Hjælp til oversættelse

af et gammelt dansk ord.

Jeg sidder og arbejder med en gammel årsberetning fra 1936 for Retslægerådet og er stødt på betegnelsen
Portefeuillesvend

(hvis vi brugte det i dag, ville det nok staves “porteføljesvend”).

Er der nogen, der ved, hvad en portefeuillesvend er for en fætter? Jeg kunne forestille mig, at han måske var arbejdsdreng og altså portefølge til en svend, men jeg kan ikke finde det nogen steder).

…eller også er det en, der arbejder med læder :? :? :?

Nåh, godt jeg kan hjælpe mig selv lidt -høhø

Mener nu, at det må være en, der er udlært i at lave (læder)varer, der tjener til opbevaring af mindre genstande, især papirer (brevtasker, skrivemapper, handskeetuier, cigarfoderaler olgn.).

Så indtil nogen kommer med et bedre bud, så tror jeg på mig selv :slight_smile:

Der findes også en porteføljemager - http://ddd.dda.dk/ddakatalog/ddppdf/doku1367.pdf (sidste side) - som arbejder med læder - http://www.tib.dk/sider/om_tib/fakta_om_tib/faggrupper/?tradeid=22
Camilla

Jeg tror, at det er en svend, som er udlært i at
forarbejde mindre ting i læder. :wehuu:

Portefeuille er fransk og betyder først og fremmest tegnebog.

Ja en tegnebogs-svend eller en læder-svend hihi sjove oversættelser.

Jeg har spurgt på vores sproglige redaktion og de kender det ikke. Beklager:-)

Eller måske er det parallelt med begrebet ‘minister uden portefølje’ - altså en minister, der ikke er f eks kirke- eller justits-minister (med kirken, hhv retssystemet som portefølje), men bare minister, del af regeringen.

Dvs en portefeuille-svend kunne være en svend, der stod for en bestemt del af produktionen, en, der havde sit særlige speciale under en mester.

Men da porte-feuille betyder ‘noget, man bærer ark/blade i’ (jfr et ord for kuffert: Portemanteau, ‘noget, man bærer frakker/kapper/kjoler i’ ), så kan man da også forestille sig en svend, der har den portefølje at lave portefeuiller :slight_smile:

Portefeuille betyder

[ol]
[li]Tegnebog[/li][li]Ministerembede, ministerpost[/li][li]Beholdning af værdipapire[/li][li]kapitalformue[/li][li]Dokumentmappe[/li][/ol]Den sidste er en gammel betegnelse så kunne man ikke forstille sig at en portefeuillesvend er en der bære ministerens mappe :?