Steralisering af fine missemor!

Vores kære Duchess har jo fået de fire guldklumper…De er nu 8 uger og det går jo stærkt - der er jo ikke så længe til de skal flytte hjemmefra…

Men men men! Vi beholder jo 1 af de små labaner…

Hvornår kan vi steralisere hende og hvornår kan vi tidligst tillade os at kastrer ham den lille basse vi beholder? har hørt 15 uger - min svigermors dyrelæge siger et halvt år.

Og lige et lille side spørgsmål:

Det med ude katte og lovgivningen -

Er reglen om at man skal holde katte på sin grund/matrikel/parcel gælende alle steder eller er det kun inde i byer?

Ja, lovgivningen er den samme.

Jeg “plejer” at neutralisere når de er ca. 12-14 uger. Jeg har så haft mor med på samme tidspunkt, altså da de var 12-14 uger.

[QUOTE=Missepigen;155443]
Hvornår kan vi steralisere hende og hvornår kan vi tidligst tillade os at kastrer ham den lille basse vi beholder? har hørt 15 uger - min svigermors dyrelæge siger et halvt år.

Er reglen om at man skal holde katte på sin grund/matrikel/parcel gælende alle steder eller er det kun inde i byer?[/QUOTE]

Tidspunktet for sterilisering af morkatten, vil jeg lade komme an på, hvor meget killingerne dier. Jeg gør det nødigt, hvis morkatten skal hjem til 4 killinger, der vil kæmpe for at sutte på hende. I kan sagtens vente til de 3 af killingerne er flyttet.

Jeg kastrerer mine killinger når de er 11-12 uger.

Lovgivningen er den samme, uanset hvor i landet man bor, men jeg kan forestille mig, at man ser lidt mere gennem fingrene med det, hvis man bor i landzone.
Men hvorfor ikke lave en dejlig løbegård til misserne? :slight_smile:

Man kan begynde fra 12 ugers alderen. At nogle dyrlæger stadig først gør det ved 6 måneders alderen er mere af konservatisme, end det er en form for hensyntagen.
Mht. missemor må du nok spørge en dyrlæge, men jeg kunne ikke lige forestille mig, at der er noget i vejen for at få det gjort ved samme lejlighed.

Den er lidt omvendt den regel… Den siger ikke, at du SKAL holde dine katte på egen grund. Men at grundejerne, efter forudgående advarsel, må skaffe dine katte af veje, hvis de benytter hans grund. Men den gælder i hele landet, og i øvrigt er der jo kun gode argumenter for at holde kattene på din egen grund (de generer ikke andre, de bliver ikke kørt ned etc.).

[quote=Rikke H;155450]Ja, lovgivningen er den samme.

Jeg “plejer” at neutralisere når de er ca. 12-14 uger. Jeg har så haft mor med på samme tidspunkt, altså da de var 12-14 uger.[/quote]

Dvs at selv ude på landet må man ikke have fritgående udekat der kan rende frit rundt over det hele?

Nej, grundejeren er i sin gode ret til at skyde/aflive dine katte, hvis han først har advaret dig om det (f.eks. via avisen, hvis han ikke ved, hvem du er).

[QUOTE=pivnu;155454]
Den er lidt omvendt den regel… Den siger ikke, at du SKAL holde dine katte på egen grund. Men at grundejerne, efter forudgående advarsel, må skaffe dine katte af veje, hvis de benytter hans grund. Men den gælder i hele landet, og i øvrigt er der jo kun gode argumenter for at holde kattene på din egen grund (de generer ikke andre, de bliver ikke kørt ned etc.).[/QUOTE]

Nej, lovgivningen siger, at katten skal holdes på egen grund - vi havde diskussionen med mange tilhørende links for få uger siden.

Mine katte skal ikke ud - jeg har bare diskuteret det med min svigermor som tror bare fordi hun bor på landet må hun godt have ude kat.

Hmm, nogle mener, at loven bliver tolket forkert - og gør tit og ofte opmærksom på det.

-kaisålæredet-kaisålæredet-kaisålæredet

[QUOTE=Eva;155474]Hmm, nogle mener, at loven bliver tolket forkert - og gør tit og ofte opmærksom på det.

-kaisålæredet-kaisålæredet-kaisålæredet[/QUOTE]

Hvordan vil du tolke det?
§ 1. Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget. Stk. 2. Under husdyr henregnes pelsdyr, som er opdrættet i fangenskab, og tamkaniner. Såfremt et i fangenskab opdrættet pelsdyr undslipper og ikke indfanges inden 2 måneder, anses det som vildt. Afkom, der følger moderdyret, er underkastet de for dette gældende bestemmelser.

Ja, jeg må give mig og være enig i, at der står, at man har pligt til at holde katten på egen grund.
Problemet er så lidt, at paragraffen er fra 1953, er lavet til kreaturer og des lige og at der ingen retspraksis er for katte (men derfor hører de selvfølgelig stadig under paragraffen).
Hunde har deres egen meget præcise lovgivning.
Det jeg mente var bare, at politiet jo ikke banker på din dør og giver dig en bøde, fordi de har fundet din kat ude på fortovskanten. Men som jeg skrev før, så har folk lov til indfange din kat, de kan kræve erstatning for kattens beviselige hærværk og de har lov til at få den aflivet, mod forudgående advarsel. Man kan som ejer ikke kræve erstatning, hvis katten kommer til skade under indfangning, men indfangeren kan dog dømmes efter dyreværnsloven.

Den er opdateret i 2007 og der står jo netop
Under husdyr henregnes pelsdyr, som er opdrættet i fangenskab, og tamkaniner.
et betragter jeg ikke som kreaturer og des lige :wink:

http://dyrenes-beskyttelse.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19530107-full

Jeg vil ikke skabe diskussion! :slight_smile:

Jeg ville bare vide hvad jeg skulle fortælle min kære kæreste som synes at “det er helt naturligt at katte løber frit udenfor” og min svigermor som tror at reglerne ikke gælder dyr på landet.

[QUOTE=Missepigen;155479]Jeg vil ikke skabe diskussion! :slight_smile:

Jeg ville bare vide hvad jeg skulle fortælle min kære kæreste som synes at “det er helt naturligt at katte løber frit udenfor” og min svigermor som tror at reglerne ikke gælder dyr på landet.[/QUOTE]

Du kan jo henvise til Dyrenes Beskyttelse, der skriver således:
[I]Som katteejer har man ansvar for sin kat, både når den er hjemme, og når den er ude.
Lovgivning om katte kommer fra forskellige love og bekendtgørelser og forvirrer ofte.
Derfor ser vi på de vigtigste regler i det følgende.

Der findes desværre ikke som for hunde (hundeloven) en særlig lovgivning vedrørende katte.

Man har pligt til at holde katten på egen grund
Ifølge lov om mark og vejfred har man pligt til at holde katten på ens eget område.
Dette vil man kunne få problemer med, hvis man lader sin kat gå frit ud og ind. Man skal derfor være klar over, at ens nabo har ret til at indfange og tilbageholde katten, hvis han eller hun snarest muligt og senest inden for 24 timer efter indfangningen, underretter dig om det.
Man kan desuden blive gjort ansvarlig for den skade, som ens kat laver, for eksempel ved at ødelægge andres ting eller angribe husdyr. Har ens kat ødelagt noget, og bliver man dømt ansvarlig, har man økonomisk erstatningspligt.[/I]

Det er ikke Kapitel I, der er blevet ændret i 2007, men Kapitel V o.a. nedefter :wink:

Uanset hvad kan du fortælle, at andre har lov at indfange og, mod advarsel, at aflive kattene, hvis de befinder sig på dennes grund.
For der er i hvert fald ikke noget at rafle om.
Det andet er for så vidt flueknepning :wink:

Det er jeg klar over, men havde man ment det andet var forældet, ville det nok være ændret i samme forbindelse.

Personligt mener jeg absolut ikke loven kan tolkes på nogen måde. Det fremgår klart og tydeligt, at man skal holde pelsdyr “på sit eget”.

[quote=Vivi_Fletcher;155483]

Personligt mener jeg absolut ikke loven kan tolkes på nogen måde. Det fremgår klart og tydeligt, at man skal holde pelsdyr “på sit eget”.[/quote]

Hvad så med en Spynx ?? :fløjte::fløjte:

[quote=Missepigen;155443]

Og lige et lille side spørgsmål:

Det med ude katte og lovgivningen -

Er reglen om at man skal holde katte på sin grund/matrikel/parcel gælende alle steder eller er det kun inde i byer?[/quote]

Den er slet ikke gældende, men det er op til de grundejere hvis grund din kat måtte betræde, at bestemme om han vil ha’ den der, eller om han vil få katten bortskaffet.

Inde i byer ville jeg dog aldrig lade katte gå løs, det er for farligt for katten, og for mange mennesker der kan føle sig generet af dem

CITAT…sakset fra et andet forum:
Jeg ringede forøvrigt til Dyrenes beskyttelse,og spurgte hvordan det så ud ang. katte på egen matrikel.
Jeg talte med en mand (Troels Lund Larsen) fra Rådgivningen.
Han sagde at der ikke er en decideret lov om at holde sin kat på egen matrikel.Men ejeren skal sørge for at få katten fjernet,hvis det generer på nogen måde.
**

Men , det er på eget ansvar, at man lader sin kat gå frit, for enhver grundejer har lov til selv at bestemme, om han vil ha’ folks katte rendende, og hvis ikke, må han få dem fjernet, aflivet o.s.v…efter han, som loven foreskriver, har gjort ejeren af katten opmærksom på det…og sådan en advarsel gælder i et år.
Og hvis han ikke kender ejeren, skal han i et lokalt dækkende dagblad/avis annoncere, at katte vil blive fjernet fra hans grund.

CITAT:
Dansk lovgivning indeholder ingen regler, der giver katte “ret til at færdes frit”, men der er heller ingen forbud imod det. Derfor bliver det op til den enkelte grundejer at afgøre, om andres katte må færdes på ejendommen, eller de skal jages bort.**
Fra

Led selv videre inde på den side, der er flere spørgsmål ang. katte hvor det nævnes.

Katte blive på egen grund?

Naboens kat skal fodres med rottegift
Vi føler os meget generet af naboens kat, der benytter vores grund som sin jagtmark, og som jævnligt strejfer om i vores carport og have.
Kan vi straffes, hvis vi slår katten ihjel med rottegift, som vi skjuler i noget mad?
Vi har bedt naboen holde katten på sin egen grund. Men naboen mener, at katte har ret til at færdes frit, for det strider mod deres natur at skulle luftes i snor.
Er det juridisk rigtigt?
“B.K.”
Svar:
JA! og til dels JA!
I må under ingen omstændigheder forsøge at slå naboens kat ihjel med rottegift, og I kan straffes med såvel bøde som fængsel, hvis I gør det.
At I bliver straffet kan dokumenteres med domme, hvor folk har brugt gift for at fjerne uønskede dyr fra deres ejendomme. Det gælder blandt andre en landmand, der gennemvædede ca. 50 kilo ærter med gift, inden han strøede dem ud over sine marker for at undgå, at tamme duer skulle fortsætte med at spise udsæden og dermed ødelægge hans afgrøder.
Derimod har I ret til at jage katten bort fra jeres grund, fx ved at sprøjte vand på den. Og gør I det tilstrækkelig mange gange, finder den sandsynligvis andre jagtmarker.
Denne ret har I efter lov om mark- og vejfred, hvor der i § 14 står følgende:
“Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte har den optagelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund og er ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret herved kommer til skade eller omkommer”.
Dansk lovgivning indeholder ingen regler, der giver katte “ret til at færdes frit”, men der er heller ingen forbud imod det. Derfor bliver det op til den enkelte grundejer at afgøre, om andres katte må færdes på ejendommen, eller de skal jages bort.
J.G./E.F.