Hjælp - jeg mangler flere dygtige kolleger

Hvis nedennævnte er noget for dig - OG du passer til jobbet, så hold dig ikke tilbage, selvom svarfristen er overskredet.

CEB søger revalideringsfaglig medarbejder

Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse tilbyder en spændende og meget varieret stilling som revalideringsfaglig medarbejder, 37 timer ugentlig. Medarbejderen vil indtil videre være beskæftiget i Afklaringsafdelingen, Gudhjemvej i Herning.

Afklaringsafdelingens hovedopgave er korte, intensive forløb for sygemeldte borgere. Vi støtter borgeren i en udredningsproces, der peger frem mod bedst mulige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Afklaringsafdelingen har en meget bred og tværfaglig personalegruppe, om bla. omfatter fysio- og ergoterapueter, psykologer, lægekonsulent, socialrådgivere og voksenunderviser.

Vi søger en medarbejder til følgende opgaver:
[ul]
[li]Kontaktperson for et antal borgere i afklaringsforløb[/li][li]Udarbejde sammenfattende afklaringsrapporter for hver borger[/li][li]Medvirke til faglig udvikling af afdelingens tilbud[/li][/ul]

Dine kvalifikationer:
[ul]
[li]Viden om beskæftigelsesområdet[/li][li]Kendskab til arbejdsmarkedsforhold[/li][li]Faglig relevant uddannelse, gerne socialrådgiver, socialformidler eller erfaring indenfor revalideringsområdet[/li][li]Indsigt og forståelse for processer, der kan understøtte mennesker i udvikling[/li][li]Grundig og systematisk arbejdsstil[/li][li]Gode evner for formidling i skrift og tale[/li][li]Evne til at arbejde selvstændigt og med deadlines[/li][li]God samarbejdsevne, empati og godt humør[/li][/ul]Vi tilbyder:
[ul]
[li]Et spændende job i en revalideringsvirksomhed i rivende udvikling[/li][li]Et fagligt stimulerende og berigende arbejdsmiljø, med tværfaglighed i højsædet[/li][li]Mange faglige og personlige udviklingsmuligheder[/li][li]Løn efter gældende overenskomst og principperne om ny løn[/li][/ul]Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelses hovedopgave er at hjælpe flest mulige borgere til bedst mulig selvforsørgelse. Aktuelt er vi opdelt i en række driftsafdelinger på 3 lokaliteter i Herning-området. Vi er ca. 70 ansatte fordelt på revalideringsfaglige-, administrative og produktionsfaglige medarbejdere. Afklaringsafdelingen er placeret på Gudhjemvej 2, Herning. Se i øvrigt mere på www.cebherning.dk

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsleder Dorte Tornvig Kristensen, 9628 5159/20377315.

Skriftlig ansøgning, mrk: Revalideringsfaglig medarbejder, skal være Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse i hænde senest d. 18.03.10, kl. 9.00.
Ansøgninger foretrækkes via linket nederst i annoncen.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt slutningen af uge 12 eller starten af uge 13.