Forslag der vil blive diskuteret på klubbernes generalforsamlinger

Forhåbentligt er det ikke forkert at diskutere diverse forslag til klubbernes generalforsamlinger offentligt, inden klubberne holder deres respektive generalforsamlinger:S, men jeg undres over især ét af forslagene:øhmm:

Forslag 6f fra FU

Forslag om: Oprettelsen af en National Udstillingsklasse i henhold til FIFes Show
regler §5.6

Klasse 13d – Importklasse
Importklassen er for:

• importerede katte efter anmodning fra Felis Danicas Avlsråd

En kat kan kun udstilles i importklassen én gang på en udstilling arrangeret af et af Felis
Danicas medlemmer.
I denne klasse bliver katten evalueret af to internationale FIFe dommere som er kvalificeret til
at dømme kategorien, og som skriftligt på et af FIFe sprogene er orienteret om hvorfor katten
udstilles i denne klasse.
Bedømmelsen kan foregå før den officielle bedømmelse begynder.
Katten får ikke en skriftlig bedømmelse, men skal opnå bedømmelsen ”Excellent” (i henhold til
racens standard) alternativt ”I” (i henhold til den foreslåede standard for ikke godkendte racer)
for at kunne registreres i Felis Danicas stambog.
Begge dommeres underskrift er obligatorisk

Motivation:
Der importeres i stigende grad katte fra andre organisationer end FIFe.
I disse organisationer varierer standarderne ofte fra FIFes standarder, og derfor vil det være
naturligt for en kat importeret fra et ikke FIFe forbund i forbindelse med importen samtidig at
blive kontrolleret således at den importerede kat mindst kan opnå bedømmelsen EX af mindst
to internationale dommere der kan dømme i kategorien i henhold til standarden for denne kats
race.
Det må være et mindstekrav ved registreringen at der trods alt er en overensstemmelse med
registreringen i en ikke FIFe organisation og listen over godkendte racer i FIFe (ikke godkendte
racer) og at den importerede kat kan opnå EX i henhold til racens standard.
Derfor foreslås det at der oprettes en National Udstillingsklasse (i henhold til FIFes
udstillingsregler § 5.6)
Vi forslår derfor at der indføres en Felis Danica importklasse med samme betingelser som i
FIFes Avls- & registreringsregler klasse 13b, men kun for importer.

Hvad er baggrunden for dette forslag:?

Hvad sker der med de importerede katte, der ikke opnår EX, på den udstilling FDs Avlsråd anmoder katten blive bedømt på:? Kan de så ikke få registreret killinger efter sig:?
Hvem importerer katte, der ikke ligner den race, de er importeret som:?

Forslaget forvirrer mig - jeg forstår ikke ideen med eller baggrunden for forslaget. Det kan da ikke være Avlsrådets mening at fjerne lysten til at importere avlskatte:? - for hvem har lyst til at importere en kat med risiko for at få den “diskvalificeret”:?

Og hvad nu hvis det primært er kattens stamtavle der trækker, fremfor dens evt. udseende?

Og hvad så med alle de katte, der allerede er i avl i DK, som aldrig har været på udstilling men alligevel kan få registreret afkom efter sig, selvom de ligner noget, der er løgn?

Nej, det giver ingen mening…

Rigtig godt spørgsmål den har jeg også gået og tænkt over , og over vejet om jeg forstod den rigtig . Men kan da se at det er andre der studser ved den.

Jeg tror godt jeg kan forstå motivationen (uden at det nødvendigvis betyder at jeg støtter forslaget).

Der er forbund hvor man kan betvivle oprindelsen af katten, men hvor der ikke i stamtavlen er belæg for at afvise at optage den i FD’s stambogsstystem.

I nogen tilfælde ligner katten måske ikke det stamtavlen viser, og det må give begrundet tvivl om kattens oprindelse, men det kan eks. avslrådet jo ikke agere på. Så forestil jer en situation hvor man har set katten og den bare ikke ligner det der søges stamtavle på, men man er nødt til at acceptere det i avlsrådet fordi stamtavlen teknisk set er i orden. Jeg forstår godt ønsket om at “gøre noget” - hvis det er det der er baggrunden.

At den slags situationer nok kun er en lille del af de katte der importeres er nok værd at holde sig for øje.

Må man indføre sådanne restriktive nationale regler ? Det er jo at tvinge folk til at udstille :?

Importer bør man vel støtte op om? - det giver nyt blod og større genetisk variation…det er dyrt, et stort arbejde - nu skal det være dyrere, mere besværligt - og mere risikofyldt ?

syntes det er problematisk at man vil søge at kontrollere om en import nu lige lever op til den aktuelle danske fortolkning af standarden.

FIFe standarder er jo ikke bare ‘en ting’ - jeg ser da andre typer af topkatte i eks tyske FIFe end i DK…

jeg syntes også det virker mærkeligt at man vil gøre grundlaget for opdræt (stamtavlen, papir dokumentationen) inferiørt i forhold til to dommeres personlige mening…der er jo forskel på hvad dommere kan lide.

Syntes det er fint hvis man er kritisk overfor kvalitet af stamtavlen/den klub der udsteder stamtavlen…men men give to dommere mulighed for at tilsidesætte grundlæggende dokumentation…det kunne da godt åbne op for misbrug og dumme situationer/sager

TICA kan vel kun klappe i deres hænder over det forslag?

[QUOTE=JKJ;546273]Der er forbund hvor man kan betvivle oprindelsen af katten, men hvor der ikke i stamtavlen er belæg for at afvise at optage den i FD’s stambogsstystem.

I nogen tilfælde ligner katten måske ikke det stamtavlen viser, og det må give begrundet tvivl om kattens oprindelse, men det kan eks. avslrådet jo ikke agere på.[/QUOTE]

Altså, jeg har også set flere katte som er født ind i FD, men som ikke ligner den race, de er registreret som, som ikke kunne opnå Excellent, og hvor der kunne rejses begrundet tvivl om kattens oprindelse. Hvad skal vi så gøre ved dem? :?

Hele kattesporten baserer sig jo på tro og love: Jeg erklærer som opdrætter hvem forældrene er, hvornår killingerne er født, køn, farver, race osv. Og ja, der opstår fejl. Overlagt og (især) uoverlagt. Men hvis vi skal gardere os mod fejl, er den logiske løsning ikke at oprette særlige mistænkeliggørelsesklasser for bestemte katte, men at kræve dna-test for forældreskab af alle killinger overhovedet. (Og den dag dét bliver indført, er jeg i parentes bemærket ude af det pågældende forbund.) :blegne:

En særlov for at ramme enkelttilfælde minder mig sg* næsten om realpolitikken i dagens Danmark. :dokdok:

[QUOTE=Musashi;546290]
TICA kan vel kun klappe i deres hænder over det forslag?[/QUOTE]

Tjah, jeg tror sådan set at TICA som organisation er fløjtende ligeglad med et lovforslag i en dansk hovedklub. Og som TICA-opdrætter er der heller ingen klapsalver fra mig; kun et sæt himmelvendte øjne og et håb om, at medlemmerne stemmer imod.

det var lidt ironisk ment: altså at et forslag som dette jo godt kunne gå hen og give flere nye TICA medlemmer…

Tjah, jeg har ikke tilgang til TICAs medlemsregister, men i Viking Cats er det ikke mit indtryk, at folk kommer styrtende og tegner medlemskab, hver gang der bliver foreslået noget idiotisk i FD.

Men det er en hyppigt fremsat tese på forummer som dette at TICA (men af en eller anden grund ikke CFA, WCF, SVERAK og de mange andre alternativer til FD?) må spinde guld på tåbelighederne. Ja, gid det var så vel! :tihi:

Det der slår mig er
1: at når først det her forslag er blevet vedtaget er der ikke langt til en indføring af en gennerel vurdering af alle dyr inden de bruges til avl.
2: hvis x-opdrætter i lad os sige Spanien i et mindre forbund ønsker at sælge en killing til mig må hele hurlumhejet kunne undgås hvis opdrætteren melder sig ind i en Fife klub (måske en i Danmark) og lader sin hunkat + killinger registrere der inden handlen gennemføres. Så har lille mis jo den helt rigtige stamtavle fra starten.

kan fortælle at det har været til debat hos diverse specialklubber og her er steminingen iod forslaget- især pgr af de ting som andre nævner herover

forslaget er ikke ordentligt gennemarbejdet. og der er også noget i forhold til det med nationale/int klasser, nummereringen osv, som en dommer i vores bestyrelse for DSO gjorde opmærksom på.

så jeg stemmer i hvertfald imod og det er også min opfattelse at en del andre vil gøre det

kira - både med privat og DSO bestyrelses hat på

Forslaget er lavet af Avlsrådet, som har bedt FU fremsætte det. FU har dog senere besluttet at trække forslaget, så det kommer end ikke til afstemning. Og så er den fest faktisk allerede afblæst, sorry :slight_smile:
VH
Susanne

[QUOTE=Susanne W;546525]Forslaget er lavet af Avlsrådet, som har bedt FU fremsætte det. FU har dog senere besluttet at trække forslaget, så det kommer end ikke til afstemning. Og så er den fest faktisk allerede afblæst, sorry :slight_smile:
VH
Susanne[/QUOTE]

TAK:tak: - det lettede:thumbup:

Det var den rette beslutning, at trække forslaget. Tak.

Er der ellers nogle interessante forslag ?

(hvor blev ovenstående forslag fundet henne?)

[QUOTE=Musashi;546742]Er der ellers nogle interessante forslag ?

(hvor blev ovenstående forslag fundet henne?)[/QUOTE]

Forslaget blev sendt ud til min hovedklubs medlemmer sammen med indkaldelsen til hovedklubbens generalforsamling.

Det var kun dette forslag, der gav mig søvnløse nætter. Nu da forslaget er trukket, sover jeg godt igen:) - :tak:

[QUOTE=Musashi;546742]Er der ellers nogle interessante forslag ?

(hvor blev ovenstående forslag fundet henne?)[/QUOTE]

Hej
Prøv at kig her: Felis Danica – Racekatte – udstilling og opdræt – medlem af Federation Internationale Féline (FIFe)

Mariann

tak for link :slight_smile:

har lige skimmet og ved opdatering af stambogsregler er det super at der lige er sat streg under at der er en grænse på max 2 kejsersnit så skal hunkat ud af avl

(må have været stort arbejde at få lavet opdatering af alle regler)

og forsalg 5 om at man kun må overdrage raske katte er også godt

[QUOTE=Musashi;546761]tved opdatering af stambogsregler er det super at der lige er sat streg under at der er en grænse på max 2 kejsersnit så skal hunkat ud af avl
[/quote]
Jeg synes det mest forbavsende er, at det overhovedet har været nødvendigt at præcisere regelen, som jo er en del år gammel - men det har det altså.

(må have været stort arbejde at få lavet opdatering af alle regler)
og forsalg 5 om at man kun må overdrage raske katte er også godt

Yes, og al ros til Ole Amstrup for sit kæmpe arbejde her.
VH
Susanne