Regler for udstilling i Sverige - hjælp

Er der ikke en venlig sjæl, som er sød at udpensle reglerne for, hvis jeg vil udstille mine katte i Sverige - blodprøver mm. ???
Jeg ka åbentbart ikke hitte ud af det :øhmm::rødme:

Katten skal rabiesvaccineres når den er over 3 mdr.
Blodprøve tages tidligst 120 dage efter vacc.
Dyrlægen sender blodprøven til analyse, svartid ca. 14 dage.
Ormekur gives af dyrlæge og skrives i passet tidligst 10 dage før indrejse.
Alm. vacc må ikke være over 1 år.

Herefter skal katten følge de gængse vacc. regler for at opretholde sin “indrejsetilladelse”.

Håber det giver mening.

http://www.foedevarestyrelsen.dk/ImportEksport/Rejse_med_kaeledyr/Hunde_katte_fritter/Sverige.htm

Regler om rejse med hunde og katte til Sverige er som følger:

* ID-mærkning med mikrochip eller en letlæselig tatovering. Skal ske inden eller samtidig med første vaccination mod rabies.
* Dyrene skal ledsages af et pas udfærdiget af en autoriseret dyrlæge.
* Vaccination og revaccination mod rabies i henhold til anbefalingerne fra vaccinens forhandlere og brug af en vaccine godkendt af WHO. De svenske myndigheder kræver at primær vaccinationen først gives, når dyret ér 3 måneder gammel. Vaccination før 3 måneders alderen anses for ugyldige. (Der kræves ingen rabiesvaccination ved direkte indførsel til Sverige fra Storbritannien eller Irland).
* Antistoftest der viser antistoftitter for rabies på mindst 0,5 IU/ml. Denne test skal tages mindst 120 dage efter den seneste rabiesvaccination (der kræves ingen antistoftest ved direkte indførsel til Sverige fra Storbritannien eller Irland). Det er ikke nødvendigt at gentage en rabiesantistofmåling, hvis dyret efterfølgende rabiesvaccineres inden udløbet af den forrige vaccinations gyldighedsdato.
* Hunde og katte, der skal til Sverige, skal ormebehandles mod bændelorm (Echinococcus spp.) af en dyrlæge ved brug af et præparat, der indeholder praziquantel eller epsiprantel, i løbet af de sidste 10 dage før indførslen. Dokumentation for ormebehandling kan enten skrives i passet ellet på én af de to "intyg" (da: blanketter), som det svenske Jordbruksverket har udarbejet. Blanketterne kan downloades fra linkene til højre herfor.
* Pendlere mellem Sverige og Danmark kan med fordel anvende fyraveckorsintygget (da: fireugersblanketten).
* Dyret skal ledsages af både pas og blanket.
* Indførslen skal anmeldes til de svenske toldmyndigheder umiddelbart efter indførslen.