Organisationsforvirring

Vi får jævnligt forespørgsler i Viking Cats, om XX eller YY er “medlem af TICA”, så nu ville jeg lige benytte lejligheden til at opklare et par misforståelser: :slight_smile:

  1. Viking Cats er en lokal klub. Vi har selvfølgelig et medlemsregister over vore egne medlemmer, men at være medlem af VC betyder ikke, at man er medlem af TICA. Man kan være i det ene eller det andet eller begge dele - VC kan ikke sammenlignes med en dansk FD-hovedklub. Det er ikke på samme måde os, der varetager kontakten til hovedorganisationen.

  2. VC har ikke adgang til TICA’s medlemsregister. Vi kan derfor ikke oplyse, om XX eller YY er medlem af TICA, om vi vil eller ej.

  3. TICA kræver faktisk ikke medlemskab for at man kan benytte deres services. Hele organisationsstrukturen er anderledes end det, man kender fra FIFe og FD, så hvor medlemskab i FIFe/FD-regi er en forudsætning for at kunne opdrætte og udstille, så fungerer det anderledes i TICA, Her kan man købe serviceydelser uden medlemskab, så folk, som tegner medlemskab gør det i reglen for a) at modtage medlemsblad, b) at opnå stemmeret, c) at få rabat på serviceydelser og d) støtte organisationen.

Jeg kan godt forstå, at mange - inkl. mig selv - bliver forvirrede. Det her beskrevne afviger jo fra det normale forhold mellem en lokal organisation og en hovedorganisation, som vi kender det andre steder (fagbevægelse, sport, politiske partier …).

Jeg bemærker, at det første der står på Vikings Cats hjemmeside er “EN DANSK KATTEKLUB TILKNYTTET THE INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION, TICA.” Nu du er i gang, kunne du så også forklare betydningen af ordet “tilknyttet”?

vh

Andreas

Jeg ved ikke nok om alle mulige andre organisationer til at kunne sige, om det beskrevne afviger fra “det normale”. Men jeg gætter på, at jeg heller ikke kan skrive til de Radikale i Himmerland og få at vide, om Pil Refstrup er medlem af partiet? Eller til GL i Odense og høre, om hun er medlem af fagforeningen? Mit bud er, at de enten ikke har adgang til hovedorganisationens medlemsliste, eller at de ikke vil oplyse det til en tilfældig privatperson, som skriver og spørger.

Anyways, det afviger fra FIFe; det var derfor, jeg skrev det. :slight_smile:

Tilknyttet betyder, at Viking Cats er en licenseret klub, som er forpligtet til at overholde TICA’s regler og som har ret til at afholde TICA-licenserede shows. Er tilknyttet et forkert ord, synes du?

Det normale i hierarkiske organisationsstrukturer er, at der er defineret en arbejdsdeling og nogle koordineringsmekanismer mellem niveauerne. Dette gøres bl.a. for at undgå redundans og deraf følgende risiko for inkonsistens. F.eks. er der i Felis Danica (og videre i FIFe) en tydelig arbejdsdeling, som er defineret i et omfattende regelsæt. Vi så i øvrigt et eksempel på inkonsistens i “A og B”-sagen, hvor FU gav efter for en akut trang til at straffe den ene part - uagtet at denne kompetence efter de gældende regler lå hos hovedklubben.

Jeg synes især, at ordet “tilknyttet” er upræcist. Det beskriver hverken arbejdsdeling eller autoritetsforhold.

For at gøre det mere konkret: Folk spørger jo næppe om medlemskab i Viking Cats og TICA af tilfældig nysgerrighed, men for at vurdere om opdrættere er underlagt et kvalitetssystem i klubberne. Og for mig er det stadig uklart, hvor en utilfreds killingekøber kan henvende sig, når en opdrætter hævder at være medlem i Viking Cats/TICA/begge steder eller blot som ikke-medlem har købt en stamtavle hos TICA.

vh

Andreas

[QUOTE=Andreas;1103626]

For at gøre det mere konkret: Folk spørger jo næppe om medlemskab i Viking Cats og TICA af tilfældig nysgerrighed, men for at vurdere om opdrættere er underlagt et kvalitetssystem i klubberne. Og for mig er det stadig uklart, hvor en utilfreds killingekøber kan henvende sig, når en opdrætter hævder at være medlem i Viking Cats/TICA/begge steder eller blot som ikke-medlem har købt en stamtavle hos TICA.

vh

Andreas[/QUOTE]

Andreas, det er vel ikke meget mere anderledes end der er købere som heller ikke ved hvor de skal henvende sig vedr opdrættere som skriver de er medlem af xx klub/FIFE. Der får de både at vide at de skal henvende sig til købers klub men sandelig også til forbrugernævnet…

Forbrugerklagenævnet er der jo altid, hvis ellers køberen er forbruger.

FD-systemet er enkelt: Køberen kan henvende sig i hovedklubben, hvis navn fremgår af stamtavlen. Hovedklubben skal tilse, at opdrætteren overholder bl.a. FIFes avls- og registreringsregler. Punktum.

Men hvad er TICA-systemet? Pils første indlæg handler mest om, hvad en køber ikke kan forvente.

vh

Andreas

[QUOTE=Andreas;1103645]Men hvad er TICA-systemet? Pils første indlæg handler mest om, hvad en køber ikke kan forvente.
[/QUOTE]

At man kontakter TICA i USA direkte.

[QUOTE=Andreas;1103645]Forbrugerklagenævnet er der jo altid, hvis ellers køberen er forbruger.

FD-systemet er enkelt: Køberen kan henvende sig i hovedklubben, hvis navn fremgår af stamtavlen. Hovedklubben skal tilse, at opdrætteren overholder bl.a. FIFes avls- og registreringsregler. Punktum.

Men hvad er TICA-systemet? Pils første indlæg handler mest om, hvad en køber ikke kan forvente.

vh

Andreas[/QUOTE]

Hverken TICA eller FIFe har jo andet og mere med “sager” at gøre end de som handler om brud på egne love og paragraffer, alt andet hører under landets love og regler. Eneste forskel som jeg ser det umiddelbart er at FD i vedtægterne har en passus hvor man som opdrætter er forpligtet til at efterleve forbrugernævnets afgørelser HVIS man fortsat ønsker at gøre brug af FD´s ydelser.

Jeg ved ikke, hvorfor du tror, at der ikke findes et organisationshierarki i TICA. Det gør der skam, min pointe var blot, at det ikke er identisk med FIFes. Det minder fx mere om DKK’s eller CFA’s end om FIFes.

Nå, da. Det er min oversættelse af ordet “associated”, og jeg beklager, at du synes, at det er upræcist. Du kommer ikke med noget bud på, hvilket ord du så ville foretrække?

Det ved jeg så ikke, hvordan du kan vurdere?

Forbrugerklagenævnet dækker skam også erhvervsdrivende opdrættere i Danmark, selvom disse ikke er medlemmer i en FD-tilknyttet klub. Købeloven er jo ikke klubspecifik?

[QUOTE=Andreas;1103645]Pils første indlæg handler mest om, hvad en køber ikke kan forvente.
[/QUOTE]

Hvis det var sådan, du læste det, så har jeg ikke formuleret mig ret godt, og det beklager jeg. Hensigten med mit indlæg var bestemt ikke at beskrive, hvad købere ikke kan forvente, men derimod hvad privatpersoner, som i øvrigt ubegrundet henvender sig vedrørende andre privatpersoners medlemskab eller ikke-medlemskab kan forvente.

Pil, jeg har ikke noget ønske om at komme ud i ordkløveri. Jeg spørger for at blive oplyst - ikke for at for blive stillet modspørgsmål.

Hvorfor kan du ikke bare positivt fortælle, om - og hvordan - din klub kan hjælpe disse spørgende mennesker, som har foranlediget tråden?

vh

Andreas

[QUOTE=Andreas;1103747]Pil, jeg har ikke noget ønske om at komme ud i ordkløveri. Jeg spørger for at blive oplyst - ikke for at for blive stillet modspørgsmål.

Hvorfor kan du ikke bare positivt fortælle, om - og hvordan - din klub kan hjælpe disse spørgende mennesker, som har foranlediget tråden?
[/QUOTE]

Er det ikke det, der sker i aller første indlæg? Der forklares venligt og positivt, hvorfor vi ikke kan fortælle, hvem der betaler medlemskab til TICA.

Andreas, måske spørger jeg dumt, men hvordan adskiller fx. Jyrak sig fra Viking Cats i denne sammenhæng?
Oplyser I hvem der er medlemmer af FD til hvem som helst der måtte spørge, eller hvordan? Og hvordan véd I om folk er det? Man kan jo være medlem via en anden klub, fx…
Jeg forstår ikke helt polemikken… :gruble:

Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at en oplysning om, at en person er medlem af en given klub, læner sig faretruende op ad overtrædelse af persondataloven. Det mås man ikke!

[QUOTE=Theomilou;1103848]Andreas, måske spørger jeg dumt, men hvordan adskiller fx. Jyrak sig fra Viking Cats i denne sammenhæng?

Oplyser I hvem der er medlemmer af FD til hvem som helst der måtte spørge, eller hvordan?

Svaret på dette spørgsmål er et rungende [B]JA :slight_smile:

[/B]Det kan jeg somend også svare på uden at bryde nogen regler: JYRAK, DARAK, RK & KK.

Og hvordan véd I om folk er det?

Eftersom det ikke er personer men klubber, samt det står opgivet på Felis Danica, hvem dets medlemmer er, så har folk alle forudsætninger for at kende disse oplysninger :slight_smile:

Man kan jo være medlem via en anden klub, fx…
Jeg forstår ikke helt polemikken… :gruble:[/QUOTE]

Mange hilsner Pia

Okay, så har jeg formuleret mig dårligt.
Oplyser fx. Jyrak, til hvem som helst der måtte spørge, om eksempelvis jeg er medlem af klubben?

Pia… det svar var ikke helt fair :slight_smile:
Maja ved absolut intet om organisationen indenfor FIFe…

Så nar hun spørger som hun gør, så spørger hun faktisk om den enkelte hovedklub indenfor FD oplyser, hvem der er medlemmer, hvis de spørges af en eller anden tilfældig person…
Og dét gør de jo altså ikke - heldigvis da…
Hvilket ikke adskiller sig fra at Viking Cats ikke oplyser hvem deres medlemmer er - og at de ikke har adgang til oplysninger om hvem, der er medlemmer af hovedorganisationen TICA…

Den allerstørste forskel på FIFe og TICA er vel netop at man som privatperson/enkeltperson kan være medlem af selve hovedorganisationen TICA - uden at skulle være medlem af noget som helst andet…
Mens man hos FIFe er medlem af en klub, der er tilknyttet FIFe og her i Dk oven i købet er medlem af en hovedklub, der så er medlem af paraplyorganisationen Felis Danica, der så endelig er medlem af FIFe…

[QUOTE=Theomilou;1103893]Okay, så har jeg formuleret mig dårligt.
Oplyser fx. Jyrak, til hvem som helst der måtte spørge, om eksempelvis jeg er medlem af klubben?[/QUOTE]
NEJ! Hvis nogen har en valid og relevant grund til at spørge, så eventuelt - men grundlæggende er svaret nej, at det kan IKKE alle og enhver få oplyst. Medlemsrregisteret er IKKE offentligt.
Hvis du har købt en kat med stamtavle og du af en eller anden grund vil klage over vedkommende, så står opdrætters navn jo på stamtavlen, og så kan vi bekræfte medlemsskabet. Men der skal absolut en valid og relevant grund til, hvis nogen vil vide noget. Der findes enkelte snuse-tanter, der jævnligt prøver om de kan chikanere specielt helt nye opdrættere og af og til snager i hvor de mon er medlem, men de får altså ikke noget at vide.
VH
Susanne

Nu bevæger jeg mig sikkert ud i hajfyldte farvande - men jeg prøver alligevel :slight_smile:

Som Susanne formulerer det om snuse-tanter og nybegynder chikane - hvad kan der ske ved at vide hvilken klub man er medlem af?

De opdrætter sider jeg kan huske at have været inde på står det jo et eller andet sted. Så jeg ser ikke lige at det skulle være svært selv at finde ud af hvis man ville det.
Jeg kan godt se at ens medlemskab af dette eller hint ikke skal oplyses af andre end en selv, men når nu de enkelte medlemmer selv “skilter” med det, er det vel ikke noget nogen kan “bruge” til noget.

Hvad er det “store” spørgsmål/problem i denne tråd?

Eller fatter jeg bare hat af hvad der står? :slight_smile:

Et par andre ord end tilknyttet - forenet med, tilsluttet, forbundet med

men jeg synes nu ikke de er bedre Pil end det der står