Hvor go er du til at læse

Kan du læse hvad der står her :?

Try to read this::høhø:

TH15 M3554G3 53RV35 T0 PR0V3 H0W OUR M1ND5 C4N D0 4M4Z1NG TH1NG5! 1MPR3SS1V3 TH1NG5! 1N TH3 B3G1NN1NG 1T W4S H4RD BUT N0W, 0N TH15 L1N3 Y0UR M1ND 1S R34D1NG 1T 4UT0M4T1C4LLY W1TH PR4T1C4LLY N0 TH1NK1NG 1NV0LV3D R1GHT? B3 V3RY PR0UD ! Y0U D35ERVE 4 P4T 0N TH3 B4CK …:stuck_out_tongue:

Så sandt som det står skrevet :wink:

Er der ikke også en eller anden undersøgelse der fastslår, at hvis bare første og sidste bogstav er på plads kan man også læse det, uanset om alle de andre bogstaver er byttet rundt?
Vores læse-automat-pilot er en sjov ting :slight_smile:

Jo…

I cnduo’t bvleiee taht I culod aulaclty uesdtannrd waht I was rdnaieg. Unisg the icndeblire pweor of the hmuan mnid, aocdcrnig to rseecrah at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno’t mttaer in waht oderr the lterets in a wrod are, the olny irpoamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rhgit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whoutit a pboerlm. Tihs is bucseae the huamn mnid deos not raed ervey ltteer by istlef, but the wrod as a wlohe. Aaznmig, huh? Yaeh and I awlyas tghhuot slelinpg was ipmorantt! See if yuor fdreins can raed tihs too.

http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/people/matt.davis/Cmabrigde/

Ja det er noget med at “man” læser hvert enkelt ord som et billede. Og det skulle så vistnok være netop det der går galt for i al fald visse typer ordblinde.

Men begge teksterne er rigtig sjove :slight_smile: og tankevækkende!

ja, det ku jeg så ikke læse, indtil jeg tog mine briller på, så gik det straks meget nemmere og det var let at læse

Det er faktisk ret imponerende. Skulderklap til mig :stuck_out_tongue:

Syntes det er lidt facinerende at hjernen “arbejde” på den måde …