FIP og Agria

På trods af, at jeg mente, jeg havde glemt det, må jeg have skrevet mig på mailinglisten efter Racekattens foredrag, for jeg (og andre) har nu fået svar fra Agria på nogle af de spørgsmål, der blev stillet under mødet:

Det er levende dyr og sygdomsforløb, vi taler om, hvor to dyr og to forløb aldrig er ens. Vi foretager altid en grundig og individuel skadebehandling, hvorfor mit svar skal forstås med dette forbehold og med henvisning til selve vilkårene. Jeg kan her kun anføre nogle generelle retningslinier for denne skadebehandling, som også vil komme an på de øvrige oplysninger, vi vil have i en konkret sag, f.eks. sygdomsudviklingen hos dyret, symptomerne, behandlingen mm., samt hvilken dækning, der er valgt. Desuden karenstiden, dyrets aktuelle sundhedsstatus i øvrigt, alder, race, miljø og levevis mm.

I særlig grad har I været interesseret i dækningen på tillægsforsikringen ”Skjulte Fejl” i relation til Giardia, katteinfluenza/Herpes, Fip og FCGSS/plasmacelle stomatitis hos kat.

Jeg kan oplyse, at I bør hæfte jer ved den definition, vi i vilkårene punkt 6 (side11) giver for Skjulte Fejl - at vi ved en skjult fejl forstår en sygdom eller defekt, som er begyndt at udvikle sig inden leveringen, men som ikke forud har vist symptomer eller været kendt. Dvs. selve sygdommen eller defekten skal være begyndt at udvikle sig forud for sundhedsundersøgelsen/ leveringen.

For Giardia og katteinfluenza regner man med en inkubationstid på 2-17 dage (afhængig af de konkrete forhold, tilfældets art osv.). Det betyder i praksis, at det kun er tilfælde hvor katten får konstateret Giardia eller katteinfluenza indenfor meget kort tid efter leverance, at der kan være tale om en evt. “skjult fejl”.

Vedr. FCGSS kender man ikke årsagen, så det ville være vanskeligt at hævde, at det er en skjult fejl.

For FIP gælder også, at en stor del af årsagsfaktorerne stadig er ret ukendte. Man mener, den våde form kan udvikles på få dage, mens det for den tørre form kan tage op imod en måned (igen afhængig af tilfældets art). Dvs. afgørende for den veterinærmedicinske vurdering er ikke, om Coronavirus- infektion har været der ved leveringen af katten, men om vi må antage, at FIP var der. FIP vil kun meget sjældent være en skjult felj.

På sygeforsikringen er der ikke særlige undtagelser for de nævnte sygdomme, men f.eks. forudsættes det, at katten er regelret vaccineret mod katteinfluenza, samt bl.a. at tilstanden ikke er medfødt og/eller kan tilbagedateres til før forsikringens dækningstid/ansvarstid. Og for tænder vil en dækning altid forudsætte, at der ikke er tale om komplikationer til dårlig tandstatus/dårlig mundhygiejne.
Men som sagt må vi henvise til selve formuleringen i Agria’s gældende vilkår for katteforsikring.

Og hvad kan vi så bruge det svar til ?

For mig at se, så er der ikke noget konkret i dette “svar” - og det kan bruges til både at erstatte og ikke mindst til IKKE at erstatte. Ikke særlig hjælpsomt.
Problemet for mig er, at jeg synes ikke man kan STOLE på at katten er dækket af en forsikring hvis der opstår problemer og det er jo hele ideen med
at have en forsikring.

Som opdrætter ønsker man at forsikre sig mod de sygdomme der kan opstå efter katten er flyttet hjemmefra - enten det er sygdomme katten bringer
med sig til sit nye hjem eller sygdomme der udvikler sig når katten kommer ud i hjemmet og/eller i perioden derefter.

Eller sagt på en anden måde - det vi ønsker at forsikringen skal dække er de forhold som KØBELOVEN kræver af os at vi skal erstatte.

Ellers kan jeg ikke se nogen ide i en forsikring.

Hvad siger I andre ?

Teresa

Jeg må indrømme at jeg er lidt imponeret over den mail, at skrive så mange ord uden at der står noget vi kan bruge til noget som helst :tihi:

Jeg er lidt skuffet og de får i hvert fald ikke mig som kunde som det ser ud nu for man aner ikke en dyt om hvad katten/killingerne i reglen er forsikret mod :gruble:

når jeg læser "FIP vil kun meget sjældent være en skjult felj." - så læser jeg altså at FIP kun meget sjældent vil være dækket af forsikringen for skjulte fejl!

øv altså!

Ja, hun burde faktisk have været politiker i stedet for dyrlæge, hende der har skrevet svaret. Det er et klassisk eksempel på et ikke-svar :frowning:

Jeg deltog selv ved et Agria-møde i Jylland, fordi vi gik med overvejelser om at tegne sygeforsikring på nogle af vores katte, ligesom nogle af Agrias tillægsforsikringer virkede interessante.

Desværre fandt jeg også ud af, at der er flere for os meget relevante ting, som Agria ikke eller kun meget sjældent dækker, så vi har efterfølgende vurderet, at vi er bedre hjulpet ved at beholde pengene i lommen. Jeg var ærlig talt lidt skuffet, for der havde jo været en masse snak om, hvor gode Agria var og alle de ting, de dækkede, som de andre sygeforsikringer ikke dækker, men i store træk viste det sig blot at være gammel vin på nye flasker.

/Flemming