Fejlbehandling hos dyrlægen

Hvad gør I, hvis en dyrlæge fejlbehandler jeres kat? Kan man kræve pengene tilbage? Er man beskyttet af forbrugerlovgivningen og/eller er der en klagemulighed?

På forhånd tak…

Hvis en fejlbehandling skyldes en vanskelig diagnose er det nok svært at komme efter noget.

Jeg vil tro det helt kommer an på hvor grel en fejlbehandling det er om det har et formål at klage

I første omgang dialog med dyrlægen, kan man ikke nå en løsning så http://www.dyrlaegeankenaevn.dk/omankenaevn/Sider/default.aspx

Ikke helt korrekt Hanne. Fejlbehandling er ikke en del af Ankenævn for Dyrlægers område, se nedenstående:

En klage kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne under forudsætning af, at der er et økonomisk krav. Klageren skal derfor stille krav om at få pengene helt eller delvist tilbage, afhjælpning eller erstatning
Ankenævnet afgør alene, om klageren har et berettiget økonomisk krav mod dyrlægen.

Ankenævn for Dyrlæger behandler ikke:
[ul]
[li]Klager, hvor klageren ikke har lidt et økonomisk tab.[/li]> [li]Klager over, at dyrlægen ikke har udvist omhu og samvittighedsfuldhed, som fastlagt i Lov om Dyrlæger. Disse klager kan indsendes til den lokale Fødevareregion.[/li]> [li]Klager over, at dyrlægen har begået en faglig fejl, uden dette har medført et økonomisk tab for klager.[/li]> [li]Klager over, at dyrlægen ikke har handlet etisk korrekt. Sådanne klager kan Den Danske Dyrlægeforening, Etisk Nævn, vælge at behandle.[/li]> [/ul]

Klagebehandling

[SIZE=2]Betingelserne for at klage
[ul]
[li]
[/SIZE]Klagen skal omhandle et økonomisk krav mellem 300 kr. og 200.000 kr.[/li]
[li]Klageren har forud forgæves rettet henvendelse til dyrlægen, og dyrlægen har undladt at besvare klagen eller afvist denne.[/li]
[li][SIZE=2]Klagen skal vedrøre en dyrlægeydelse eller behandling, der er afsluttet 15. juli 2008 eller derefter. Behandlingen, der klages over, kan godt være påbegyndt inden den 15. juli 2008, men nævnet kan ikke behandle klager, hvor behandlingen er afsluttet forud for denne dato. [/li]> [/SIZE]
[li]Af bevismæssige årsager skal klagen indgives hurtigt efter, at den behandling, der klages over, er afsluttet, og dyrlægen har afvist klagen. Ankenævnet kan således afvise at behandle en klage, der indbringes senere end 12 måneder efter, at den behandling, der klages over, er afsluttet. Derudover skal man i øvrigt være opmærksom på, at man kan fortabe sin ret, hvis man forholder sig passiv.[/li]
[/ul]

Man kan vel godt lide et økonomisk tab ved fejlbehandling? Min veninde mistede en hest til en værdi af kr. 250.000 pga fejlbehandling og fik via ankenævnet pengene

I øvrigt går spørgsmålet på om man kan få penge igen, altså handler spørgsmålet om penge som jeg læser det.

Edit: mmm ud fra betingelserne må jeg have misforstået hestens værdi, men hun fik i hvert fald penge igen ved hjælp fra ankenævnet.

Der var lige en 4-benet hjælper der fik trykket send svar inden jeg var færdig, jeg har indsat lidt mere efter han er gået i haven :wink:

Ok :slight_smile: men jeg vil nu stadig mene det er stedet man henvender sig. Det er klart man kun kan henvende sig, hvis man har lidt et økonomisk tab

[QUOTE=Lis Dahlstrøm;611198]Hvis en fejlbehandling skyldes en vanskelig diagnose er det nok svært at komme efter noget.

Jeg vil tro det helt kommer an på hvor grel en fejlbehandling det er om det har et formål at klage[/QUOTE]

Både og Lis… jeg tabte i al fald kæben da jeg så denne afgørelse:


Hund manglede ormekur for at kunne komme til Sveri-ge
Dyrlægen burde have oplyst om ormekurskravet og var der-for erstatningsvarlig for forbrugerens udgifter hertil

Hele afgørelse:n er til at læse her
http://www.dyrlaegeankenaevn.dk/afgoerelser/Documents/Hund%20manglede%20ormekur%20for%20at%20kunne%20komme%20til%20Sveri-ge.pdf

Bestemt, og har stor tålmodighed og har husket at henvende sig hos dyrlægen med sin klage inden. Vi har lige fået vores afgørelse, og den tog som kun næsten 9 mdr!

Tja, sådan er det jo. Felis danicas klagenævn skulle man vente længere tid på :wink: men det er væsentlig kortere tid end en retssag, som man jo også kan benytte sig af - og som man som regel kan køre som småsag når vi taler katte

[QUOTE=En forhenværende bruger;611216]Både og Lis… jeg tabte i al fald kæben da jeg så denne afgørelse:

Hele afgørelse:n er til at læse her
http://www.dyrlaegeankenaevn.dk/afgoerelser/Documents/Hund%20manglede%20ormekur%20for%20at%20kunne%20komme%20til%20Sveri-ge.pdf[/QUOTE]

Jeg forstår ikke hvorfor du er forundret. Jeg har rejst meget med kat til Rusland og min dyrlæge har været bekendt med det. Har reglerne ændret sig forventer jeg da at min dyrlæge er informeret eller undersøger hvad der kræves for at jeg kan tage mit dyr med på lovlig vis. De har jo hver gang skullet skrive en deklaration om mine dyrs vacciner og almene tilstand.

At jeg så selv er blevet forbavset fornylig ved at læse at der kræves extra for at indføre kat til Spanien er noget andet…

Jeg husker så ikke hvad det er, men hos min dyrlæge hænger der en plakat der fortæller hvad der kræves for indrejse til de forskellige lande :slight_smile:

I mit tilfælde har jeg brugt penge på en uprofessionel behandling, så der er et økonomisk tab tilstede.

Der findes dyrlæger der er så glade for deres “maskinpark” at alt startes op - desværre …