Dyreklinik siger 8-10 skal killingen hjemmefra?

Hvad synes i om dette?

“Endelig er det bedst at adoptere en killing, når den er mellem 8 - 10 uger gammel, således at den har fået tilstrækkelig lang tids kontakt med moderen, samtidig med, at man selv kan nå at præge den, før den bliver for gammel.”

Taget fra centerdyreklinik.dk !

12 uger. 12 uger er hvad jeg har lært, alle mine 3 katte var 12 uger den ene endda 14 uger før jeg fik dem hjem. Jeg ved der er en flot beskrivelse af hvad der sker uge for uge som smukt beskriver hvorfor det er 12 uger. Desværre er de 12 uger ikke ved lov så derfor er der den forskel på folks meninger.

En killing skal være min. 12 uger før den flytter fra sin mor/søskende.

Kattekillinger er afhængige af deres mor i længere tid end hundehvalpe. Derfor bør de først tages fra deres moder og kuldsøskende, når de er 12 uger gamle. Tages de for tidligt fra, øges risikoen for udvikling af adfærdsproblemer

Nogle dyrearter fødes næsten »færdige«. De kan bevæge sig omkring og tage føde til sig kort tid efter fødslen, og de har mest brug for deres mor til beskyttelse mod farer. Andre fødes totalt hjælpeløse. Fysisk er de uudviklede, og mange af deres sanser er ikke færdigudviklede, derfor skal de lære mange ting for at kunne klare sig selv. Blandt andet:

hvilke individer de kan omgås og knytte sig til senere i livet
hvordan de skal klare sig blandt artsfæller,
hvilke byttedyr de skal jage
hvordan de skal håndtere dem.

Tidlig adfærdsmæssig udvikling
Det er vigtigt at have kendskab til, hvorledes kattekillinger udvikler sig, så man kan sørge for, at de får mulighed for at udvikle sig normalt – både fysisk og psykisk. Nedenfor er en gennemgang af killingers udvikling i de første 12 uger efter fødselen.

0-3 uger: I denne periode er killingerne totalt afhængige af deres mor. Killingerne sover og dier det meste af tiden. De kan ikke kontrollere deres kropstemperatur og har derfor brug for hinanden og deres mor for at holde sig varme. Moren forlader kun killingerne, når hun er absolut nødt til det.
Killingerne kan ikke selv komme af med urin og afføring. Deres mor skal stimulere dem til dette ved at slikke dem på bugen og omkring kønsdelene.
Normalt vil killingers øjne åbnes, når de er 7-10 dage gamle, men det kan variere meget – både mellem de enkelte kuld og mellem killingerne inden for et kuld. I starten er killingerne dog ikke i stand til at skelne omgivelserne klart og orientere sig ved hjælp af synet.
Efter fødslen bevæger killingerne sig fremad ved hjælp af forbenene, idet de trækker bagbenene efter sig. Men i løbet af de første to uger udvikles evnen til også at bruge bagbenene. I den sidste del af perioden begynder killingerne så småt at kravle rundt og lege med hinanden.
4-5 uger: Killingernes lugtesans er nu fuldt udviklet. De kan soignere sig, og deres leg med hinanden bliver voldsommere. Desuden kan de begynde at spise opblødt tørkost. Moren kan finde på at lægge sig lidt væk fra killingerne og kalde på dem.
I løbet af perioden udvikles killingernes evne til at skelne genstande fra hinanden og orientere sig. For at denne evne skal udvikles normalt, er det meget vigtigt, at killingerne får mange forskellige synsindtryk, ved at deres omgivende miljø er så stimulerende som muligt.

6-7 uger: Killingerne »slås« med hinanden i leg, og de kravler rundt på og undersøger de nærmeste omgivelser. Tørkost kan serveres for dem – uden det er opblødt. Katte vil senere i livet foretrække den type føde, de som killinger bliver præsenteret for – både af deres ejer og senere af deres mor. Moren kan nu lægge sig længere væk fra killingerne.

8 uger: Killingerne skal begynde at lære at jage. Moren bringer døde eller halvdøde mus med hjem og viser, hvad de skal gøre ved dem. Moren er aldrig væk fra killingerne i længere tid end en time. Og killingerne dier, når hun kommer hjem eller selv kalder på dem. Moren kan af og til gå væk fra killingerne for at få fred, men hun skrider ind, når killingernes leg med hinanden bliver for voldsom.

9-10 uger: Moren bringer nu levende mus med hjem til killingerne, viser, hvordan man slår musene ihjel og lader så killingerne selv prøve. Killingerne dier stadig 4-5 gange om dagen. De bruger megen tid på at lege med moren, som dog begynder at afvise dem af og til.

10-12 uger: Moren slipper levende mus løs foran killingerne, så de selv skal fange dem. Hun griber kun ind, hvis musen er ved at undslippe. Killingerne dier stadig ca. 2 gange dagligt. Dette sker dog mindre og mindre ofte på morens initiativ, men killingerne får lov, hvis de insisterer, og der er tilfælde, hvor killinger dier så sent som i 16-ugers-alderen. Moren tager længere og længere ture væk fra killingerne, og hun lægger sig sjældent hos dem.
Kattekillinger er således i lang tid meget afhængige af deres mor. Det hænger nok bl.a. sammen med, at katte skal have lært at klare sig selv, når de skal væk hjemmefra og etablere deres eget territorium (se Dyrenes Beskyttelses pjece Kønsmodning og neutralisering af katte). Katte er territoriale af natur. Dette betyder, at de ikke vil indordne sig under en leder.

Socialisering
Hos katte findes en særlig følsom periode, hvor killingen skal præges på og socialiseres til individer af egen art og til mennesker. Dette er en forudsætning for, at killingen kan acceptere andre katte samt mennesker som nogle, den kan omgås og knytte sig til senere i livet. Hvis killingen skal omgås andre dyr, f.eks. hunde, skal den også præges på og socialiseres til dem.
Socialiseringsperioden varer fra uge 3 til uge 12 efter fødslen. Selve prægningen finder fortrinsvis sted i den første del af socialiseringsperioden – dvs. før uge 7. Men killingerne skal lære at generalisere denne prægning, så de ikke kun knytter sig til enkeltindivider, som de har haft kontakt med, men generelt vil acceptere mennesker og katte som nogle, de kan omgås.
I forbindelse med mennesker skal killingerne derfor – både under og efter den egentlige prægning – have regelmæssig kontakt med personer af begge køn samt børn såvel som voksne.
Killinger, som ikke har haft kontakt med mennesker, vil allerede 9 uger efter fødslen have svært ved at lære at acceptere mennesker. Efter 12 uger er det næsten umuligt. En kat, der ikke er socialiseret til mennesker, vil være frygtsom og kan reagere aggressivt, hvis den ikke kan undgå kontakt.
Ved kontakten med deres moder og kuldsøskende får killingerne erfaring med, hvordan de skal omgås andre individer, hvilket har stor betydning for deres videre udvikling. Derfor bør killingerne ikke tages fra deres mor, før de er 12 uger gamle.
En kat, der er vokset op i et kuld med 1-2 killinger, vil senere i livet få sværere ved at acceptere andre katte, som familien anskaffer, end en kat, som er vokset op i kuld med 3 killinger eller flere.

Killinger som fjernes for tidligt
Hvis killingerne tages fra deres mor før 12-ugers-alderen, øges risikoen for:
Overdreven sutten på uld, øreflipper eller egen hale – i et forsøg på at få sit suttebehov dækket
Urenlighed – som også kan optræde senere i kattens liv
Overdrevent kontaktsøgende adfærd – i et desperat forsøg på at finde en modererstatning
Separationsangst – kommer f.eks. til udtryk ved, at katten jamrer, når man forlader den
Skyhed eller aggressivitet
Adfærdsproblemer over for andre katte.

Killinger, som har mistet deres mor
Som nævnt bør kattekillinger ikke tages fra deres mor, før de er 12 uger gamle. Hvis de ikke har mulighed for at være hos deres moder, kan man dog anskaffe killinger, fra de er 8 uger gamle. Men så bør man altid anskaffe sig to killinger fra samme kuld. Det kan ikke anbefales, at man selv forsøger af opfostre killinger, som har mistet deres mor. Det er svært og tidskrævende at holde liv i små killinger.
Killingerne skal have speciel modermælkserstatning til killinger. De skal som helt små fodres hver 3.-4. time døgnet rundt og senere 5-6 gange om dagen, og de skal stimuleres til at afgive urin og afføring, indtil de kan klare det ved egen hjælp. Desuden er der, som beskrevet ovenfor, stor risiko for, at killingerne vil udvikle adfærdsproblemer, da man ikke kan erstatte moderens betydning for killingernes normale adfærdsmæssige udvikling.
I stedet bør man forsøge at finde en fostermor til killingerne – dvs. en hunkat, som selv har nogle få killinger.

Katte knytter sig til deres tilholdssted
Katte er territoriale og vil knytte sig til det sted, hvor de holder til. Men når man anskaffer sig en kat eller skifter bopæl, skal katten have lejlighed til at knytte sig til stedet, før den får lov til at løbe frit ud og ind. Det er individuelt, hvor lang tid der vil gå. Men normalt anbefales, at der går 3 uger. Hvis du har en have, kan du gå rundt i haven med katten i sele, så den lærer omgivelserne at kende. Du skal være opmærksom på, at en lille killing ikke er gammel nok til selv at finde hjem igen, hvis den forvilder sig væk. Derfor skal du altid være sammen med killingen, når den er ude for at få erfaring med omverdenen.

http://www.dyrenes-beskyttelse.dk/db/ma … 3700382105

Det der med at præge sin killing inden den bliver for gammel er også noget sludder. Hvis killingen ikke er blevet pint og plaget og kommer fra en nogenlunde menneskelig familie, bør prægning altså ikke være en bekymring.

Enig -thumbs

Det er forfædeligt at en dyrelæge ikke er bedre oplyst… de burde jo lige nøjagtig vide hvad de udtaler sig om
[smilie=hate-wall.gif] [smilie=hate-wall.gif] [smilie=hate-wall.gif]

Min dyrlæge siger minimum 12 uger og meget gerne en 14-15 uger!

Intet sted har jeg set at de anbefaler under de 12 uger!

JA, det er FULDSTÆNDIG hen i vejret. De burde konfronteres med deres uvidenhed og mangelfuldhed.
Jeg har meget stor reskept for dygtige dyrlæger, men her må jeg godt nok melde pas.
Til gengæld vil jeg påstå der er mange ting dyrlæger enten ikke aner en dyt om ,eller hvor deres viden kan ligge et meget lillebitte sted.
Brita

Her er linket til siden http://www.centerdyreklinik.dk/page.asp?page_id=51

Og her er email adressen til dem [email protected]

Er der nogle med et fornuftigt link til en artikel, som vil skrive og sende til dem - så de kan få rettet deres side ???

I behøver såmænd ikke belære mig :slight_smile:

Det var ment som en “hey tjek lige den her bommert fra deres side”

Mine killinger kom først fra når de tidligst er 13 uger

Og, er det ikke noget med at prägning af killingen sker länge inden den er 8 uger bare?
Saadan mellem et eller antal dage og vist max 3-5 uger??
(Laaeeenge siden jeg har laest det, og kan selvfoeligelig ikke huske bogens titel laengere. Men der var lavet nogle undersoegelser. Det var en bog om katte kommunikation osv generelt)

killinger præges (socialiseres) og bør have kontakt med mennesker flere gange dagligt fra de er 3-7 uger, det har jeg læst i en bog skrevet af Lene Houe, bogen hedder kattens adfærd…

de killinger, der er faldet hurtigst til her i huset, har alle været 16 uger eller mere, Tango var 8 måneder og han virkede som om han altid havde boet her, da han blev sluppet løs i flokken efter nogle dages karantæne og et grundigt dyrlægetjek.

Er da ked af det er det indtryk du får, jeg opfatter dog ikke tråden sådan.

Klart skal de da informeres de dyrlæger :slight_smile:

Hvis ingen har gjort det, så vil jeg da godt sende en mail. Men jeg skal ligesom have et link der fortæller om alderen OG hvorfor de skal være 12 uge. Eller en skriv af en af specialisterne.

hmm jeg siger, at det er synd, at de ikke ved hvad de snakker om -ked

Skriver du en pæn mail Marianne, du kan vist det der -jegkrydser -kramer

her Denise, linket i midten er skrevet af en dyrlæge

http://www.inges-kattehjem.dk/#Killinger

http://www.katlink.dk/artikler/artikel4.html

http://www.dyrenes-beskyttelse.dk/docs/killinger

Vi krydsede hehe - skal jeg eller vil du [bigloony]
OK, jeg skriver til dem.
Har gjort :slight_smile:

godt Denise -thumbs du ER jo ikke et feriebarn, vel… -engel lidt fornuftigt skal du lave :stuck_out_tongue: