Titler på stamtavle

Hvordan er det nu lige man får titler ført på stamtavlen. :? Vi vil jo gerne have at Mettes titel kommer på killingernes tavle. Så vi skal jo nok have den påført hendes først.

Så skal hendes titel registreres inde du søger stamtavlerne og så skriver du selvfølgelig titlen med i hendes navn på stamtavlerekvisitionen, f.eks CH Mette eller GIC Mette.

Så skal vi indsende hende tavle og certifikater, til hvem?

Jeg mener det er din klubs stambogssekretær der registrerer titler, men hvis jeg tager fejl må en eller anden lige rette mig.

Du sender kopier af begge sider af certerne ind.

Mange tak, vi var lidt i tvivl. Hvordan er det med betalingen, jeg kan ikke se nogen steder hvad det koster.

Begge sider, det er da vel ikke dommerbedømmelsen, men kun selve certet man skal sende ind for? :slight_smile:

Sakset fra www.felisdanica.dk

Registrering af titler

Det er vigtigt at få titler registreret i god tid før rekvisition af stamtavler, hvor katten indgår i anerne .

Husk at kontrollere, at det fremgår tydeligt hvem der har dømt katten og hvornår udstillingen fandt sted, samt at gældende regler i de forskellige klasser er overholdt.

Vær især altid opmærksom på, at kontrasigneringer er foretaget, hvor det er nødvendigt.

Titelbladet fra stamtavlen indsendes sammen med kopi af diplomer fra udstillinger i den på gældende klasse. Såfremt du ikke har et titelblad på katten, påhæftes kattens fulde navn samt registreringsnummer diplomerne.

Det er vigtigt, at når der indsendes til titelregistrering er samlet et antal diplomer/udstillingsresultater – som til en titel hos voksne katte. Således at der ikke sendes ind blot for et enkelt certifikat.

Der skal altid medsendes frankeret svarkuvert. Såfremt svarkuvert ikke er medsendt, registreres kattens titel kun i Felis Danicas database og du modtager dermed ikke et titelblad.

Titelblad, frankeret svarkuvert samt kopi af diplomer/udstillingsresultater sendes til

Heidi Tværmose
Ødemarksvej 1
4190 Munke Bjergby

Mærk kuverten ”titelregistrering”