Hvad vælger du?

Jeg fik lige denne tilsendt af min bror :klapper:

[I]Under et besøg på en psykiatrisk afdeling spurgte jeg Overlægen hvordan man kan afgøre, hvorvidt en patient burde indlægges eller ej.

      ” Jo”, sagde Overlægen ”vi fylder et badekar med vand. 
      - Så tilbyder vi patienten en teske, en tekop eller en         kande, og han/hun bedes
      om at tømme badekarret.” 
       
      - ”Jeg forstår”, sagde jeg, ”en normal person ville         vælge kanden, for den         er
      større end teskeen og koppen!” 
       
      - ”Nej”, svarede Overlægen, ”en normal person ville         fjerne proppen. - Ønsker du en sengeplads ved vinduet?” 
       
      Sender du dette videre - eller vil du ha' sengen ved         siden af? [/I]