Om Annoncer

Kattegale må ikke bruges til kommercielle formål, men medlemmerne har mulighed for at handle indbyrdes i de relevante kategorier i Annonce-sektionen.

Handler brugerne imellem sker på eget ansvar, og eventuelle tvister, det måtte afstedkomme, er Kattegale uvedkommende.

Katte og killinger må ikke gives væk. Af respekt for katten som et levende væsen skal der ansættes en minimumspris på 200 kroner.

Killinger skal være fyldt 12 uger ved overdragelsen, jf. Bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger.

Ved salg af racekatte skal stambog altid følge med. Katte uden stamtavle må ikke annonceres som en specifik race, men skal annonceres som ''katte uden stamtavle", blanding af racer eller huskat.

Det er ikke tilladt at forespørge på blandingsparringer (med eller uden stamtavle) eller at annoncere sin kat til rådighed for disse.

Ved salg eller omplacering af katte og killinger skal svar på følgende 3 spørgsmål altid fremgå af annoncen:

Er katten neutraliseret (steriliseret/kastreret)?
Er katten vaccineret?
Er katten mærket (chip eller øremærke) og registreret?