Naboens kat angriber mine

Ja nu må jeg lige vende den herinde hvor jeg skal henvende mig henne.
Jeg har et problem at naboens fertile hankat angriber både min hankat og mine hunkatte igennem hegnet.
Jeg har prøvet at snakke med ham om det, men får bare et svinsk svar at nu skal jeg passe på med hvad jeg klager over, for så bliver det ikke sjovt for mig at bo her og det agter de bestemt ikke at gøre en skidt ved.
Jeg er jo bekymret for mine misser, så hvad pokker gør jeg?
Jeg har endda prøvet at give ham en kopi af loven og mark og vejfred hvor det tydeligt står at de skal holde den på egen grund, men det nægter han at modtage.
Jeg har foreslået at de evt kastrerede deres kat, for så ville den ikke angribe mine som går i løbegårde og dermed er på min egen grund. Der fik jeg rent ud sagt af vide at jeg var skudt i hovedet.
Jeg er faktisk snart ved at være en kende små desperat.

Der er nok kun en vej - indfang kræet og få ham kastreret - de opdager sikkert ikke han er væk.

Så forbandet er det man ikke kan være i fred på egen grund.

Jo men hvem kontakter jeg ang det, jeg ville virkelig syntes det var bittert hvis jeg oveni sad med en regning på en kastration.
Men er det kommunen eller politiet man skal kontakte ang problemet, for det er jo ikke en herreløs kat, den har jo en ejer.

[quote=Lis Dahlstrøm;227240]Der er nok kun en vej - indfang kræet og få ham kastreret - de opdager sikkert ikke han er væk.

Så forbandet er det man ikke kan være i fred på egen grund.[/quote]

Jeg ville så gå skridtet videre og få den aflivet eller omplaceret…

Jeg har indtil nu fået aflivet 2 og omplaceret 3 af familien fænakkes katte, og jeg tror ikke engang at de savner dem.

Som manden i huset sagde:

Vi mangler da jævnligt en kat, men de er jo nok kørt ned eller taget af ræven, og sådan er naturens orden jo

Kan man ikke indlevere den et sted og give dem adressen på hvor de skal sende regningen hen…?
For som sagt, den har jo en ejer som er rimelig ligeglad med sit ansvar med truer mig istedet for fordi jeg påtaler det.

[quote=Heidi;227235]Ja nu må jeg lige vende den herinde hvor jeg skal henvende mig henne.
Jeg har et problem at naboens fertile hankat angriber både min hankat og mine hunkatte igennem hegnet.
Jeg har prøvet at snakke med ham om det, men får bare et svinsk svar at nu skal jeg passe på med hvad jeg klager over, for så bliver det ikke sjovt for mig at bo her og det agter de bestemt ikke at gøre en skidt ved.

Så kunne du jo passende svare igen med at oplyse ham om dine muligheder for at anmelde ham for trusler

Jeg er jo bekymret for mine misser, så hvad pokker gør jeg?

Jamen går dine katte ikke bare væk [COLOR=blue]fra hegnet, hvis de er bange for den fremmede…og er hegnet inde på din grund eller står det i skellet så den fremmede er på egen grund?[/COLOR]

Jeg har endda prøvet at give ham en kopi af loven og mark og vejfred hvor det tydeligt står at de skal holde den på egen grund, men det nægter han at modtage.

Det står ikke i loven om mark-og vejfred, at katte skal holdes på egen grund…men nogen tolker loven sådan , at det “formodes”, at loven også omfatter katte…men det er der ikke noget endeligt svar på, så indtil der ligger en dom der danner præcedens, er katte ikke omfattet.

Men du har til enhver tid ret til at sige til kattens ejer, at næste gang den kommer på din grund vil du få den fjernet og aflivet…

Jeg har foreslået at de evt kastrerede deres kat, for så ville den ikke angribe mine som går i løbegårde og dermed er på min egen grund. Der fik jeg rent ud sagt af vide at jeg var skudt i hovedet.
Jeg er faktisk snart ved at være en kende små desperat.[/quote]

Hvis det var mig der havde problemet, så ville jeg bare få fanget den kat og få den aflivet…

For det kan vel ikke være rimeligt, selv om det var en mulighed, at erstatte det nederste af hegnet med noget stakit…for jeg opfatter det ikke sådan, at den kommer gennem hegnet og ind i haven??

Problemet jeg oplever her på egen matrikkel er at den fremmede kat står udenfor løbegå¨rden - mine er inde i løbegården, de kører op over den fremmede, kan de ikke komme til ham banker de hinanden.

Så i løbegården kan de kun være under mit opsyn.

Ejeren, fuldstændig ligeglad. Katten smides ud inden de går på arbejde om morgenen.

Kapitel IV
Ufredsbøder, uvane husdyr m.v.
§ 13. Når husdyr, som uden hjemmel færdes løse på fremmed grund, forgæves er søgt
optaget, kan besidderen straffes med bøde for ufred.
§ 14. Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte
har den optagelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund og er
ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret derved kommer til skade eller omkommer. Den,
der var besidder af dyret, kan fordre det beskadigede eller dræbte dyr udleveret mod betaling
af erstatning for voldt skade. For dræbte eller beskadigede dyr skal der ikke betales
optagelsespenge eller ufredsbøder.
Stk. 2. Nedskydning eller anden direkte på drab af dyret sigtende fremgangsmåde må
dog kun anvendes, når dyrets besidder i forvejen indenfor det sidste år er advaret. Er
besidderen ukendt, kan advarsel indeholdende en kort beskrivelse af det pågældende dyr ske
gennem et på egnen udbredt dagblad. Advarsel er dog ufornøden, når dyret angriber andre
husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom.
Stk. 3. Med hensyn til dræbte eller beskadigede dyr vil i øvrigt de i §§ 6, 8, 9 og 10
fastsatte bestemmelser vedrørende optagne dyr være at iagttage i den udstrækning, de er
anvendelige.

Jo katte er rent faktisk nævnt.
Men tror også det ender med jeg afliver den

Mine løbegårde er placeret så de ikke kan stå ved et skæl og angribe, det er inde i min have.

[quote=Heidi;227289]Kapitel IV
Ufredsbøder, uvane husdyr m.v.
§ 13. Når husdyr, som uden hjemmel færdes løse på fremmed grund, forgæves er søgt
optaget, kan besidderen straffes med bøde for ufred.
§ 14. Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte
har den optagelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund og er
ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret derved kommer til skade eller omkommer. Den,
der var besidder af dyret, kan fordre det beskadigede eller dræbte dyr udleveret mod betaling
af erstatning for voldt skade. For dræbte eller beskadigede dyr skal der ikke betales
optagelsespenge eller ufredsbøder.
Stk. 2. Nedskydning eller anden direkte på drab af dyret sigtende fremgangsmåde må
dog kun anvendes, når dyrets besidder i forvejen indenfor det sidste år er advaret. Er
besidderen ukendt, kan advarsel indeholdende en kort beskrivelse af det pågældende dyr ske
gennem et på egnen udbredt dagblad. Advarsel er dog ufornøden, når dyret angriber andre
husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom.
Stk. 3. Med hensyn til dræbte eller beskadigede dyr vil i øvrigt de i §§ 6, 8, 9 og 10
fastsatte bestemmelser vedrørende optagne dyr være at iagttage i den udstrækning, de er
anvendelige.

Jo katte er rent faktisk nævnt.
Men tror også det ender med jeg afliver den[/quote]

Ja, men den paragraf siger bare at du har ret til ikke at ville have dyret på din grund, og at du må bortskaffe det, hvis ejer ikke holder det væk.

Der står IKKE at de ikke må løbe frit.

Jeg har haft kontakt med utroligt mange instanser, da jeg håbede på at kunne bruge det mod en nabo, men ALLE steder uden undtagelse fik jeg svaret at han må lade sine dyr rende, men jeg må fjerne dem fra min grund.

[quote=Heidi;227289]Kapitel IV
Ufredsbøder, uvane husdyr m.v.
§ 13. Når husdyr, som uden hjemmel færdes løse på fremmed grund, forgæves er søgt
optaget, kan besidderen straffes med bøde for ufred.
§ 14. Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte
har den optagelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund og er
ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret derved kommer til skade eller omkommer. Den,
der var besidder af dyret, kan fordre det beskadigede eller dræbte dyr udleveret mod betaling
af erstatning for voldt skade. For dræbte eller beskadigede dyr skal der ikke betales
optagelsespenge eller ufredsbøder.
Stk. 2. Nedskydning eller anden direkte på drab af dyret sigtende fremgangsmåde må
dog kun anvendes, når dyrets besidder i forvejen indenfor det sidste år er advaret. Er
besidderen ukendt, kan advarsel indeholdende en kort beskrivelse af det pågældende dyr ske
gennem et på egnen udbredt dagblad. Advarsel er dog ufornøden, når dyret angriber andre
husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom.
Stk. 3. Med hensyn til dræbte eller beskadigede dyr vil i øvrigt de i §§ 6, 8, 9 og 10
fastsatte bestemmelser vedrørende optagne dyr være at iagttage i den udstrækning, de er
anvendelige.

Jo katte er rent faktisk nævnt.
Men tror også det ender med jeg afliver den[/quote]

Javist, de er nævnt i §14, hvor der står at folk der føler sig generet er berettiget til at bortskaffe dyrene…men der står ikke moget om, at katte skal holdes på egen grund…og det er to forskellige ting, eller sagt på en anden måde:

Der er ingen lov der påbyder at katte skal holdes på egen grund, men ejeren skal så være forberedt på, at andre mennesker har lov til, i henhold til loven, at sige, at de ikke vil ha’ kattene der og så få dem fjernet…

Jamen det behøver du ikke finde dig i, du er berettiget til at sige til naboen, at næste gang katten kommer, så vil du få den aflivet…spørgsmålet er så bare hvordan han reagerer på det, for han lyder sgu helt ærligt ikke som et særlig rart bekendtskab

Jeg tror at man må acceptere at folk vælger at have fritgående katte, og det er både katte som er neutraliseret og som stadig er fertile. Selvom vi vælger at have indhegnede løbegårde og indhegnet haver til vores katte, for at sikre dem mod trafik og andre udefrakommende trusler, så kan vi ikke undgå at vores katte tirres af de fritløbende katte udenfor indhegningen, desværre.

Vi oplever også at kattene i vores nabolag komme på besøg i vores have og ligger under en busk og kigger på vores katte :fløjte: Alt efter hvilken kat det er der kommer på besøg og alt efter den fremmede kats adfærd, så kan det køre vores katte op, så de begynder at skrige op og, hold da op en kattejammer det kan sætte i gang -what Andre gange så farer de ind i stuen og op i vindueskarmen og kigger efter den fremmede kat og ud i køkkent osv… og andre gang kan det ske at de bliver uvenner indbyrdes, og det er ikke rart :S

At skride til så drastiske tiltag som til at få aflivet naboens katte mener jeg er et farligt skråplan… og måske bare med at at udsætte problemet, indtil der kommer en ny kat som også får lov til at gå fertil rundt, osv. osv.

Få sat plader rundt om indhegningen så kattene udefra ikke kan have øjenkontakt i samme øjenhøjde med dine katte. Pladerne skal være min. 70 cm og lav det så dine katte kigger ned på kattene udenfor… :slight_smile:

Jeg må indrømme, at jeg ville være en del utryg med sådan en nabo som du har, mere end jeg er utryg ved de fritgående katte -surrender-surrender

Du kan vel altid høre hos politiet, hvordan du kan forholde dig. Så har du også haft kontakt med dem i forvejen i tilfælde af, din usympatiske nabo går helt i selvsving ! Jeg vil give Mie ret, han lyder bestemt ikke som et rart naboskab

Det er han absolut heller ikke. Men det er nu ikke fordi jeg er bange for ham, han er et fjols af en gammel mand.

Men det vil være en meget stor opgave at afdække alle kanter på min inhegning, jeg har ret store løbegårde, så ville det være nemmere og billigere at få fjernet katten.

Jeg er altså ikke enig i at folk må lade deres katte løbe hvor det skal være, for man skal jo læse hele loven og i stk et står der
§ 1. Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget.
Stk. 2. Under husdyr henregnes pelsdyr, som er opdrættet i fangenskab, og tamkaniner.
Såfremt et i fangenskab opdrættet pelsdyr undslipper og ikke indfanges inden 2 måneder,
anses det som vildt. Afkom, der følger moderdyret, er underkastet de for dette gældende
bestemmelser.
§ 2. Det ansvar, som efter denne lov er forbundet med, at husdyr kommer ind på anden
mands grund, indtræder også, når husdyr kommer ind på en dets ejer tilhørende ejendom,
hvorover en anden har udelukkende brugsret.
Stk. 2. Som besidder benævnes i denne lov enhver, der holder husdyr, uanset om
ejendomsretten over disse tilkommer en anden.
Stk. 3. De i nærværende lov for veje givne bestemmelser omfatter tillige gader, pladser
og stier.

De mange eksembler der er lavet bliver katte decideret nævnt, ergo må den også gælde for katte.

Jeg har haft problemer med min nabo før fordi hans hunde stod ude og gøede 24-7, og der hidsede han sig også op og luskede rundt om mit hus tog i dørhåndtag osv, der endte jeg også ud med at ringe til politiet, for det vil jeg under ingen omstændigheder finde mig i.
Han har holdt sig fra min grund lige siden, så tror han har fanget budskabet der.

[quote=Heidi;227304]Men det vil være en meget stor opgave at afdække alle kanter på min inhegning, jeg har ret store løbegårde, så ville det være nemmere og billigere at få fjernet katten.
[/quote]

Hvad så når der kommer en ny kat og tirrer dine katte, vil du så også fjerne/aflive den :? osv.

Hmm jeg ville nok sætte en annonce i avisen først med beskrivelse af katten og ønsket om at den bliver holdt væk fra din grund, med den annonce i hånden, kan ingen hverken politi eller nabo bagefter beskylde dig for noget, du vil have dit på det rene, efter en uges tid så kan du indfange katten, om du så vil aflive eller andet er op til dig og måske lidt katten, alt efter hvordan den er.

ggg så er vi her igen Felis :stuck_out_tongue:

hvorfor skulle katte overhovedet være nævnt i Mark og vejfred hvis loven ikke gælder for dem :?

Vores store og gamle dyreværnsorg. påpeger alle at katte hører ind under M & V, org. der har arbejdet med dyr i rigtig mange år og som har jurister tilknyttet, tror du virkelig at de ville skrive sådan noget på deres hjemmesider hvis det ikke var rigtigt. Jeg har stor tiltro til at Kattens Værn og de andre VED hvad de snakker om, osse selvom vores politi måske ikke lige tager det så tungt

[quote=Marianne H;227311]ggg så er vi her igen Felis :stuck_out_tongue:

hvorfor skulle katte overhovedet være nævnt i Mark og vejfred hvis loven ikke gælder for dem :?

Vores store og gamle dyreværnsorg. påpeger alle at katte hører ind under M & V, org. der har arbejdet med dyr i rigtig mange år og som har jurister tilknyttet, tror du virkelig at de ville skrive sådan noget på deres hjemmesider hvis det ikke var rigtigt. Jeg har stor tiltro til at Kattens Værn og de andre VED hvad de snakker om, osse selvom vores politi måske ikke lige tager det så tungt[/quote]

Jeg holder mig til de vurderinger og tolkninger af loven, som jurister fremkommer med, både hvad man kan finde på nettet, og når man spørger IRL…og ud fra det hører katte IKKE under lov om mark- og vejfred §1

Det står ikke i loven om mark-og vejfred, at katte skal holdes på egen grund…men nogen tolker loven sådan , at det “formodes”, at loven også omfatter katte…men det er der ikke noget endeligt svar på, så indtil der ligger en dom der danner præcedens, er katte ikke omfattet.

Men sjovt nok, er det altid bare mig du henvender dig til, når jeg nævner det…i tråden her fortæller Dorte/alleos7, nøjagtigt det samme

[quote=Marianne H;227311]ggg så er vi her igen Felis :stuck_out_tongue:

hvorfor skulle katte overhovedet være nævnt i Mark og vejfred hvis loven ikke gælder for dem :?

Vores store og gamle dyreværnsorg. påpeger alle at katte hører ind under M & V, org. der har arbejdet med dyr i rigtig mange år og som har jurister tilknyttet, tror du virkelig at de ville skrive sådan noget på deres hjemmesider hvis det ikke var rigtigt. Jeg har stor tiltro til at Kattens Værn og de andre VED hvad de snakker om, osse selvom vores politi måske ikke lige tager det så tungt[/quote]

Vil du ikke nok prøve at ringe til DB, KV og politi, advokater, miljøministeriet, juraproffesorer ved ministeriet,skov og naturstyrrelsen og landbrugsministeriet?

Hvis du kan finde én, der vil sige at man skal holde katte på egen matrikkel, og at det er ulovligt at lade dem løbe frit, så få lige fulde navn og telefonnummer til mig, for jeg har efterhånden snakket med mere end 20 mennesker for at se om jeg kunne forlange at min nabo holdt sine kræ på egen matrikkel, med loven i hånden…

Det kunne jeg ikke.

Jeg har til enhver tid ret til at bortskaffe dyret efter at have advaret på rette vis, men jeg kan ikke kræve at han holder det væk…