Privat psykiatrisk/psykologisk udredning af børn og unge

Som pædagog kan jeg kun hylde det initiativ der tages om at oprette et privat daghospital for børn og unge.

Her vil børn og unge få en udredning og komme i behandling.

Vi ser desværre indenfor det offentlige at fra vi indberetter børnene til skolepsykologen så går der ofte år inden de bliver udredt.

Desværre vil det i første omgang kun gavne de forældre der har råd til selv at betale, da tilbuddet ikke kan ydes offentlig tilskud, men
sundhedsmisteren Jacob Axel Mikkelsen har lige udtalt at fra januar 2009 kan private, hvis de ikke er kommet i det offentlige regi indenfor to måneder, tage “pengene” med over i privat regi. I lighed med somatiske behandlingsgaranti.

Så må vi blot håbe at der uddannes behandlere nok, da vi jo ellers er lige vidt hvis det private tiltrækker psykiatere og psykologere fra det offentlige.

Godt nok er dette emne nogle dage gammelt, men vil da gerne lige kommentere lidt alligevel.

Jeg er selv mor til en søn som skulle igennem en psykiatrisk udredning, så jeg kender alt til de uhørlige ventetider som de stakkels børn og pårørende bliver udsat for.
Da min søn blev henvist til børnepsykiatrisk i Risskov blev vi informeret om en ventetid på 18-24 mdr ventetid og det er altså bare FOR lang tid i et barns liv.
Det er denne tid vi som forældre bliver frataget at lære vores børn at blive gode medmennesker, ja vi kan selvfølgelig godt lære dem ting alligevel, men alt efter hvad barnet kæmper med af problemer, så besværliggøres det når man ikke lige ved den rette måde at takle sit barn på.

Et barn som kæmper med ting psykisk er ikke motiveret for at lære, hvilket vi så med min søn da han gik i alm. folkeskole. Da han blev flyttet til et midlertidigt tilbud mens vi ventede på en udredning blomstrede han op og i løbet af 1. skoleår havde han indhentet det han havde misset de 2 år i folkeskolen.

Jeg havde så en mor som lige havde været i Slovakiet og arbejdet og fået skrabet en del penge til side, som stillede sin bankbog til rådighed for at Daniel kunne komme til hurtigst muligt.
Jeg fik en liste af skolepsykologen over privatpraktiserende børnepsykiatere, og fik hurtigt kontakt til en i Kollind som kun havde 8 ugers ventetid.

Vi var dog allerede klar over hvad de mistænkte han kunne fejle, og havde indført forskellige systemer herhjemme som han trivedes ved.

1 år efter han fik stillet diagnosen, fik vi brev fra Risskov om at de havde tid til ham nu. Og jeg kunne så ringe derind og sige at de kunne give tiden videre til en anden.

Jeg synes det er så sørgeligt at de børn som er vores fremtid bliver behandlet med så lidt respekt, hvis de får deres diagnose og derefter rette behandling kan mange af dem vokse op og blive gode produktive voksne. Men tror desværre også at mange bliver tabt på gulvet fordi da de ikke har fået deres behandling i tide.

hmm lyder godt med den lov, har selv en søn der lige er kommet på venteliste, efter vi havde ventet ca 6mdr på bare komme til ved ppr. Ved allrede nu at der kan være ca et års ventetid for os, og det bliver ikke mindre pga stejken nu. Så vil det sige jeg kan bruge det private gratis hvis vi er på venteliste Januar 2009? ville jo så have ventet meget mere end de 2 mdr.