Import fra Canada?

Er der nogen herinde, der har importeret fra Canada for nyligt:? Er Canada med i landene, hvorfra man kan importere på en almindelig rabiesvaccine (altså uden titertest osv):?
Er Canadian Cat Association (CCA) et af de forbund, som FD/FIFe accepterer stamtavler fra uden videre:?

Jeg kunne sagtens stille disse spørgsmål til FDs Avlsråd, men de har nok at lave uden at skulle svare på banale spørgsmål som disse, så hvis nogle herinde har erfaring med import fra Canada, er det ligeså nemt at spørge her:)

Jeg ville nok under alle omstændigheder bede om en kopi af stamtavlen og sende den ind for at få “forhåndsgodkendelse”.

Alvsrådet har selv opfordret til at man kontakter dem, og de hjælper rigtig gerne, så jeg ville da ikke betænke mig ved at skrive til dem…

Jeg har skrevet til Avlsrådet med link til stamtavlen på pawpeds, da det er det eneste, jeg har pt. Killingen er ca 1 uge gammel…

Men er Canada med i landene med “fri import” til EU:? Det betyder jo en del for alder ved import og afhentning/aflevering. Er der nogen herinde, der ved det:?

Siden er blevet meget mere info venlig i forhold at få info om ud og indreje til det enkelte land. Så du kan godt selv finde ud af det nu.

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Import_og_eksport/Import_dyr/Hunde_katte_fritter/Sider/forside.aspx

Indførsel og import af hunde, katte og fritter

Kommerciel indførsel og import af hunde, katte og fritter er omfattet af reglerne neden for.
ContentTop
Hunde, katte og fritter fra EU
Hunde, katte og fritter skal, hvis de indføres fra et EU-land (herunder Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten), skal foruden pas, ledsages af et sundhedscertifikat, der er udarbejdet i TRACES systemet. De kan indføres over enhver grænseovergang.

Hunde, katte og fritter fra tredjelande
Importeres dyret fra et tredjeland (bortset fra Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten), skal det ledsages af et veterinærcertifikat. Det kan enten være den model, som ligger i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase eller, hvis afsenderlandet anvender TRACES systemet, det tredjelandscertikat (Import til EU), der findes der.

Det er kun tilladt at importere hunde, katte og fritter fra 3. lande, som er listet i bilag II til Forordning (EU) Nr. 206/2010 eller i del C i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003. Det er ikke tilladt at importere hunde, katte og fritter fra lande, som ikke er listede i ét af de to bilag.
Der er forbud mod import af 13 hunderacer
Det er forbudt at indføre eller importere 13 hunderacer (og krydsninger heraf) erhvervsmæssigt - Se hundeloven.
Hvalpe skal være mindst 8 uger gamle, killinger mindst 12 uger gamle
Hunden skal være mindst 8 uger gamle for at kunne importeres til Danmark. Derimod skal killinger være mindst 12 uger gamle. Hvis de er yngre end det, skal de ledsages deres mor i forbindelse med importen.
Sundhedsmæssige krav

Foruden de generelle krav til import af levende dyr, skal nedenstående dyresundhedsmæssige krav være opfyldt ved import af hunde, katte og fritter til Danmark, uanset dyrenes alder, hvilket skal fremgå af det ledsagende certifikat.
[ul]
[li]Dyret er id-mærket med en mikrochip eller en letlæselig tatovering. I tilfælde af sidstnævnte skal denne være påført inden d. 3. juli 2011.[/li][li]Dyret skal være vaccineret mod rabies mindst 21 dage før afrejsen.[/li][LIST]
[li]Der kan ikke dispenseres for kravet om rabiesvaccination.[/li][/ul]
[li]Hvis dyret stammer fra et tredjeland, som ikke er opført i bilag 2 til kæledyrsforordningen, skal der mindst 30 dage efter vaccination udtages en blodprøve til måling af rabiesantistoffer. Ved et resultat på mindst 0,5 IE/ml og først 3 måneder efter blodprøven er udtaget, kan dyret lovligt indføres til Danmark. Blodprøven skal undersøges på et EU-godkendt laboratorium (se listerne i højre side).[/li][ul]
[li]Man bestemmer selv, til hvilket laboratorieprøven sendes.[/li][li]Der kan ikke dispenseres for kravet om blodprøve[/li][/ul]
[li]Dyret er undersøgt af en dyrlæge højst 24 timer før afrejse og undersøgelsen viste at det er rask og kan tåle transporten til bestemmelsesstedet.[/li][/LIST]Dyr fra tredjelande skal importeres via et godkendt grænsekontrolsted, og grænsekontrolstedet skal have en forhåndsanmeldes mindst 24 timer før ankomsten. Kravet om anmeldelse af ankomst til grænsekontrollen gælder kun dyr fra tredjelande og ikke dyr fra EU-lande.
Læs mere om grænsekontrol

Det er vigtigt at seneste vaccinationsdato ikke er ældre end den dato, hvor dyret er blevet ID-mærket. Hvis vaccinationsdatoen er ældre end mærkningsdatoen, vil vaccination ikke entydigt kunne kædes til dyret, som så vil blive betragtes som ikke-vaccineret, og dermed i strid med reglerne.
OBS - Privates indførsel af personledsagede kæledyr
Rejser du og dine kæledyr på samme transportmiddel, der er højst 5 dyr, og transporten sker uden, at dyrene skal sælges eller overdrages til andre, er det de ikke-kommercielle regler, som skal følges.
Se mere under Rejse med hunde, katte og fritter
Hvis du rejser med mere end 5 hunde, katte eller fritter fra tredjelande, skal de leve op til de kommercielle regler, som er beskrevet herover, også selvom de ikke skal sælges.

Tak, Christa:) Jeg kan se, at Australien og Canada begge er listet som 3.lande - dvs katte kan indføres derfra med personledsagelse og en gyldig rabiesvaccine (ingen titertest!) :juhu:

Velbekomme. Ja, bare vi husker personledsagelsen kan meget lade sig gøre rimelig gnidningsløst.

Jeg har importeret flere gange fra Canada - og såmen også være en tur ovre og få parret en hunkat ( vi udvalgte 3 forskellige og gjorde dem klar til rejsen - og tog så den med der var i løbetid da jeg skulle afsted. Hun blev parret første nat, kom med mig hjem en uge senere og fik 4 lækre killinger 9 uger efter).
Der kræves ikke andet end ved indførsel fra USA. Det er faktisk en anelse mere kompliceret at indføre katten TIL Canada - de tager et ret højt gebyr for det.