Forsikring: Hvilken ville I vælge?

Jeg overvejer forsikring til mine katte.
Men kan ikke bestemme mig til hvilken jeg skal vælge :?

Der er:

Garfors:
Koster 775,- pr år. Forsikringssummen er 13.300
http://www.garfors.dk/index.php?id=214

Dyrekassen Danmark:
Koster 937,- pr år. Forsikringssummen er 23.000

Hvilken ville I vælge?

Altså, Dyrekassen Danmark giver jo en betydeligt større forsikrinssum, og selvrisikoen er lavere, så selvom den er dyrere, så synes jeg egentlig man får en god del mere for prisen.

En helt anden ting er så, at jeg selv aldrig nogensinde kunne finde på at forsikre min kat. Min indboforsikring koster nogenlunde det samme, som kattens forsikring evt. ville koste, og da ingen af forsikringerne dækker tandsygdomme, men kun tandskader ved ulykker, så ville jeg hellere lægge 100 kr. til side hver måned.
Men det er så min personlige mening om forsikringerne. Nogle er vist temmelig glade for dem, og bruger den argumentation, at hvis man f.eks. er på ferie, så kan de uden at skulle tænke på økonomi få katten i behandling/holde den smertefri, indtil de selv kan tage stilling til kattens videre behandling/aflivning.

Det er ikke så meget hvilken forsikring og hvad den koster der betyder noget…men hvad den dækker og hvad der står “med små bogstaver”

Nu eksempelvis den første du linker til:

**For katte over 5 år gælder, at du skal vedlægge en sundhedsattest fra din dyrlæge. Attesten må ikke være over 14 dage gammel. Katten skal tillige være vaccineret mod kattesyge og influenza samt være kastreret eller steriliseret.

Forsikringen er en tilskudsordning til dækning af nødvendige dyrlægeudgifter i forbindelse med sygdom og tilskadekomst. Der ydes et 80 pct. tilskud efter fratræk af selvrisiko på kr. 665,- pr. behandlingsperiode (= 60 dage). **

Først og fremmest koster det en sundhedsattest i det hele taget at kunne tegne forsikringen…så kommer forsikringspræmien.

Og hvis katten bliver syg/skadet, trækkes der i første omgang 665,- fra i selvrisiko og så dækkes 80 % af resten…

Det vil sige, at hvis din kat eksempelvis kommer til skade en enkelt gang på et år og du får en regning på 2000…så får du dækket 1052…men du har betalt for en sundhedsattest og en forsikringspræmie på 775,-…altså alligevel dyrere end hvis du ikke havde forsikringen…

Lav en opsparing i stedet, så får du også lidt renter af dine penge, i stedet for at betale måske op mod 1000,- om året til en forsikring, du muligvis aldrig får brug for…

Jeg ved godt, at uheldet kan ske når som helst, men kig på dine egne kattes sygdoms/skade- statistik ind til nu, og vurder om det kan betale sig med en forsikring.

Almindelige rutinetjek, vaccinationer, neutralisering o.s.v. dækkes ikke af forsikringer

Det er klart. Jeg mener bare at kunne huske, at de er ret ens.
Den anden kræver f.eks. også tjek af katte på 5-7 år.

Grunden til jeg ikke tegner en forsikring er at der er alt for mange ting der ikke bliver dækket.
Jeg kunne ikke finde Garfors betingelser, men dyrekassen dækker ikke

 1. HVAD DÆKKER
  SYGEFORSIKRINGEN IKKE
  5.1 Indsættelse af proteser samt amputation af lemmer.
  Amputation dækkes dog i særlige tilfælde mod
  forhåndsgodkendelse fra selskabet.
  5.2 Behandling af psykiske lidelser og adfærdsproblemer.
  5.3 Behandling af arvelige eller medfødte lidelser samt
  afledte lidelser herunder navlebrok og kryptorchisme.
  5.4 Transport i forbindelse med ulykke eller sygdom,
  medmindre der er tegnet en tillægsforsikring hos
  Falck i form af kæledyrstransport.
  5.5 Anvendt, ordineret eller udleveret medicin, eller
  medicinsk foder (se dog pkt. 4.3).
  Udgifter til kemoterapi, stråling og insulin.
  5.6 Kastration og sterilisation samt enhver form for
  hormonbehandling.
  5.7 Alternativ behandling herunder kiropraktik,
  homøopati samt laserbehandling.
  5.8 Medicinske bade mod bl.a. lopper og lus samt
  udgifter til behandling mod orm, vitamin- og mineralbehandling
  samt vaccination og serumbehandling.
  5.9 Kosmetiske og plastiske indgreb herunder indgreb,
  der søger at ændre, afhjælpe, forme eller korrigere
  tilstande, uanset om disse er racetypiske, og indgrebet
  evt. vil afhjælpe sygdomsdisposition.
  Udgifter til hudfoldsoperationer, løbefoldsoperationer
  og fjernelse af overflødig hud.
  5.10 Forebyggende behandlinger, undersøgelser eller
  sundhedseftersyn, undersøgelser med henblik
  på attestudstedelser, attester, massage, svømmetræning,
  fysioterapi o.lign.
  5.11 Udgifter til genoptræning.
  5.12 Skader, som er opstået før forsikringens ikrafttræden
  ej heller forværring af disse skader eller
  følger heraf.
  5.13 Indlæggelse eller behandling som følge af komplikationer
  opstået i tilslutning til en behandling,
  som ikke er omfattet af forsikringen.
  5.14 Udgifter, som kan relateres til FIP hos ejere med
  flere katte, såfremt tilfælde er konstateret hos en
  eller flere af husstandens katte, før forsikringen
  trådte i kraft.
  5.15 Organtransplantationer af enhver art.
  5.16 Røntgenfotografering for hofteledsdysplasi og
  eventuel behandling for samme og heraf afledte
  lidelser.
  5.17 Enhver form for hormon behandling - følger heraf.
  5.18 Tandsygdomme, caries, tandrensning, fjernelse af
  mælketænder eller skader herpå, komplikationer
  som følge af tandsten, samt forlænget blød gane
  og bidefejl dækkes ikke.
  5.19 Fertilitetsundersøgelser/behandling, undersøgelser
  og behandling i forbindelse med drægtighed, fødsel
  og diegivning, nervøs graviditet og hormonbehandling
  i relation til dette.

Jeg har brugt mange mange mange penge hos dyrlægen, men endnu har mine katte aldrig fejlet noget som kunne blive dækket af forsikringen og jeg synes nærmest man skal være “heldig” hvis ens kat kommer til at fejle noget der rent faktisk bliver dækket.
Så jeg ser ingen grund til at tegne forsikringen. Men skulle jeg tegne en ville jeg nok umiddelbart vælge dyrekassens - med forbehold for at jeg ikke kan se om Garfors er mere gavmilde og dækker flere ting.

[quote=Felis;155517]Først og fremmest koster det en sundhedsattest i det hele taget at kunne tegne forsikringen…så kommer forsikringspræmien.
[/quote]

Nu koster det jo så kun en sundhedsattest, hvis katten er over 5 år :slight_smile:

Da jeg åbnede min post igår var jeg da glad for, at jeg netop ved årsskiftet havde taget beslutningen om at forsikre de “to små”, for der lå en check fra Garfors på kr. 2.323 til delvis dækning af Gallianos blærebetændelse i februar måned. Han blev lagt i narkose for at få lagt kateter og derudover blev der taget røntgenbillede og en blodprøve for at se, om problemet kom fra nyrerne, så alt i alt stod jeg med en regning på ca. 3.500. Der er meget, jeg ikke kan få dækket og de 789 kr, jeg i sidste uge lagde for Guinness’ brækkede klo er også en slags penge - men tilskud er tilskud og jeg har faktisk nu tjent 1½ års forsikringspræmie ind ca. to måneder efter, at karensperioden udløb :slight_smile:

Tak alle sammen for svar :slight_smile:
(jeg kan ikke finde ud af at sige tak eller give ret, hvordan gør man det?)

De 2 forsikringer er ret ens, lige bortset fra prisen og forsikringssummen. Det jeg er mest i tvivl om er om det er nødvendig med en forsikringssum på 23.000 eller om det er nok med en på 13.000.

Mine 2 katte bliver 5 i november så det er derfor at jeg overvejer det nu så jeg er fri for at betale for en sundhedsattest (men er det ikke sådan en man får til det årlige tjek? Så kunne man jo planlægge lidt efter det hvis katten er over 5 år)

Jeg tror det bliver Garfors men er ikke 100 % sikker, det kan være at jeg laver en opsparing i stedet for.

Andre der har en forsikring må gerne fortælle om deres oplevelser

Det var ellers noget at en opremsning af ting, der ikke dækkes -what
Faktisk kan de fleste af de ting, vores katte kommer ud for, relateres til mange af disse punkter og derfor ikke dækkes, så jeg ville absolut foretrække en opsparing i stedet.

Desuden er forsikringsselskaber meget dygtige til at sno sig.
Det så jeg bl.a. for nylig, hvor en hest af flere dyrlæger blev anbefalet aflivet af dyrevelfærdsmæssige årsager (den havde udtalt spat og kroniske smerter), men forsikringsselskabets egen dyrlæges vurdering var mod aflivning.

Nu er det så Dyrekassens “ikke-dækning”, der remses op, for en af de fordele, jeg kan se ved Garfors, er at de dækker ikke alene den medicin, dyrlægen anvender under konsultation og den, man evt. får med hjem - de dækker også receptpligtig medicin for op til kr. 1.000 pr. “godkendt” diagnose pr. behandlingsperiode :thumbup:

For snart mange år siden dækkede forsikringerne også tandproblemer (jeg havde i hvert fald én, der gjorde), men det har nok været for dyrt for dem alligevel.