Hvornår skal der trækkes stamtavler/registreres mm.?

Jeg har efterhånden hørt flere forskellige udsagn om, hvornår man som registreret opdrætter skal trække stamtavler på et UPS-kuld. Er der nogle af disse tilfælde, hvor der udelukkende skal registreres, men ikke trækkes stamtavler? Og er der nogen, hvor der intet skal registreres overhovedet?

Blanding mellem to forskelliger racer med stamtavler?
Blanding mellem mor med stamtavle og far uden stamtavle?
Blanding mellem far med stamtavle og mor uden stamtavle?

Har man som registreret opdrætter samme krav i forbindelse med et ups-kuld med hensyn til vaccinering og udfærdigelse af kontrakt?

Hvis der er nogle tilfælde, hvor der kun kræves en registrering, koster det så noget?

Jeg lurer lige med her, for jeg har nemlig på et kursus lært, at man skal trække tavler på alle killinger som bliver født under ens tag.

Hvis det så var huskatte, eller den ene var en tavle kat og den anden en huskat, ville tavlen jo så selvfølgelig være blank i rubrikkerne med huskattenes aner.

Med sidenhen har jeg fået at vide på et forum at det ikke passer, så jeg vil egentlig også gerne høre svaret :slight_smile:

Jeg har også hidtil troet, at man skulle trække stamtavler, som du har lært på kurset.

Jeg vil da bestemt mene, at man skal trække stamtavler på alle de kuld en avlshun føder …Selv ‘ups’ kuld tæller vel med i reglem om højst 3 kuld på 24 måneder ?? …Disse regler er vel lavet for ikke at drive rovdrift på hunkatten, og så nytter det jo ikke noget hvis man ‘bare’ vælger at undlade at registrere ups-kuld !

Og hvis man er en ansvarlig opdrætter, så er det i min verden soleklart at man foretager de samme vaccinationer mm.

På FD’s hjemmeside står der :

b) Hele kuldet skal registreres samtidigt. Opdrætteren må ikke udelade nogen killing eller kuld fra registrering.

Og desuden :

) Ved ansøgning om stamtavler påser FD’s stambogsfører at bestemmelserne i FIFe’s Avls og registreringsregler §2.3 vedrørende kuldhyppighed (pt. 3 kuld per 24 mdr.) overholdes.

Så jeg læser det sådan, at ALLE kuld hunkatten føder SKAL stambogføres - Eller ihvertilfælde registreres under FD …Og så gælder de samme regler vel for både kontrakter og vaccinationer ??

Der er ikke rigtig noget, der hedder “kun registrering” i Felis Danica-regi; her opererer man kun med stambogsføring - eller rettere sagt, stambogsføring er det samme som registrering. Man kan med andre ord ikke “registrere uden at trække stamtavler”. Der arbejdes på et huskatteregister; det har efterhånden været længe undervejs og er beregnet til udstillingsregistrering af huskattene, ikke til avl.

Racekatte kan stambogsføres i hovedstambogen (LO) eller i eksperimentalstambogen (RIEX). Sidstnævnte bruges, når kriterierne for optagelse i LO ikke er mødt, fx ved parring af ikke-godkendte farvevarianter, ved inkomplette stambøger fra udlandet m.m.

Du kan læse mere om regler for stambogsføring i hhv. LO og RIEX i FIFes Avls- og Registreringsregler.

I Felis Danicas Stambogsføringsregler §1 stk. b kan man læse, at “Opdrætteren må ikke udelade nogen killing eller kuld fra registrering.” Det fortolkes af mange til, at alle killinger, også blandingskillinger og huskattekuld, skal stambogsføres. Men det er faktisk ikke hensigten med RIEX-registeret at det skal fyldes med kælekatte og huskatte, og man kan jo sige sig selv, at en “stamtavle” på en blandingskat med en ukendt forælder ville blive meget kortfattet på den pågældende forælders halvdel, og i praksis ville det være et fuldstændig ubrugeligt og overflødigt dokument.

Hvis man får et ups-kuld, bør man kontakte sin klub og orientere dem, og evt. bede dem om en “dispensation” fra §1b ovenfor. Der er nemlig ingen grund til at stambogsføre killingerne; i reglernes stk. h kan man da også læse, at kravet om at der skal medfølge stamtavler kun gælder racekatte. For god ordens skyld bør man som opdrætter egentlig bede om, at stambogsfører noterer ups-kuldet, hvis det er fra en stambogsført hunkat, således at 24-måneders reglen kan sikres overholdt. Men hvor ofte dette i praksis sker, ved jeg ikke.

Mange tak for dit svar Pil. Med registrering mente jeg så det med, at der blev noteret et ups-kuld. Jeg troede bare, at der var pligt til at trække stamtavler på ups-kuld. Det sker da, at disse stamtavler bliver trukket, gør der ikke? Ellers er der noget, jeg helt har misforstået.

Hvis ikke ups-kuld tæller med i 24-måneders reglen, så giver det da ingen mening …Da denne regel vel er lavet for at beskytte hunkatten ??. Og denne beskyttelse ville da kun være virkningsfuld hvis samtlige kuld SKAL registreres …Thjaaaa men der er vel huller i alle love og regler, må man konstatere ?

Alice, ideen med at registrere for at beskytte hunkatten er selvfølgelig god. Men hånden på hjertet, hvor mange ville gøre det? Vi kan ligeså godt være ærlige og indse at det er utopi at alle med et ups kuld ville være så ærlige eller tænke så langt at få det gjort. At de fleste alligevel er så seriøse og ansvarsbevidste at de ikke bare lader deres hunkat få killinger to måneder efter, er så det jeg tror og håber.
Jeg oplevede selv sidste sommer at en rød huskatte han forcerede min indhegning og fik lukket katteklappen op( jeg idiot sørgede jo bare for at mine hunkatte ikke kunne komme ud, suk) fik pisset min stue til (kræet kunne jo ikke komme ud igen) og parret et par hunkatte. Fire af disse yndigheder( det var et helvede at stå og skulle sige hvem der skulle væk, men der kom faktisk tolv killinger ialt, det fik min dyrlæge så lov til at afgøre) blev passet i alle ender og kanter af en flok hunkatte og selvfølgelig solgt på samme baggrund som de “fine” racekillinger.
Dido, den ene hunkat har nu fire uger gamle små “rigtige” :smiley: burmeserkillinger for første gang siden og den anden venter sig forhåbentligt:)

Marina

Det sker, ja, men det er sjældent. Jeg stambogsførte ét ups-raceblandingskuld i min tid på posten, og det blev kun gjort, fordi opdrætteren insiterede på, at hun ville have killingerne stambogsført, sådan nærmest for sjov.

Nu er det jo IMHO ikke noget specielt betydningsfuldt hul: Der er næppe nogen, som med overlæg vil lade deres hunkat få et ups-kuld, bare fordi de måske kan, uden at blive knaldet ift. 24-måneders reglen. Der er med andre ord næppe ret mange hunkatte, som ligefrem indgår i rovdriftsavl af skiftevis racekatte og blandingskatte. Så mon ikke 24-måneders reglen alligevel opfylder 98% af sit formål, også uden medregning af ups-kuld?