Specialklubber

Afledt af en anden tråd tænkte jeg, at det kunne være interessant at se hvor mange der faktisk var medlem af en specialklub eller sågar havde kendskab til specialklubberne og deres virke.

Alle - 19 pt - er oprettet under Felis Danica og dermed under følgende formålsparagraf:

§1 Formålsparagraf for specialklub under FD
Klubbens hovedformål er at arbejde for specielle racers/farvevarianters udbredelse og standardmæssige højnelse.

Hver enkelt klub har selvfølgelig deres egne formålsparagraffer derudover, men ovenstående er fælles for alle.

Hvorfor overhovedet specialklubber? Hvad er det de kan som hovedklubberne ikke kan, og har de overhovedet en berettigelse? Er de synlige og bruges de? Og ikke mindst hvad ser du som deres opgave?

dso - dansk siam orientaler : fordi det er en lille race, fælleskabet er godt - og der er medlemsblad, killingeliste osv.

Jeg mangler muligheden: ja, jeg kender til SPK, men da der findes ikke en for min race, er jeg ikke medlem af nogen pt.
Min introduktion til katteverdenen var gennem en nu hedengangen SPK for Abyssinier og Somali (SASo) - min nærmeste mentor var i Norge, så den slags måtte jeg lære selv (hvilket nok var meget godt, da jeg så også lærte at tænke selv ret hurtigt). Opdrætterne i SASo lærte mig at læse en stamtavle, og hvor vigtigt det er at holde styr på sygdomme i racen osv.

Absolut…jeg er både hovedmedlem og tilmeldt som opdrætter i min specialklub Klubben for den hellige birma…og så er jeg samtidig Supleant i BS og Webmoster for birma.dk

Vi gør et stort stukke arbejde for at samle så mange birmaopdrættere i klubben som muligt, da det er lettere at rådgive de nye hvis vi ved hvor de er, samt i de får muligheden for at trække på andres erfaring via vores interne mailingliste og klubbens konsulenter.

Herudover er jeg A-medlem i birmaringen.

[QUOTE=En forhenværende bruger;161376]
Hvorfor overhovedet specialklubber? ?[/quote]

Fordi hovedklubberne ikke har som formål at arbejde for en bestemt race eller farve…

Specialklubben burde virke udelukkende for udbredelsen og kedskabet til en race (alternativt farve). Klubben skal ikke beskæftige sig med overordnet kattepolitik, men koncentrere sig om racen og udviklingen indenfor denne. Der kan sagtens være samarbejde på tværs af landegrænser med andre specialklubber, men ikke med andre hovedklubber. Faktisk mener jeg at der bør være internationalt samarbejde indenfor specialklubberne, hvor det er muligt… Det kan være med til at sikre en kontinuitet indenfor racens udvikling, samt ikke mindst være væsentligt mht helbredsoplysninger og/eller nye tiltag for racens sundhed.
For den enkelte opdrætter burde et medlemsskab af en specialklub give adgang til et større og mere nuanceret netværk - og derfor en selvfølge…
Det ville i min verden være ønskeligt at specialklubberne var bedre til at fortælle om sig selv og deres formål - og at medlemmerne huskede på, at de er medlemmer fordi de brænder for en race!

Et par specialklubber er meget synlige og aktive - de er førende indenfor sygdomsforskning og formidling, har ofte stand med på hhovedklubbernes udstillinger og markerer sig kraftigt (både i positiv og negativ forstand) i kattepolitiske spørgsmål.
Om de “bruges” er derfor et spørgsmål om hvilken klub der tales om. Jeg har indtryk af at nogle klubber er langt bedre til at profilere sig, mens at andre lever en temmelig hengemt tilværelse og egentlig kun findes af race"freaks"…

At holde øje med en races udvikling… kort og godt!
Det kan så uddybes med fx sygdomme, eksteriør, avlsprogrammer, etik, osv osv…

Jeg har selv valgt ikke at være tilknyttet en specialklub - ikke fordi jeg “kun” er kælekatteejer, men fordi de to racespecialklubbe, som jeg “naturligt” ville tilhøre egentlig ikke rigtig siger mig så meget. Der er lidt for meget fnidder og lidt for lidt arbejden for racen…

Jeg synes specialklubbernes hovedopgave skal være at formidle kendskab til racerne og at formidle kontakt mellem killingekøbere og opdrættere.

Killingelisterne er bare så vigtige.

jeg synes det er super vigtigt at være medlem af en special klub, men er en af dem der har valgt det fra fordi det eneste jeg fik ud af mit medlemsskab i MCO klubben sidste år var medlemsbladet…

da jeg ikke er opdrætter endnu har killingeliste ect ikke den store betydning for mig

det synes jeg ikke er helt nok til at være medlem, men hvis klubben bliver mere progressiv og fremadrettet ih ejere af MCOer der ikke nødvendigvis er opdrættere men bare har kælekatte, skal jeg være den første til at melde mig ind igen…

Hvis en specialklubs væsentligste opgave er at have udførlige killingelister, så mener jeg at det egentlig kan være helt lige meget :slight_smile: Den slags kan lige så godt ligge som et punkt på Felis Danicas hjemmeside…
Som ny potentiel killingekøber ville jeg forsøge mig med en specialklubs hjemmeside, for at få informationer om racen… hvor der ville være killinger til salg ville være en mindre del af min søgen. Og sådan er der vist en del som har det, når de begynder at søge efter en racekilling… Information først :slight_smile:

Jeg er medlem af BB-klubben (www.bb-klubben.dk - specialklubben for British Shorthair og Burmeser) og har været det siden jeg startede med at opdrætte.

Jeg kan godt lidt at man kan lave nogen specifikke ting for racerne i stedet for de mere generelle ting som FD og hovedklubberne kan stå for. Det kan så være lidt svært fordi det er en snæver kreds, men derfor mener jeg alligevel det er værdifuldt.

Jeg er også medlem af BB-klubben (briter-burmesere), som er en meget velfungerende klub :).
Jeg tænker at specialklubberne bl.a har til opgave at samle opdrættere/kælekateejere og skabe netværk. At belyse problemstillinger inden for en race f.eks arvelig sygdom og arbejde hen mod en løsning. Det kunne også være en specialklubs opgave at oprette mentorordninger og formildle kontakt til relevante personer alt efter hvilket behov vedkommende har.
Og selv om jeg kun er kælekatte ejer, har jeg meget glæde af vores specialklub :ok:

Jeg er medlem af flere specialklubber - Maine Coon Klubben herhjemme og MCBFA som er en verdensomspændende Maine Coon klub :ok:

Jeg er medlem af begge for at støtte op om racen, for at have et sted at møde ligesindede, for at lære noget, dele erfaringer og i det hele taget følge med i hvad der rør sig indenfor “min” race :slight_smile:

Jeg er også af den overbevisning at man selv skal gøre noget for at en klub er aktiv og interessant. Klubberne har rigtig nok bestyrelser, men i sidste ende er klubben kun så god som man selv gør den. Dvs vil man gerne have medlemsmøder, hygge hos hinanden, lære noget nyt osv, så må man efterspørge det, arrangere det og dukke op når der er noget - sende billeder/indlæg til bladene, skrive på forasne osv :ok:

MCBFA er heller ikke en meget aktiv klub og mange medlemmer er rundt omkring i hele verden (flest i USA), men til gengæld er det garvede personer indenfor racen der er der, og megen ny viden er der først, og mange er også med “hvor det sker” ude i katteorganisationerne som breedsection-members og dommere :slight_smile: Så selv om det ikke er noget der som sådan sker noget indenfor hele tiden, så støtter jeg at der er sådan en klub, og jeg har nydt meget glæde af den gode information der :slight_smile:

Og hvad skal specialklubberne så beskæftige sig med? Alt omkring racen - formidle viden omkring den - sygdomsproblematikker og andre problematikker der kan være racerelateret, være samlingspunkt for ligesindede, udbrede kendskabet til racen og formidle kontakten immel opdrættere og købere :ok:

Jeg er medlem af Birmaklubben og BirmaRingen

Jeg er medlem af Maine Coon Klubben

Jeg er medlem af Norsk Skovkattering og det har jeg været siden jeg fik min første NFO :slight_smile:

Jeg blev i lørdags suppleant i klubben, og glæder mig til at prøve at være med bag scenerne, og bl.a være med til at arrangere det store NFO show næste år :slight_smile:

Og jeg er med i SUA (special klub for aby somali), og har været i specialklub siden jeg fik min første somali.

/Dorte

Jeg er medlem af specialklubben, efter et par år hvor vi havde valgt den fra, men heldigvis var der nogen ting i klubben, der ændrede sig, og vi fik lyst til at være medlem igen. ;o)
Derudover er jeg A-medlem i Birmaringen, som er en interesseorganisation for racen, vi holder af og til møder og udgiver Birma Focus.

Jeg er medlem af Mainecoonklubben - Danmark, hvor jeg er med i bladredaktionen i øjeblikket :slight_smile:
Derudover er jeg Fancier medlem af MCBFA, en amerikansk interesseorganisation for Maine Coon :slight_smile:

Jeg er ikke medlem af nogen klub eller organisation da jeg ikke mener at jeg som kastratejer har et behov for det.

[quote=Sofie P.;161680]Jeg er medlem af specialklubben, efter et par år hvor vi havde valgt den fra, men heldigvis var der nogen ting i klubben, der ændrede sig, og vi fik lyst til at være medlem igen. ;o)
Derudover er jeg A-medlem i Birmaringen, som er en interesseorganisation for racen, vi holder af og til møder og udgiver Birma Focus.[/quote]

Ja specialklubben er blevet mere rummelig de sidste par år -høhø …

Jeg er medlem af Norsk Skovkattering og BB-klubben da vi jo har en drøm om en burmeser engang, dog er den plan udsat på ubestemt tid pga. hvordan jeg har det pt.

MVH
Gitte