Wi-ki´s brite opdræt i Aalborg Øst

Som I ved fra en anden tråd, fik jeg medhold i min klage over opdrætterne Winnie og Kim Nielsen - Wi-kis i Aalborg Øst.

"Det må være klart for indklagede, at killingerne ved overgivelsen til klager var undervægtgie og utrivlige. Vi finder derfor, at indklagede har handlet ansvarspådragende, hvorfor klagers udgifter til dyrlæge skal dækkes af indklagede.

Winnie Nielsen og Kim Nielsen pålægges at betale inden 14 dage fra i dag 11.157,50. …"

De havde så frist til i går med at betale, og som jeg forventede, så fik jeg ikke mine penge.

Så ruller næste etape. Kors hvor er det trættende at de mennesker bare ikke har et gram anstændighed i livet.

Jeg har kontaktet flere katteblade i håb om at de vil skrive om Aslans og Malous historie således at kommende killingekøber får et indblik i hvordan disse mennesker opdrætter deres katte.

Dernæst og det er derfor jeg skriver i “off topic” har jeg brug for vejledning i hvordan jeg nu griber sagen an, så hvis nogen herinde ved noget om “forretningsgangen” i dette vil jeg gerne høre nærmere.

Jeg formoder at jeg nu skal kontakte Forbrugerklagenævnet for at få dem til at fremkomme med en afgørelse som jeg så kan tage med i Foderetten. Eller kan jeg anlægge en civilretsag med det samme???

Nogen der ved hvordan det gribes an herfra?

Jeg ved, at Forbrugerklagenævnets afgørelser ikke har bindende retsvirkning og du kan derfor ret beset ikke bruge dem til noget som helst - andet end som en løftet pegefinger :frowning:

Derfor ville jeg personligt anlægge en almindelig inkassosag med Klagenævnets afgørelse som fundament. Den afgørelse må IMO svare til manglende kontraktsopfyldelse og økonomiske krav i den forbindelse kan man godt tage i Fogedretten. Men få fat på en god advokat hurtigst muligt :slight_smile:

Nu har jeg lige spurgt en af vores advokater og man kan ikke tage en afgørelse fra noget som helst klagenævn direkte til Fogedretten, den skal rundt om de civile domstole.

Tembel bar.

Tusind tak for dit svar.

Jeg troede at jeg først skulle gennem forbrugerklagenævnet inden jeg kan gå gennem den civile ret.

Der er jo ingen tvivl om at jeg iflg. købeloven skal have refundreret udgifterne på Malou og købsprisen, men det skal altså igennem civilretten først. Er det rigtigt forstået?

Ja, det er det :slight_smile:

Heidi.

Har tjekket med mit forsikringsselskab i formiddags.

Det de siger er at jeg skal sætte en advokat på sagen. Advokaten skriver en erklæring om sagen til forsikringsselskabet som så træffer en beslutning om hvorvidt jeg kan ydes fri proces.

Tror ikke at et brev fra en advokat skræmmer de to…Der findes mennesker der ligefrem tapeserer deres huse med den slags og lytter jeg til sladder (og det gør jeg, da der i sladder er megen værdifuld information) så er jeg bare én person i en laaaaaaaaaaaaaaang kø af mennesker der har sagsøgt de to for penge! Så tror jeg på at jeg nogensinde ser en krone fra de to? Nix, men kan jeg genere dem og deres opdræt så er det fint med mig, og jeg bliver ved til de to har gjort deres sti ren og selv derefter vil jeg ånde dem i nakke for at se om de falder tilbage.

Winnie er ikke længere medlem af nogen bestyrelse, hun valgte ikke at genopstille…
Marina

Så må jeg lige indskyde, at der altså ikke er noget, der hedder fri proces via et forsikringsselskab. Man kan få retshjælp - hvis indboforsikringen dækker det og forsikringsselskabet mener, man har en god sag - men det medfører som hovedregel en selvrisiko på 2.500 kr.

Fri proces skal man tildeles via (så vidt jeg husker er det nu) Statsamtet og det kan man ikke få til alle sager.

Retshjælp er dog stadig en god hjælp, hvis sagen udvikler sig til en decideret retssag :slight_smile:

Jeg vil foreslå at du igen tager kontakt til Klagenævnet og FU - således at der kan blive lavet restriktioner på opdrættet… Så alle service ydelser til dem,stopper indtil de har betalt hvad de skylder dig.

Jeg synes nu også at du skal kontakte Felis Danica, da, det nok er den enste måde, at stoppe dem hurtigt på

Ellers kan jeg foreslå, Retslig inkasso, eller sevilt søgsmål
den første betaler du selv for indkaldelse,men der tages til gengæld pant,hvis der er nogen værdi såsom hus-bil og formue,den dom der falder er gældende 30år,sevilt søgsmål betaler taberen de omkostninger der er ved en retssag
DU kunne evt begynde med at true med dette [smilie=hate-tunz.gif]

Enig -thumbs

Det gjorde jeg skam i selv samme øjeblik tidsfristen var overskredet!

Hanne den forstår jeg ikke lige.Det er jo Felis Danica der har behandlet min klage både den i klagenævnet og den i ankenævnet.

Gjorde hun nu også det??? Jeg tillader mig at håbe at den øvrige bestyrelse vågnede op og frabad sig at hun genopstillede. Ellers har jeg da slet slet intet tilovers for Jyrak - ikke at Jyrak kan synke lavere i min agtelse!

Det gjorde jeg skam i selv samme øjeblik tidsfristen var overskredet!

[/quote]

Ok…

Retslig incasso kræver vel at jeg har en stykke papir på ejerskab eller en dom i hånden. Felis Danicas dom er jo ikke retsgyldig desværre, så jeg skal vel omkring forbrugerklagenævnet for at få deres dom, som jeg så kan vise retten at jeg har ret iflg. Købsloven???

Jeg går udfra at et civil søgsmål er det hurtigste jg kan gøre og jeg håber på at finde en god advokat i næste uge.

Retslig incasso kræver vel at jeg har en stykke papir på ejerskab eller en dom i hånden. Felis Danicas dom er jo ikke retsgyldig desværre, så jeg skal vel omkring forbrugerklagenævnet for at få deres dom, som jeg så kan vise retten at jeg har ret iflg. Købsloven???

Jeg går udfra at et civil søgsmål er det hurtigste jg kan gøre og jeg håber på at finde en god advokat i næste uge.[/quote]

Du kan ikke tage en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet til nogen domstol, heller ikke Fogedretten, før Dansk Folkeparti - måske - får deres vilje. Du skal starte helt forfra med et civilt søgsmål på mangler i henhold til købeloven.

[quote=“Temple Bar”]
Du kan ikke tage en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet til nogen domstol, heller ikke Fogedretten, før Dansk Folkeparti - måske - får deres vilje. Du skal starte helt forfra med et civilt søgsmål på mangler i henhold til købeloven.[/quote

Takker! Det vil jeg gøre!