FIFe GA forslag

Wow, jeg er kun nået til s. 18 af 42, men allerede nu kan jeg se mange interessante forslag i år. Hvad tænker I andre om dem?:smil:
PDF

2 posts were merged into an existing topic: FIFe GA 2021