Hvordan MOMS-registrerer man sit katteopdræt?

Hejsa.

Jeg har lige fået oplyst på et andet forum at man skal momsregistrere sit opdræt, hvis man har indtægter (altså har modtaget penge fra andre mennesker, f.eks. killingekøbere for en kælekat, andre opdrættere for en avlskat eller f.eks. en hankatteparring) som samlet er blevet mere end 50.000 kroner på et år.

Det er ligegyldigt hvad man har haft af udgifter!

Hvor går man hen, hvis man vil momsregistrere sit opdræt? Til et skattekontor eller sådan? Jeg kan sleeeet ikke finde ud af det der skat, har kun selv været lønmodtager, og Told og Skats hjemmeside er nok det mest rodede jeg nogensinde har set. Jeg er helt lost.

Katteopdræt kan såvidt jeg ved fortsat ikke momsregistreres; de regnes i stedet som hobbyvirksomhed. Ærgerligt nok, for de fleste af os ville sikkert gerne kunne købe momsfrit ind til kattene. -høhø

Uddrag fra Momsvejledningen, Skat.dk: C.1.4.1 Hobbyvirksomhed

Hobbyvirksomhed anses ikke som økonomisk virksomhed. Hobbyvirksomhed er kendetegnet ved, at virksomheden typisk er et udslag af en personlig interesse (hobby), og hvor ejeren ofte selv deltager i virksomheden. De private formål er således afgørende fremfor det økonomiske udbytte. Disse private formål kan f.eks. være uddannelses- og boligformål eller sportsinteresser såsom ridning, hestevæddeløb, sejlads mv., eller det kan være dyrehold som f.eks. ponyer, hunde, kaniner, høns og lign.

Afgrænsningen mellem hobbyvirksomhed og økonomisk virksomhed/ erhvervsvirksomhed er normalt den samme i både moms- og skattemæssig forstand.

Afgørelsen af, om der på det momsretlige område er tale om økonomisk virksomhed eller hobbyvirksomhed, træffes på grundlag af en samlet, konkret vurdering af virksomheden, hvor alle relevante forhold må inddrages.

De relevante forhold, der har været lagt vægt på i praksis, er bl.a.:

* om der inden virksomhedens start har været foretaget undersøgelse af lønsomheden/udsigterne til rentabel drift, herunder om der har været lagt drifts- og likviditetsbudgetter
* om der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud, både et overskud på den primære drift og et overskud, der står i rimeligt forhold til den investerede kapital (rentabilitet)
* om virksomhedens omfang er af en vis størrelse
* om virksomheden drives tilstrækkeligt intensivt/seriøst
* om driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den pågældende art
* om der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden
* om ejeren er afskåret fra at anvende virksomhedens aktiv til privat brug
* om ejeren har særlige faglige forudsætninger (f.eks. relevant uddannelse) for at drive den pågældende virksomhed
* om virksomheden har en naturlig sammenhæng med ejerens evt. øvrige indtægtsgivende erhverv
* om virksomheden lever op til den erhvervsmæssige standard, der er gældende for det pågældende erhverv
* om virksomheden i givet fald vil kunne sælges til trediemand, dvs. om den trods evt. hidtidigt underskud i trediemands øjne har en potentiel indtjeningsevne, eller om den slet ikke kan drives løsrevet fra den ejendom, person eller det regi, hvor den hidtil har været drevet
* om virksomhedens eksistens forudsætter, at ejeren har stabile indtægter fra anden side for at neutralisere et underskud
* hvor mange år virksomheden har været drevet med underskud, og hvorledes udviklingen i budgettets størrelse er, herunder om underskuddene kan forklares særskilt.

Ingen af disse kriterier er i sig selv afgørende for vurderingen af, om der er tale om økonomisk virksomhed eller hobbyvirksomhed.

Ved den type virksomhed, hvor indehaverens personlige indsats er virksomhedens væsentligste aktiv, vil virksomheden ofte blive anset for hobbyvirksomhed, medmindre den er professionelt drevet hvad angår udstyr, driftsform og indehaverens faglige baggrund.

Haha. Ok. [bigloony]

Så rentabiliteten og underskuddet har alligevel lidt at skulle sige.

Tak for info. [smilie=hate-tunz.gif]

Da jeg arbejdede på revisionskontor var reglerne sådan, at alt hvad der gav underskud blev kaldt hobby og det der gav overskud skulle man betale skal og moms af. Mon ikke det stadig er på denne måde?

Da jeg arbejdede på revisionskontor var reglerne sådan, at alt hvad der gav underskud blev kaldt hobby og det der gav overskud skulle man betale skal og moms af. Mon ikke det stadig er på denne måde?[/quote]

Jo det lader det til nu. Jeg tror vist det ser ud til at jeg misforstod et enkelttilfælde, og havde forstået dette enkelttilfælde som en generel regel. Og det er denne misforståelse, som gjorde at jeg oprettede dette indlæg.

-sorry -engel

Da jeg arbejdede på revisionskontor var reglerne sådan, at alt hvad der gav underskud blev kaldt hobby og det der gav overskud skulle man betale skal og moms af. Mon ikke det stadig er på denne måde?[/quote]

Jo det lader det til nu. Jeg tror vist det ser ud til at jeg misforstod et enkelttilfælde, og havde forstået dette enkelttilfælde som en generel regel. Og det er denne misforståelse, som gjorde at jeg oprettede dette indlæg.

-sorry -engel[/quote]

Jeg synes det er fint, at du oprettede indlægget, for der er sikkert flere end dig, der har gjort de samme tanker og hørt et eller andet …

man skal ikke betale moms at katte/hunde opdræt.

Men selvom man er “erhvervsmæssig” i den ene lovs forstand, er man ikke nødvendigvis “økonomisk virksomhed” i den anden lovs forstand. Det er en af de ting, som er rigtig forvirrende ved lovgivningen. Jeg kan fx ikke momsregistreres, fordi mit katteri efter moms- og skattereglerne betragtes som “hobbyvirksomhed”. Men i Købelovens forstand er jeg “erhvervsdrivende”, når jeg sælger en killing, så jeg er omfattet af Købelovens betingelser for forbrugerkøb, når jeg sælger kælekat, og af betingelserne for handel mellem erhvervsdrivende, når jeg sælger en avlskat. Tjah!

Det har du givetvis ganske ret i. Suk. :frowning:

Ja, det er også det jeg frygter. Det enkeltstående tilfælde Sheer nævner er jo nok mig hun mner. Jeg har beskrevet min oplevelse med Skat på et andet forum. Og ja, de er ved at have kattehold under opsyn. Men det er selvfølgelig ikke folk med en to eller tre katte. Men der er altså opdrættere med 2-3-4 hankatte som lånes ud til parringer, 10-20-30 ( og host, en enkelt sidste år med over 100) trukne stamtavler. De nærmer sig altså den magiske grænse på 50000kr. i omsætning temmelig hastigt. Og dette forbigår nu en gang ikke Skats næse.
Og som jeg nævnte i det andet forum, har man ikke et regnskab at vise frem, tja, så sætter de altså et skønsmæssigt regnskab op.

Marina

Hvor har sparhawk skrevet de indlæg?