Om Køb og salg af killinger og voksne katte

Katte og killinger må ikke gives væk. Af respekt for katten som et levende væsen skal der ansættes en minimumspris på 200 kroner.

Killinger skal være fyldt 12 uger ved overdragelsen, jf. Bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger.

Ved salg af racekatte skal stambog altid følge med. Katte uden stamtavle må ikke annonceres som en specifik race, men skal annonceres som katte uden stamtavle, blanding af racer eller huskat.