Dækker forsikringen?

[quote=Churchtown;453012]De dækker ikke narkose og røntgenoptagelser taget ifm en tilstand, som ikke falder ind under forsikringens dækning.

Fx dækker de heller ikke komplikationer til operationer, som ikke falder ind under forsikringens dækning.
Fx. hvis en kat udvikler brok i operationsarret efter en sterilisation, så dækker de ikke en efterfølgende operation for brok (heller ikke selve narkosen eller noget), fordi det karakteriseres som en komplikation til et indgreb (sterilisation), som ikke dækkes af forsikringen.

Her er en fuldstændig liste over tilstande, som ifølge forsikrings-betingelserne ikke dækkes:
kilde; https://www.dyrekassen.dk/files/Kat.%20Betingelsesnummer%20402-3.pdf

  1. HVAD DÆKKER
    SYGEFORSIKRINGEN IKKE

5.1 Indsættelse af proteser samt amputation af lemmer.
Amputation dækkes dog i særlige tilfælde mod
forhåndsgodkendelse fra selskabet.

5.2 Behandling af psykiske lidelser og adfærdsproblemer.

5.3 Behandling af arvelige eller medfødte lidelser samt
afledte lidelser herunder navlebrok og kryptorchisme.

5.4 Transport i forbindelse med ulykke eller sygdom,
medmindre der er tegnet en tillægsforsikring hos
Falck i form af kæledyrstransport.

5.5 Anvendt, ordineret eller udleveret medicin, eller
medicinsk foder (se dog pkt. 4.3).
Udgifter til kemoterapi, stråling og insulin.

5.6 Kastration og sterilisation samt enhver form for
hormonbehandling.

5.7 Alternativ behandling herunder kiropraktik,
homøopati samt laserbehandling.

5.8 Medicinske bade mod bl.a. lopper og lus samt
udgifter til behandling mod orm, vitamin- og mineralbehandling
samt vaccination og serumbehandling.

5.9 Kosmetiske og plastiske indgreb herunder indgreb,
der søger at ændre, afhjælpe, forme eller korrigere
tilstande, uanset om disse er racetypiske, og indgrebet
evt. vil afhjælpe sygdomsdisposition.
Udgifter til hudfoldsoperationer, løbefoldsoperationer
og fjernelse af overflødig hud.

5.10 Forebyggende behandlinger, undersøgelser eller
sundhedseftersyn, undersøgelser med henblik
på attestudstedelser, attester, massage, svømmetræning,
fysioterapi o.lign.

5.11 Udgifter til genoptræning.

5.12 Skader, som er opstået før forsikringens ikrafttræden
ej heller forværring af disse skader eller
følger heraf.

5.13 Indlæggelse eller behandling som følge af komplikationer
opstået i tilslutning til en behandling,
som ikke er omfattet af forsikringen.

5.14 Udgifter, som kan relateres til FIP hos ejere med
flere katte, såfremt tilfælde er konstateret hos en
eller flere af husstandens katte, før forsikringen
trådte i kraft.

5.15 Organtransplantationer af enhver art.

5.16 Røntgenfotografering for hofteledsdysplasi og
eventuel behandling for samme og heraf afledte
lidelser.

5.17 Enhver form for hormon behandling - følger heraf.

5.18 Tandsygdomme, caries, tandrensning, fjernelse af
mælketænder eller skader herpå, komplikationer
som følge af tandsten, samt forlænget blød gane
og bidefejl dækkes ikke.

5.19 Fertilitetsundersøgelser/behandling, undersøgelser
og behandling i forbindelse med drægtighed, fødsel
og diegivning, nervøs graviditet og hormonbehandling
i relation til dette.[/quote]

Hvad dækker de egentlig?:stuck_out_tongue:

og det var så derfor jeg opsagde forsikringen - da jeg ringede til dem var der så nemlig lige nogle tillæg hvor de heller ikke dækkede når det var persere.
og så er der også den grimme - der skal være stillet en diagnose før de dækker, dvs de 14ooo kr jeg lagde ved dyrlægen for magnus havde de ikke dækket for der nåede aldrig at blive stillet en diagnose.

[quote=Bodil;454101]og det var så derfor jeg opsagde forsikringen - da jeg ringede til dem var der så nemlig lige nogle tillæg hvor de heller ikke dækkede når det var persere.
og så er der også den grimme - der skal være stillet en diagnose før de dækker, dvs de 14ooo kr jeg lagde ved dyrlægen for magnus havde de ikke dækket for der nåede aldrig at blive stillet en diagnose.[/quote]

Hold da op, det er ikke lige forsikringsproblemer man har brug for, når man står med en syg kat :ked:

Jeg står selv og overvejer om jeg skal forsikre mine hos Dyrekassen inden den ældste bliver 5 år for nu kan der begynde at komme forskellige ting selvom hun aldrig har fejlet noget.

Kan ikke lige enig med mig selv om, om jeg skal gøre det eller sætte de 1000 kr ind på en konto istedet.

Mindre end en måned efter at Gallianos forsikring i sin tid var trådt i kraft, fik han en dyrlægeregning på 3.400 kroner for blærebetændelse, røntgenbillede, narkose, blodprøve pga. risiko for skader på nyrer + det løse, inkl. antibiotika.

Den dækkede de.

Mindre end en uge før Fannys forsikring trådte i kraft, legede hun med Sander på terrassen og i den forbindelse faldt toppen af min lerovn og brækkede tre ud af fire metacarpal (håndrods) knogler på hendes ene pote. Jeg ærgrede mig lidt over den dårlige timing - men glædede mig over min gode økonomi :frowning:

Heldigvis var der “noget”, der fik mig til at genlæse policen - og de dækker ulykkestilfælde i karensperioden, så jeg fik langt størstedelen af regningen dækket :thumbup:

Med en kat, der er på vej til at blive halvgammel ville jeg ikke turde løbe risikoen at vente, for fra den ene dag til den næste efter hun er fyldt 5 år kan der ske noget med hende/hun kan pådrage sig en sygdom, som gør, at de aldrig vil acceptere hende som medlem.