfatter ejerkatte, og bøder er en måde de vil forsøge at få ejere til at holde dem på egen grund. Ellers kommer en stramning. Økonomisk plejer at være en god måde at regulere typer af adfærd. Samtidig gælder de normale regler for erstatningspligt, og alle ikke mærkede katte står lovløse - hvorfor denne lovændring også er et forsøg på at tvinge katteejere til at mærke deres dyr.

https://www.dyrekassen.dk/DK.aspx?accb0da0bb1511df851a0800200c9a67=1&newsid=79

Vi er i øvrigt nogle, der arbejder på et samarbejde med ministeriet om hundenes velfærd og i den forbindelse kommer kattene også med. Ministeriet er meget interesserede i en løsning på katteproblematikkerne i DK, der lader til at vokse hvert år. Flere og flere ejerløse dyr lider, raske dyr aflives fordi ejer skal på ferie eller får et barn, katte mishandles på grusomste vis, internaterne sætter nye rekorder i antal, naboer strides, dyreliv mishandles (jagt), mindre husdyr stresses (høns, kaniner, tamfugle) og flere og flere katte dumpes på åben gade. De, der bliver ved med at fastholde, at tingene er gode nok, som de er, skal til at få øjnene op. Man kunne fx starte med at sidde med hos de ca 110 raske killinger som man anslår der aflives i DK dagligt.

Uanset sammenhæng, så kan det jo ikke lade nogen tvivl tilbage, at hun i den artikel i Dyrekassen, udtaler at En katteejer er ikke med lovændringen forpligtet til at holde sin kat på sin egen grund

Hun fortæller så bare videre, hvad konsekvensen fremover kan blive, til gengæld for at det vil blive ulovligt at indfange og fjerne ejerkatte…nemlig bøde, hvis nogen føler sig generet af fritgående katte…ikke at forveksle med, at bøder vil blive uddelt fordi katte ikke må gå frit, men bøde hvis de er til gene

- En katteejer er ikke med lovændringen forpligtet til at holde sin kat på sin egen grund, men den må ikke være til væsentlig gene for andre, så kan man få en bøde, siger Tina Prakash, der fortæller, at den nuværende mark- og vejfredslov altid har omfattet katte, men at loven aldrig har været prøvet direkte ved en domstol på katte, da andre love i stedet har kunnet gå ind og dække rent juridisk.

Ja, og det er også forkert det hun siger der…fordi man ved netop ikke, om katte altid har været omfattet af loven…det er kun en antagelse/formodning/teori/gætværk…fordi det ikke er klart nok præciseret, om katte, der af den forvaltende myndighed defineres som kæledyr, også er at betragte som hørende ind under begrebet husdyr…og så længe der er den usikkerhed, kan man ikke sige at katte og andre kæledyr ER omfattet af loven…

I øvrigt er det også forkert når hun siger at andre love har kunnet gå ind og dække…for der findes ikke andre love.

For mange år siden var katte nævnt i jagtloven hvor der var regler udstukket for hvornår katte måtte bortskydes, men det er de ikke mere.

og så har vi Bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte…men den gælder selvsagt ikke for katte der har en ejer.

Du sku da ha været spindoktor Felis :tihi:

jeg ved i hvert fald at MANGE politidistrikter håndhæver loven, som at katten hører under mark- og vejfred! :slight_smile:

så kan jeg da sige at her i Vejle kommune er ulovlig jagt, krybskytteri, løse (jagt)hunde og jagt uden for sæsonen altsammen fuldstændig lovligt, det betyder også at en kat, ejet som vild, er lovligt vildt

Der er forskel på, om loven bliver håndhævet ordentligt inden for et område eller om noget er lovligt.

Jeg er helt sikker på, jagtloven ikke har et særligt kapitel med undtagelser gældende for Vejle Kommune.

[QUOTE=Temple Bar;1160854]Der er forskel på, om loven bliver håndhævet ordentligt inden for et område eller om noget er lovligt.

Jeg er helt sikker på, jagtloven ikke har et særligt kapitel med undtagelser gældende for Vejle Kommune.[/QUOTE]

joooo…fordi minimum 2 af de krybskytter jeg har taget på min ejendom er pansere - som om de ikke havde nok i de 65 Ha der støder op til mig

Dem burde du så anmelde.

jeg prøvede skam…det kan man ikke…han er jo panser

Selvfølgelig kan du det, bare i en anden politi-kreds.
Vil de ikke modtage anmeldelsen må anmeldelsen videre til højere instans.

:slight_smile:

nah…gider ikke, de er væk nu, det var et konsortium der med en stridser som køber lavede en hel del fusk, b.a uopsigelige lejekontrakter til forskellige mennesker på flere forskellige bygninger…så det var på tvangsauktion flere gange til sidst

Næ, for det er ikke så spændende som at være D*************** :wink:

Det tror jeg så ikke, for det vil være at sidestille med magtmisbrug hvis et politidistrikt uddeler sanktioner med baggrund i en lov hvor hjemlen ikke er klarlagt…og hvis, så kunne jeg da gerne tænke mig at vide hvilke kredse du hentyder til :wink: