No Dig - havedyrkning

#1

Jeg faldt over dette “No Dig” princip i en af de havegrupper jeg er med i på FB.
Og det giver simpelthen ingen mening for mig.
Er der ikke nogle kloge hoveder herinde som kan hjælpe mig til at forstå det smarte i det princip.

Jeg er godt med på at man dyrker jorden men ikke graver i den. Så langt så godt… :wink:

Et eksempel fra gruppen var “kartofler lægges ovenpå græsset og dækkes til med halm og så får man fine kartofler”.
Det skal såmænd nok passe at det virker, men lige kartofler er jo en rodfrugt og bliver pivgiftige hvis de får dagslys. Og ja der er halm på, men sådan noget kan jo relativt nemt blæse væk eller fugle låne det til en rede.

Med andre ord det giver simpelthen ingen mening for mig.

Er der fordi man ikke vil risikere at hakke en orm over når man graver? Eller hvad er grunden.

På forhånd tak.

#2

Det her gjorde mig lidt mere oplyst, men det giver simpelthen stadig ingen mening for mig

#3

Det her er bare hvad jeg lige kan huske fra min hjernes snoede gemmer… det er noget med at du forstyrre for meget i jordens mikrobiologiske liv og at det skulle kunne påvirke din dyrkning

Om der så er nogen der har sat sig ned og lavet det forsøg hvor du dyrker de samme ting på både den ene (gammeldags gravning) og den anden (no-dig) måde, det ved jeg ikke. Om det har den store betydning ved jeg virkelig ikke. Det mikrobiologiske liv i jorden adapterer lynhurtigt til ændrede betingelser… sååå

1 Like
#4

ja det ved jeg, så jeg tænker mest det er en fiks ide :wink:

Jeg kan nærmest intet finde online om konceptet, hvilket lidt bekræfter mig i at det er nogle få menneskers fikse ide.

Ahh well blev bare lidt nysgerrig, ikke noget jeg har planer om at indføre. Jeg har godt af at grave i min have, god styrketræning i den her monstertunge lerjord jeg bor på.

#5

Det er så vidt jeg ved på ingen måde noget nyt, det er praktiseret i flere år, jeg har ofte set det nævnt i diverse havefora på FB og jeg er også stødt på det på Havenyt. En hurtig google gav link til denne personlige beretning (https://www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/jordbehandling/1444.html)

Om det er en fiks ide ved jeg ikke. Jeg synes det lyder som om der er en del herhjemme der praktiserer det, og hvis man synes det giver et fint udbytte er det da en udmærket metode. Der hvor jeg synes det er skredet for dem er argumentationen, det kunne være fint at se at det der argumenteres for ift. øget udbytte fx, om det er rigtigt, for der er da meget mindre arbejde i no-dig metoden end den traditionelle :slight_smile:

1 Like
#6

Fiks var en hentydning til “ikke dokumenteret”.

I det link jeg fandt, wikipedia, var det omtalt som værende fra 30’erne og så gjort mere populært i 70’erne.

Læser også Havenyt - ja der må jeg lige søge på det. Oplagt sted at finde mere om det, tak for den ide.

#7

Tænker umiddelbart, at det lyder som en afart af conservation agriculture (pløjefri dyrkning): https://gmsr.dk/soeren-ilsoee-har-sat-baade-tvivlen-og-ploven-ud/ - Søren er en af mine næsten-naboer, så jeg har fulgt med i projektet i flere år.

Ligefrem at dyrke kartofler oven på jorden virker måske en smule “statement-agtigt”, men generelt giver konceptet rigtig god mening for mig, ikke mindst ud fra et klima/miljømæsigt perspektiv - og vildtlevende planter formår jo også fint at formere sig, uden at nogen på forhånd graver huller til deres frø… :wink:

4 Likes
#8

Helt enig både i kartoffel kommentaren og de miljømæssige synspunkter.

Der det skurer i mine øjne er at folk læser et eller andet et sted og så løber med ideen uden at have dokumentation for at det er bedre for jorden, at man får større udbytte etc.

Jeg bliver skeptisk i samme sekund man ikke kan forklare et koncept og eller ikke kan henvise til nogle valide kilder med dokumenteret forskning.

Din nabo er det ham fra HaveNyt som har lavet 1000 kvm om til køkkenhave med no-dig som bærende element?

#9

Den forstår jeg ikke helt. Hvorfor er det bedre for klimaet ikke at grave?

#10

Søren opererer i lidt større målestok - driver i omegnen af 250 HA planteavl pløjefrit… :sunglasses:

I forhold til landbruget, er der den helt åbenlyse, nemlig sparet brændstof - den reducerede jordbearbejdning involverer færre maskintimer, og især pløjningen kræver energi.
Desuden frigøres der CO2, der ellers ville være bundet i jorden, ved pløjning - og så er det miljømæssige, den afledte øgede biodiversitet: https://gmsr.dk/om-projektet/

2 Likes
#11

Ah, selvfølgelig. Det var fordi jeg kun tænkte på folks små køkkenhaver, og det er begrænset, hvor meget benzin en håndskovl bruger :hoho:

#12

Tror nu også at det er altovervejende et køkkenhavekoncept. Selvfølgelig er der nogen som tager det op i produktionsstørrelse, men nok ikke flertallet.

#13

Ikke flertallet - men der er faktisk voksende interesse for konceptet, efterhånden også herhjemme…

1 Like
#14

Nej, det skal nok snarere opgøres i øl pr. HA… :sunglasses:

3 Likes
#15

Som også har belastet miljøet undervejs, før den rammer ganen …

#16

Konklusion: Gå all in på No Dig, så vi kan få slukket for den f*cking regn… :sunglasses:

1 Like
#17

Det er nu smart

1 Like
#18

Enig at det er smart, ingen lugning og ihvertfald bok choy, majs og peber ser ud til at klare sig fint med at kaste rødderne ud under fliserne.

1 Like