Mikrochip kattelem


#21

Primært tager han nu kortvarige udflugter i løbet af natten - han har ellers været vant til, at udgang ikke er en option fra jeg (og Manse… :wink:) går i seng, og til en af de 2-benede alligevel er nede sidst på natten… :smirk:
Derudover er det for tidligt at konkludere noget reelt; vejret er jo f. eks skiftet i perioden, og det påvirker klart hans udetrang.
Opdaterer gerne, når jeg har lidt mere evidens til rådighed! :slightly_smiling_face:


#22

Det vil være spændende at høre i hvert fald! :slight_smile:


#23

Lyder spændende :smiley:

Manses helt egen kattelemstråd :tihi:


#24

Adfærdsændring nr. 2, som faktisk overraskede mig - lemmen har været lukket en times tid pga. noget anlægsarbejde, som jeg ikke mente han nødvendigvis behøvede at supervisere.
De 5 forudgående år har “kattelemmen” fungeret ved, at han hopper op på håndtaget et par gange, og hvis døren er låst, tilkalder han en døråbner.
Denne gang fokuserede han udelukkende på at få lemmen åbnet, og da det ikke lykkedes, gik han op og lagde sig, uden forsøg på at tilkalde assistance… :pouting_cat:

Derudover er mønsteret vel nærmest, at der ikke er et - ligefrem vanedyr er han vist ikke:


#25

Det kunne være sjovt at sætte en oversigt over vind og vejr for samme periode op ved siden af - måske det ville kunne afsløre et mønster? :sunny::cloud::partly_sunny::cloud_with_lightning_and_rain::sun_behind_small_cloud::sun_behind_large_cloud::sun_behind_rain_cloud::cloud_with_rain::cloud_with_snow::cloud_with_lightning: :grin:


#26

Det vil det til en vis grad - lørdag og søndag har han jo f. eks været ude stort set hele dagen, mandag hvor det blev køligere var han ude kortere tid ad gangen.
Men en hel del af ude-tiden tilbringes i stalden og drivhuset, især når det regner eller blæser, så billedet er ikke nødvendigvis helt retvisende… :wink:
I dag har han f.eks været i drivhuset det meste af dagen - muligvis til dels fordi hans moar har siddet dernede og arbejdet… :hearts: