Ordsprog

Ordsprog på kancellisprog

En rådende, almen antagelse konstaterer de overordnede indlæringsprocessers muligheder som værende successivt fungerende, samt værende potentielt ekspansive, i et tidsrum, hvis udstrækning modsvarer hvad man med generelle statistiske bedømmelsesmetoder anslår som værende den menneskelige organismes gennemsnitlige eksistensperiode under normalt gældende forhold.
(Man lærer så længe man lever)

Individer, der er henvist til at residere i transparente domiciler,
bør ikke tilrådes at anvende større eller mindre geologiske fragmenter som kasteskyts.
(Man skal ikke kaste med sten når man bor i et glashus)

Iagttagelsen af en enkelt repræsentant for familien
Hirundinidæ bør ikke give anledning til spekulationer om varmere årstiders umiddelbart
forestående indtræden.
(En svale gør ingen sommer)

Samspilssituationer, involverende spæde eller yngre personer
engageret i diverse uspecificerede rekreative sysler,
frembringer almindeligvis de mest hensigtsmæssige resultater
såfremt participanterne er indbyrdes kompatible.
(Lige børn leger bedst)

Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis indre lagerkapacitet er uudnyttet,
må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige akustiske kvaliteter.
(Tomme tønder buldrer mest)

Et visuelt handicappet feminint individ tilhørende en af de domesticerede arter
af slægten gallus kan undtagelsesvis excellere i lokaliseringen af diminutive cereal-enheder.
(Blind høne kan også finde korn)

Opfyldning af åbne drikkevandsboringer foretages på et ugunstigt tidspunkt
når et letalt nedfald af yngre individer i borehullet tidligere er indruffet.
(Man skal ikke kaste brønden til når barnet er faldet i)

Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse,
vil det, alt andet lige, afstedkomme veltilfredse attituder overfor tilværelsen i al almindelighed.
(Når enden er god er alting godt)