Ny lov om forbud mod dyresex indeholder mere - også om katte

Har I set loven i sin fulde ordlyd?

[B]

Derudover får fødevareministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om avl af hunde, katte og andre familie- og hobbydyr. Formålet med bemyndigelsen er at sikre, at familie- og hobbydyr avles på en måde, så dyrene ikke får velfærds- og sundhedsmæssige problemer.

[/B]Jeg ved ikke hvad det betyder. Eller om det griber ind nogle steder, men det er vedtaget… Hvad tænker I ?

Derudover får fødevareministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om avl af hunde, katte og andre familie- og hobbydyr. Formålet med bemyndigelsen er at sikre, at familie- og hobbydyr avles på en måde, så dyrene ikke får velfærds- og sundhedsmæssige problemer.

Endelig foreslås der ændringer i rådsstrukturen på dyrevelfærds- og veterinærområdet. Det foreslås i den forbindelse, at Dyreværnsrådet og Rådet vedrørende hold af særlige dyr nedlægges. De opgaver, som Rådet vedrørende hold af særlige dyr har varetaget, foreslås i hovedtræk overdraget til Det Veterinære Sundhedsråd. Det foreslås, at Dyreværnrådets opgaver fremover varetages af Det Dyreetiske Råd.

    Ja, jeg tænker jo: "lyder godt, men hvordan" ?       Skal f.eks. alle  killinger og hvalpe  mærkes og  registreres? "

OK opdrætterer er det jo nogenlunde nemt at følge, da vi jo er tilknytet en klub-- , men hvad med alle gård- og sommerhus katten ?
Spædene:?

Cats og Conni

Ja jeg synes også det er ugennemsigtigt, hvad de vil, men ser ud som om de pønser på noget…

Alle tiltag der vil hjælpe og beskytte katte er velkomne i min verden, også selvom det måske gør det lidt mere besværligt for opdrættere, men ja det er ikke godt at vide hvad der gemmer sig bag de ord, det kunne være en ny “hundelov” (læs komplet idiotisk, uden at gavne katte) Så indtil de melder nærmere ud om hvad, er det svært at tage stilling

Der har hele tiden været en bemyndigelse til at lave detaljerede regler for bl.a. katteopdræt. Her er den gamle:

§ 18. Erhvervsmæssig handel med og opdræt af dyr må kun drives med tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Det samme gælder for drift af dyrepensioner og dyreinternater samt formidling af dyr. Tilladelsen skal angive, hvilke dyr den omfatter. Tilladelsen kan tilbagekaldes, når særlige forhold taler derfor.
Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om indretning og drift af virksomheden, herunder om krav, der kan stilles til personalet, og om tilsyn.
Retsinformation

Den nye er så lidt klarere formuleret:

»Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om avl af familie- og hobbydyr.«
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L134/20141_L134_som_vedtaget.pdf

Hvis man f.eks. vil forbyde avl på hvide/hårløse/lavbenede osv katte, så kan man det med den nye bestemmelse. Det vil nok være lidt juridisk anstrengt at få avlsrestriktioner ind under “drift af virksomheden” i den gamle bestemmelse.

vh

Andreas

Men hidtidig ministeriel praksis med regler for katteopdræt viser

  1. At de ikke ved, hvad det går ud på.
  2. At de ikke spilder tid på at snakke med nogen med viden om sagen.

Så det kan gå lige som sidst.

vh

Andreas

Gård- og sommerhuskattene er ikke omfattet. De avles ikke erhvervsmæssigt.

Det er det, der er det absurde i regelmageriet. Det er helt ude af proportion. Der fødes årligt måske 200.000 killinger. Dem er politikerne ligeglade med. Der er ingen krav til deres velfærd (ud over alm. dyreværn samt 12-ugers reglen).

Al fokus er på de ca. 4.000 racekatte killinger, som i forvejen er underlagt en masse regler i klubberne, bliver dyrlægekontrolleret, vaccineret, mærket osv. Det er luksus-kattene.

vh

Andreas

Jeg synes godt nok osse det er lidt svært at gennemskue.

Jeg vil godt være budbringer, hvis I kan hjælpe mig med at forfatte nogle afklarende spørgsmål til Dan. Jeg har talt med ham flere gange og har en rigtig god dialog med ham.

hvorfor skulle politikere dog også lovgive på en måde der berører dem selv…hvor mange V er bønder…?

Næsten alle partier har stemt for loven. Undtagen LA, som mente, at loven er overflødig, fordi det i forvejen er forbudt at mishandle dyr. Og undtagen EL, som syntes, at det er ulogisk, at økonomisk begrundet dyresex var tilladt.

Og alle partierne er da fløjtende ligeglade med racekattene.

Jeg ender med at holde med Liberal Anarkisterne i denne sag. Staten er simpelthen ikke dygtig nok til at regulere i så stor detalje.

vh

Andreas

jeg tænker mere på mærkning, og gård og sommerhuskatte…det er trods alt ca 80 % af de vilde katte i
DK