Passer det nu om kattedamer?

Passer det nu?

Tværtimod! Imho :slight_smile:

Det forstår jeg ikke :?

Der står jo at ensomheds-barometret er konstant uanset antal af katte.
Men der står jo ikke om det betyder “ensom” eller “ikke ensom” :S

En kattedame er da aldrig ensom :slight_smile:

Som jeg læser det, er man lige ensom om man har 100 eller ingen katte…:gruble:

Eller lige ikke-ensom, da der ikke er angivet værdier på y-aksen :gruble: