Oversvømmelse


#21

Det er muligvis først det meget, meget våde år 2017, der har fået det til at komme helt op til overfladen, så det er synligt. Det er først, når det bliver synligt, at man (herunder medierne) kan tage det rigtig alvorligt.

Jeg har tænkt på det flere gange i løbet af sidste år, når jeg var ude at køre, at der godt nok var mange steder, markerne stod under vand. Måske var Fyn ved at synke? Men det var så ikke tilfældet :stuck_out_tongue:


#22

Jeg tror ikke der er så meget der kan gøres hvad klimaforandringer angår og jeg synes det er arrogance fra menneskers side at tro at vi har så megen en indflydelse på den. Hvis man kigger på klimaet over de mange millioner af år vores planet har existeret så har der altid været klimaforandringer, både den ene og den anden vej. Vi spiller måske en lille rolle i de nuværende forandringer, men jeg tror ikke den er så stor som mange vil have os til at tro. Jeg tror den er ganske lille.
Det er sandt at vi skal passe på jorden og sørge for at der altid er træer og natur til vores efterkommere, men når det kommer til klimaforandringer så er vores indflydelse nok ganske lille.


#23

Det kan du lige bande på at vi har! Med den næsten ufatteligt store mængde CO2, som mennesket har sendt ud i atmosfæren, så KAN det kun have indflydelse.
Det tog over 20 år efter forbuddet, før at cfc-gasserne holdt op med at ødelægge ozonlaget.

Her er et par grafer, som viser stigningen i CO2 niveauet. Først over ca. 2000 år og over 400.000 år. Det er LANGT over det naturlige udsving.

Over 2000 år.

Stigningen i metan er næsten endnu værre, da det er en mere effektiv drivhusgas end CO2.

Over 400.000 år.


#24

kilde på de to grafer?


#25

Jeg står korrigeret, men desværre ikke pga de grafer du postede (grafer gør ikke noget for at overbevise folk om dit argument. Det giver kun en del af faktaerne og ingen løsning på problemet). Det var derimod at kæresten forklarede et par processer omkring det og kom med en ganske god løsning på problemet. Hvilket er at suge karbonen ud af luften og gøre det til et solidt byggematriale, som ikke skal bruges til at blive brændt af, eftersom hvis man brænder det solide matriale af karbon bare smider det tilbage i luften og så er vi lige vidt. Det næste skridt er at få den solide karbon af planeten. Men første skridt er at gøre den solid og IKKE brænde den af igen.