Steralisering af fine missemor!

Loven er der altså!
Men hvorvidt grundejeren har i sinde at gøre noget ved en overtrædelse, er så en helt anden sag.

[QUOTE=Felis;155524]CITAT…sakset fra et andet forum:
Jeg ringede forøvrigt til Dyrenes beskyttelse,og spurgte hvordan det så ud ang. katte på egen matrikel.
Jeg talte med en mand (Troels Lund Larsen) fra Rådgivningen.
Han sagde at der ikke er en decideret lov om at holde sin kat på egen matrikel.Men ejeren skal sørge for at få katten fjernet,hvis det generer på nogen måde.
**
[/QUOTE]

Underligt, for DB skiver på deres egen side:
Man har pligt til at holde katten på egen grund
Ifølge lov om mark og vejfred har man pligt til at holde katten på ens eget område.

[QUOTE=Felis;155524]
Led selv videre inde på den side, der er flere spørgsmål ang. katte hvor det nævnes. [/QUOTE]

Det gør det jo ikke mere korrekt, at de giver forkert rådgivning flere gange. Kunne være interessant at høre, hvordan de mener paragraffen vedr. “dyr på sit eget” skal fortolkes.

[quote=Vivi_Fletcher;155476]Hvordan vil du tolke det?
§ 1. Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget. Stk. 2. Under husdyr henregnes pelsdyr, som er opdrættet i fangenskab, og tamkaniner. Såfremt et i fangenskab opdrættet pelsdyr undslipper og ikke indfanges inden 2 måneder, anses det som vildt. Afkom, der følger moderdyret, er underkastet de for dette gældende bestemmelser.[/quote]

Jamen, jeg vil da tolke det derhen, at man har PLIGT til at holde sine katte på egen matrikel.

tak for alle svarene og jeg er meget ked af at hav startet en længere diskussion om udekatte - jeg har ikke selv udekatte og hvis mine katte skal ud så kommer de ud i en katte løbegård og ellers ikke…jeg ville ikke sove om natten hvis ikke de kom hjem… tiihii

[quote=Eva;155859]
§ 1. Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget. Stk. 2. Under husdyr henregnes pelsdyr, som er opdrættet i fangenskab, og tamkaniner. Såfremt et i fangenskab opdrættet pelsdyr undslipper og ikke indfanges inden 2 måneder, anses det som vildt. Afkom, der følger moderdyret, er underkastet de for dette gældende bestemmelser.

Jamen, jeg vil da tolke det derhen, at man har PLIGT til at holde sine katte på egen matrikel.[/quote]

NEJ

Lov om mark- og vejfred § 1 omfatter IKKE hunde og katte

De nævner husdyr, tamkaniner, pelsdyr og fjerkræ…
Derfor er hunde og katte IKKE omfattet af loven om, at husdyr skal holdes på egen grund
hunde har deres egen lov på området…katte har ingen

MEN…de er nævnt og omfattet af §14 vedrørende fjernelse af uønskede dyr fra sin grund

§ 14
“Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte har den optagelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund og er ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret herved kommer til skade eller omkommer”.

Altså: husdyr OG løsslupne pelsdyr OG tamkaniner OG fjerkræ OG omstrejfende hunde OG katte

Det er derfor loven ofte tolkes fejlagtigt, som at katte skal holdes på egen grund, men det skal de ikke…for §1 nævner ikke specifikt katte, og det skal den gøre såfremt de er omfattet af loven…og derfor at advokaten så rigtigt fastholder, at der ikke er nogen lov der forbyder at katte går frit

[QUOTE=Felis;155955]NEJ

Lov om mark- og vejfred § 1 omfatter IKKE hunde og katte
[/QUOTE]

Nu har jeg mailet med advokaten du har henvist til.
Han skriver følgende til mig:
Det er uafklaret i retspraksis, om katte falder ind under betegnelsen “husdyr”.

Dermed sagt, at hvorvidt katte er husdyr, vil vi først finde ud af den dag, der bliver anlagt en sag. :slight_smile:

Og vi kan vel godt blive enige om, at de forskellige jurister tolker paragraffen forskelligt …

Lad nu være med at påstå, at husdyr ikke omfatter katte. Husdyr er alle former for domsticerede dyr, færdig punktum!

Desuden: http://www.netpublikationer.dk/DFFE/1870/html/chapter03.htm

“Begrebet ”husdyr” er ikke nærmere defineret i lovens kapitel I. I lovens § 1, stk. 2, fastslås det dog, at under begrebet ”husdyr” henregnes tillige pelsdyr, der er opdrættet i fangenskab, og tamkaniner. Begrebet ”husdyr” antages herudover almindeligvis foruden nyttedyr i landbruget, såsom heste, kvæg, svin, får, geder, fjerkræ, også at omfatte visse kæledyr, herunder ejerhunde og ejerkatte, jf. således også lovens § 14.”

Men uanset hvordan vi fortolker pligt, så er der i hvert fald ikke noget at rafle om mht. grundejers ret til at fjerne kattene. Hvem har dog lyst til at sende sin kat ud i sådan en verden?

Missepigen: Bare rolig, det er da meget godt, at få det vendt :slight_smile:

Ja, det var det, jeg nævnte fra start af; at der manglede retspraksis.
Det betyder altså en del. Lovgivning er ikke sort-hvidt.

Tak, Pivnu, det var det link jeg også postede sidst vi havde diskussionen - jeg kunne bare ikke finde det igen :slight_smile:

Mailer lige sekvensen til ham advokaten og ser om han svarer på den.