Katte er en kæmpe trussel mod dyrelivet

Hold nu op altså :frowning:

Jeg så linket

http://www.metroxpress.dk/nyheder/katte-er-en-kmpe-trussel-mod-dyrelivet/KObmaC!06HrQnTjDqtbw/?utm_source=news.dk&utm_medium=link&utm_campaign=jubii

på FB og svarede:
Der blev for en del år siden lavet en meget stor undersøgelse af kattens indvirken på fugle-bestandene i forstæder i England.
Konklusionen af denne undersøgelse var at katten tog så mange af fuglenes andre fjender at den faktisk havde positiv indvirken på bestanden.

Samme konklusion kom en dansk jæger og jagt-ejer til (en gang i 80’erne); han havde store jagt-områder, på hans jagter var det forbudt at skyde katte. Han skrev en artikel om det i jagtbladet (kan ikke huske hvad bladet hedder), artiklen hed (ca) “Jægerne lægges for had - og sommetide med rette”. Han skrev bla at han blev betragtet som excentrisk pga hans regler.
Jeg var i kontakt med ham og fik lov at trykke artiklen i et andet blad, har forsøgt at finde den for et par år siden men kunne desværre ikke.

Den engelske undersøgelse tror jeg nok jeg kan finde.

Fandt dette på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside:

[…] Der findes ingen danske tal for hvor mange fugle og pattedyr, vores tamkatte hvert år fanger i vores haver og i den fri natur. Men en engelsk undersøgelse viste, at Englands 9,2 millioner tamkatte, i perioden fra april til august, fangede 27 millioner fugle og 55 millioner pattedyr. Det betyder, at hver kat i denne periode gennemsnitligt fangede 3 fugle og 6 pattedyr. Overført til danske forhold svarer det til, at vores cirka 650.000 huskatte fra april til august fanger 2 millioner fugle og næsten 4 millioner pattedyr. Dette tal bliver næsten fordoblet, hvis man regner de vildtlevende herreløse katte med, som anslås til at være nogenlunde det samme antal som huskattene. Selvom det umiddelbart kan lyde som et svimlende højt antal fugle og pattedyr, der må lade livet til vores hjemlige katte, så har katte her til lands sandsynligvis ingen mærkbar betydning for den samlede bestand af vores hjemlige fuglearter […].

Min fremhævning - fra Klokker på katte kan redde millioner af fugle. Jeg vil dog ikke anbefale at sætte klokke på katten - det er synd…

Ligeledes fra Dansk Ornitologisk Forening om Den store Vinterfugletælllling 2011:

[…] Skovspurv er klart den talrigeste fugl i danske haver, mens solsort er den mest udbredte. Fodring viser sig tilsyneladende at øge antallet af arter mere end antallet af individer, og der er tilsyneladende flere fugle i haver med katte end i haver uden!
Naturstyrelsens ide om at bruge folkelig naturovervågning er næppe brugbar.[…]

Et resultal DOF ikke overraskende stiller sig noget tvivlende overfor, men det refereres dog i ÅRSMØDE I SKÆRBÆK 5.-6. MARTS 2011, Udvalgte pointer v/TV, side 4

Ja, katte tager fugle, men jeg er overbevist om, at vinteren tager mange flere. :slight_smile: