JM ang bekendtgørelsen

Udkast til bekendtgørelse fra Justitsministeriet om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater.
Dette udkast er fjernet fra hjemmesiden d. 15.09.09 efter krav fra Justitsministeriet.

Det bør måske nævnes, at det er FDs side udkastet er krævet fjernet fra.

Så FD har fjernet det fra deres side efter krav fra ministeriet ??

Hvorfor mon det - så er det jo svært at debattere :?

ups ja…tak

Why? Det var da Underligt??

Ja, på JYRAK står der også:
"Udkastet til bekendtgørelse kan se ved at klikke her.
Hent udkast til bekendtgørelse.
JM har bed os fjerne udkastet til betænkningen, som var et arbejdsdokument der ikke var tiltænkt offentliggørelse men blot et skridt på vejen til den endelig bekendtgørelse!
Derfor er det fjernet fra linket! "

Jeg bliver altså nødt til at spørge - hvad betyder JW i denne sammenhæng? Jeg troede, det hed JM (Justitsministeriet)?

Kender kun JW i forbindelse med Junior Winner:ups:

Jeg har gemt en pdf fil med det originale udkast hvis nogen vil have den.
Ellers er hele udkastet kopieret og lagt på Facebook, så vi kan sagtens fortsat debatere det :høhø:

Jeg syns det er underligt det skulle fjernes. Nu er jeg nok en mistænksom og pessimistisk sjæl så jeg kan godt frygte at JM vil udarbejde en endelig bekendtgørelse udenom alle andre (incl os opdrættere) og mere eller mindre “trække den over hovedet” på os, og luske den igennem uden en høring.

Jeg tvivler på, at JM ikke overholder dansk lovgivning :wink:

Som jeg skrev så er jeg meget pessimistisk (hmm jeg er nok nærmere mistroisk)… Syns bare det er lidt uldent at det lige pludselig ikke skal frem i offentligheden…

Helt enig, specielt når det er en forening der deltager i arbejdet. Hvordan kan en forening have sine medlemmer bag sig, hvis ikke medlemmerne ved hvad der arbejdes ud fra? Det er da helt almindeligt at man som bestyrelse - hvilket FU her må siges at kunne kaldes - diskutere fremadrettede tiltag i forhold til arbejdet med sine medlemmer. Og det kan man kun ved at medlemmerne kender forslagets ordlyd, eller er jeg helt galt afmarcheret?

INGEN kan liste en bekendtgørelse igennem uden høring …Så der er ingen grund til uro :-). Jeg er sikker på, at du trygt kan regne med den forklaring som er givet, at det med andre ord ‘kun’ var et udkast/arbejdsredskab.

Alle love og regler som bliver udfattet her i DK starter med et MEGET sparsomt udkast, som senere og langsomt bliver fyldt på, indtil der foreligger noget endeligt.

Jeg synes nu ikke det hverken er underligt eller uldent :-). Mon ikke ALLE nye bekendtgørelser starter på samme måde - Først med involverede/inviterede partner og siden offentlighed ? Og der er vel ikke noget endeligt ordlyd endnu …Da det fremkomne kun har været et begyndende arbejdsudkast ?

Men for at det kan blive andet og mere end et arbejdsudkast, så skal det debatteres med og af de indvolverede parter, og det er mig en kende vanskeligt at gøre, hvis ikke man må se et udkast.

Her er så et link til høringsforslaget/udkastet https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/dl.aspx?hpid=1618 Det er taget fra officielle kanaler, som enhver kan finde frem til, så jeg kan ikke forestille mig, at JM vil kræve det fjernet…

Og så finder jeg det ualmindeligt mærkeligt, at man i første omgang valgte IKKE at indkalde nogen organisationer, der beskæftiger sig med katte - hvad enten det er KV, IK, FD, TICA eller hvad man nu kan komme i tanke om!
Jeg kan med min bedse vilje ikke se, hvad fx de forskellige cirkus har at gøre eller sige omkring KATTEopdræt?!

Nedenstående organisationer var oprindeligt indkaldt - måske derfor at FD først har hørt om udkastet så meget senere?

Advokatrådet,
Alle Dyrs Ret,
Brancheforeningen Fokus på Dyr,
Cirkus Arena,
Cirkus Arli,
Cirkus Baldoni,
Cirkus Benneweis,
Cirkus Charlie,
Cirkus Dannebrog,
Cirkus Krone,
Cirkusdirektørforeningen i Danmark,
Cirkushusets Museumsforening,
Daniche,
Danmarks Civile Hundefører-forening,
Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl,
Danmarks Jæger-forbund,
Dansk Arbejdsgiverforening,
Dansk Blindesamfund,
Dansk Breton Klub,
Dansk Erhverv,
Dansk Fåreavl,
Dansk Gede Union,
Danske Hundeejeres Landsforening,
Dansk Hunderegister,
Dansk Industri,
Dansk Jagthunde Udvalg,
Dansk Kennel Klub,
Dansk Kvæg,
Dansk Lamaforening,
Dansk Landbrug,
Dansk Ornitologisk Forening,
Dansk Pelsdyravlerforening,
Dansk Racehunde Union,
Dansk Ruhår Klub,
Dansk Svineproduktion,
Dansk Vizsla Klub,
Danske Fugleforeninger,
Danske Regioner,
Danske Slagterier,
Danske Svineproducenter,
DAZA (Danske Akvarier og Zoologiske Anlæg),
Den Danske Dommerforening,
Den Danske Dyrlægeforening,
Den Danske Hundeforening,
Det Biovidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet,
Det Danske Fjerkræraad,
Det Dyreetiske Råd,
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,
Aarhus Universitet (Foulum),
Det Veterinære Sundhedsråd,
Dommerfuldmægtigforeningen,
Dyrenes Beskyttelse,
Dyreværnsforeningen Freja,
Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation (DOSO),
Dyreværnsrådet,
Forbrugerrådet,
Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark,
Foreningen af Offentlige Anklagere,
Foreningen Eksotiske Dyrs Venner,
Foreningen for Prydfjerkræ,
Fællesrepræsentationen for Specialklubber for stående Jagthunde i Danmark,
Fødevarestyrelsen,
Fødevareøkonomisk Institut,
Hesteinternatet af 1999,
Inges Kattehjem,
Klubben for Field Trial Spaniels,
Kommunernes Landsforening,
Korthaarklubben,
Kulturministeriet,
Kødbranchens Fællesråd,
Landbrugsraadet,
Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter,
Miljøministeriet,
Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri,
Mohairforeningen i Danmark,
OASA (Organisation Against the Suffering og Animals)
Politiforbundet i Danmark,
Rigsadvokaten,
Rigspolitiet,
Rådet for Dyreforsøg/Dyreforsøgstilsynet,
Rådet vedrørende hold af særlige dyr,
Sammenslutningen af By- & markedsfester i Danmark,
Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforening,
Servicehunde til handicappede,
Skov- og Naturstyrelsen,
WSPA Danmark,
Økonomi- og Erhvervsministeriet,
Østre Landsret,
Vestre Landsret,
samtlige byretter

Har jeg forstået det korrekt at nedenstående liste var inviteret til at deltage i debatten om dette lovforslag men at ingen andre end Inges kattehjem var repræsentanter for katte-verdenen ?? kan det virkelig passe?

hvordan kan man debattere kattelov uden at invitere katte-mennesker ? og hvad ved Dansk Svineopdræt om katte??

Kattens Værn er medlem af DOSO, så de har nok fået det den vej, Inges kattehjem er på listen over modtagere, men ja det er dybt underligt at FD ikke har fået, for selv om de desværre altid er meget usynlige, så bør JM vide at de er der, og er da væsentlig mere relevante end mange af de andre der har fået udkastet

[quote=dkkorat;257524]Jeg bliver altså nødt til at spørge - hvad betyder JW i denne sammenhæng? Jeg troede, det hed JM (Justitsministeriet)?

Kender kun JW i forbindelse med Junior Winner:ups:[/quote]

det er dummefejl :ups:

Det dokument handler da ikke specifikt om katte, og det er ikke det samme, som det der blev lagt ud på FD’s hjemmeside.