Ansvar og forpligtelser

 1. Det er gratis at oprette sig på kattegale.dk (Kattegale). Når du opretter dig og begynder at bruge sitet, vil det være at sidestille med en tilkendegivelse af, at du har læst, accepteret og forpligtet dig til at overholde og følge disse Betingelser og vilkår samt Retningslinjer på Kattegale.
 2. Du skal være 18 år gammel for at blive medlem af Kattegale.
 3. Du bruger Kattegale på eget ansvar. Kattegale kan på ingen måde holdes ansvarlig for nogen form for negative konsekvenser af brugen.
 4. Som bruger af Kattegale er du selv ansvarlig for indholdet i dine indlæg og for, at de overholder gældende dansk lovgivning. Indlæg på Kattegale bliver ikke godkendt, før de bliver offentliggjort. Indlæggene bliver ikke læst igennem af Kattegales administratorer, og Kattegale er ikke ansvarlig for indholdet af brugernes indlæg.
 5. Kattegale kan til enhver tid uden varsel fjerne indhold, der krænker dansk lovgivning, eller som anses for at være racistisk eller pornografisk, som indeholder trusler om eller opfordring til vold eller lovbrud, eller som i øvrigt strider mod Kattegales Betingelser og vilkår og Retningslinjer og almindelig anstændig opførsel.
 6. Kattegale forbeholder sig ret til af en hvilken som helst årsag og på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel at udelukke en bruger.
 7. Kattegale forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte en hvilken som helst del af Betingelser og vilkår. Det er dit ansvar som bruger af Kattegale med mellemrum at tjekke siden for ændringer. Ændringer vil desuden blive offentliggjort i forumkategorien Nyt fra administratorerne.
 8. Din fortsatte brug af Kattegale, efter at ændringer af Betingelser og vilkår er blevet offentliggjort, er at sidestille med en tilkendegivelse af, at du har accepteret og forpligtet dig til at overholde dem.
 9. Hvis du ønsker at melde dig ud af Kattegale, kan du enten holde op med at bruge forummet eller henvende dig til en af administratorerne og bede om at blive fjernet fra brugerlisten.

Kattepolitik

 1. Kattegale er kattepolitisk neutral og uafhængig af alle kattepolitiske organisationer, klubber og andre grupperinger.
 2. Alle katteelskere med en ordentlig omgangstone og kattens bedste på sinde kan blive medlem og har adgang til at poste indlæg og information om deres ikke-kommercielle, katterelaterede begivenheder.
 3. Det er tilladt at diskutere kattepolitiske emner af hjertens lyst, så længe Den Gode Omgangstone bliver opretholdt.
 4. Det er ikke tilladt at diskutere forhold fra andre kattefora.

Sanktionsmuligheder

 1. For at opretholde ro og orden på Kattegale har administratorerne følgende sanktionsmuligheder:
 • en generel henstilling i en tråd om at finde tilbage til Den Gode Omgangstone
 • en personlig henstilling til en eller flere brugere
 • et skriveforbud til en eller flere brugere i et antal dage, som administratorerne fastsætter med udgangspunkt i forseelsens karakter
 • permanent udelukkelse af en eller flere brugere
 • en kombination af to eller flere af ovenstående muligheder

Særlige betingelser for Annonce-sektionen

 1. Kattegale må ikke bruges til kommercielle formål, men medlemmerne har mulighed for at handle indbyrdes i de relevante kategorier i Annonce-sektionen.
 2. Handler brugerne imellem sker på eget ansvar, og eventuelle tvister, det måtte afstedkomme, er Kattegale uvedkommende.
 3. Katte og killinger må ikke gives væk. Af respekt for katten som et levende væsen skal der ansættes en minimumspris på 200 kroner.
 4. Killinger skal være fyldt 12 uger ved overdragelsen, jf. Bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger.
 5. Ved salg af racekatte skal stambog altid følge med. Katte uden stamtavle må ikke annonceres som en specifik race, men skal annonceres som katte uden stamtavle, blanding af racer eller huskat.
 6. Det er ikke tilladt at forespørge på blandingsparringer (med eller uden stamtavle) eller at annoncere sin kat til rådighed for disse.
 7. Ved salg eller omplacering af katte og killinger skal svar på følgende 3 spørgsmål altid fremgå af annoncen:
 • Er katten neutraliseret (steriliseret/kastreret)?
 • Er katten vaccineret?
 • Er katten mærket (chip eller øremærke) og registreret?

Særlige betingelser for den lukkede sektion

 1. Kattegale stiller en lukket kategori til rådighed for medlemmer med tillidsniveau 3 og derover – samt som udgangspunkt for medlemmer, der i vBulletin-versionen af kattegale.dk havde adgang til den lukkede medlemsdel, selv om de ikke har opnået tillidsniveau 3 i Discourse.
 2. Når du får adgang til og bruger den lukkede sektion, forpligter du dig til ikke at gengive indhold fra sektionen i andre sammenhænge. Ønsker du ikke adgang til den lukkede sektion, kan du bede administratorerne om at lukke for din adgang.
 3. At sektionen er lukket, vil sige, at den pågældende kategori ikke bliver indekseret af eksterne søgemaskiner, og at den på Kattegale ikke er synlig eller søgbar for ikke-medlemmer eller for medlemmer, hvis status er tillidsniveau 2 eller derunder.
 4. Adgangen til den lukkede del er betinget af, at du opretholder dit niveau, eller hvad der svarer hertil for medlemmer fra vBulletin-versionen af kattegale.dk.
 5. Selv om indhold ikke må gengives uden for den lukkede sektion, kan Kattegale ikke forhindre, at det sker. Copy-paste, screendump eller mundtlig viderelevering tager kun et øjeblik. Kattegale opfordrer til ikke at lade det blive en falsk tryghed, at kategorien er lukket. Tænk altid over, hvad du skriver, og overvej, om du kan holde til at få det offentliggjort.
 6. Du poster indhold i den lukkede kategori på eget ansvar, og Kattegale er på ingen måde ansvarlig for andres offentliggørelse af indhold fra den lukkede kategori eller for eventuelle følger heraf.
 7. Kattegale er på ingen måde forpligtet til og har ikke mulighed for at følge op på formodninger om, at indhold fra den lukkede del er blevet videregivet.
 8. Hvis Kattegale forelægges dokumentation for, at navngivne medlemmer har videregivet private oplysninger fra den lukkede del, og det af Kattegales administratorer vurderes at være sket med forsæt og/eller med henblik på at skade andre, er det permanent udelukkelsesgrund.
 9. Dokumenteret videregivelse af private oplysninger vil altid som minimum medføre en tidsbegrænset udelukkelse fra den lukkede del, også selv om det sker i god tro.

Privatliv

 1. Kattegale videregiver ikke brugernes private oplysninger til tredjepart, med mindre det er til myndigheder med et lovdokumenteret krav på oplysningerne.