Forbud mod 13 hunderacer

er vedtaget af Folketinget :argh:

http://www.dyrenes-beskyttelse.dk/db/dbpress.nsf/0/cd6b298fb3c53f95c12577380041b783

Hvor kan man se hvilke racer der er tale om?

 • og er det rigtigt at American Staffordshire ikke er i blandt dem?

Jeg går ud fra, at det drejer sig om de 13 hunderacer, der er nævnt et godt stykke nede på denne side:

http://dyrenes-beskyttelse.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=lfo20090163-full&q=+"hunde"

Og det er måske værd at citere ordlyden…

[COLOR=“Blue”]§ 1 a. Besiddelse og avl af følgende hunde er forbudt:

[B]1) Pitbull terrier.

 1. Tosa inu.

 2. Amerikansk staffordshire terrier.

 3. Fila brasileiro.

 4. Dogo argentino.

 5. Amerikansk bulldog.

 6. Boerboel.

 7. Kangal.

 8. Centralasiatisk ovtcharka.

 9. Kaukasisk ovtcharka.

 10. Sydrussisk ovtcharka.

 11. Tornjak.

 12. Sarplaninac.[/B]

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 finder tillige anvendelse for krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår.

Stk. 3. Erhvervsmæssig indførsel af hunde, der er omfattet af stk. 1 eller 2, er forbudt.

§ 1 b. Hunde, der holdes eller indføres i strid med § 1 a, aflives ved politiets foranstaltning.

Stk. 2. Er der tvivl om, hvorvidt en hund tilhører en af de racer eller krydsninger heraf, som er omfattet af § 1 a, kan politiet stille krav om, at besidderen dokumenterer hundens race eller type.

Stk. 3. Hvis besidderen ikke straks kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation, jf. stk. 2, træffer politiet foranstaltninger med henblik på midlertidigt at fjerne hunden fra besidderen.

Stk. 4. Har besidderen ikke inden for en frist, som politiet fastsætter, fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at hunden ikke tilhører en af de racer eller krydsninger heraf, som er omfattet af § 1 a, anses hunden for at være holdt i strid med § 1 a."
[/COLOR]

Et perfekt bevis for at den sidste idiot ikke er født endnu! :argh:

Hvad så med dem der allerede har en hund som er én af de racer?

Min søster og svoger har en amstaff, hvilke konsekvenser får det for dem?

[quote=DK Thomani;385325]Hvad så med dem der allerede har en hund som er én af de racer?

Min søster og svoger har en amstaff, hvilke konsekvenser får det for dem?[/quote]

Det har man taget højde for:

§ 3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.
Stk. 2. Ved lovens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 748 af 14. november 1991 om forbud mod hold af særligt farlige hunde.
Stk. 3. Bestemmelsen i § 1, stk. 1, 1. pkt., i lov om hunde, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, omfatter hunde, der er født efter lovens ikrafttræden.
Stk. 4. Personer, som den 17. marts 2010 besidder hunde omfattet af § 1 a, stk. 1, nr. 3-13, i lov om hunde, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, eller krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår, kan fortsat besidde disse. Sådanne hunde må dog ikke overdrages. På gader, veje, stier, pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, skal hundene føres i bånd og være forsynet med forsvarlig, lukket mundkurv. Båndet skal være en fast line med en maksimal længde på 2 meter.
Stk. 5. Med bøde straffes den, der overtræder stk. 4.
Stk. 6. Personer, der den 17. marts 2010 har etableret selvstændig virksomhed med opdræt af hunde omfattet af § 1 a, stk. 1, nr. 3-13, i lov om hunde, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, eller krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår, kan fortsætte denne virksomhed indtil den 30. juni 2015.

Båndtvang og mundkurv…

Oh! My! God! :uha:

Det skal nok også ligenævnes at man vil udarbejde en såkaldt “Observationsliste” med et endnu ukendt antal racer, som efter en vurderingvil kunne føjes til listen over de forbudte hunde… endnu er der ingen som ved hvilke racer, der står på observationslisten…

Er squ ikke racerne men ejerne der er problemet (pånær pitbullen de er kuldret).
Så en med en pitbul lign hund i toget. Da vi går på toget er folk ved at vælte over den stakkels hund, for den står ude midt i det hele ikke noget med at trække den tæt til sig. Den begynder at snerre af mig og min kæreste. Vi sætter os lidt væk og den begynder direkte at knurre hysterisk. Ejeren HIDSER sig op på hunden selvom vi forklare det er fordi vi lugter af ilder og det gør nogle hunde nervøse. Vi vælger at rykke til næste kupe for vil squ ikke have den hund får mere skæld ud. Faneme om jeg ikke høre idioten stå og skælde og smælde hunden videre og lyder også som om han slår til den :mad: Er faneme da ikke noget at sige til den hund er usikker:brist:. Er altså bedre den knurre end den bider. Overvejede godt nok at gå over og sige noget. Men turde ikke da den hund var SÅ tæt på at eksplodere, og jeg ikke skulle i nærheden af de tænder Hvorfor også tage så usikker en hund med i toget :mad: En hvilken som helst anden usikker hund behandlet på samme måde ville også være flejnet :(:thumbdown:

Gad vide, hvad der så sker med de blandingshunde, hvor disse racer indgår, som sidder på internaterne og søger nye hjem, og som så vidt jeg forstår det, ikke må overdrages?

P.T. sidder der en Amerikansk Bulldog (sød, rar og omgængelig) på DB og venter på et hjem.

[quote=Mega;385354]Gad vide, hvad der så sker med de blandingshunde, hvor disse racer indgår, som sidder på internaterne og søger nye hjem, og som så vidt jeg forstår det, ikke må overdrages?

P.T. sidder der en Amerikansk Bulldog (sød, rar og omgængelig) på DB og venter på et hjem.[/quote]

Aflivning…

Åh for helvede da også altså!!! :’(

Der er vel en 3 måneders "gråzone " tid. Til at få registreret hundene og solgt hvalpe osv?
Man kunne da godt forestille sig der var MANGE der parrede deres tæve op nu da det var sidste chance for det så de fik en ny hvalp nu det var sidste af racen de måtte få :?Skulle værfalde ikkke undre mig DBA o.lign bugner med hvalpe efter de racer næste par måneder. Eller skal alle hvalpe under 8 uger + nyfødt aflives på stedet -surrender

Loven vil gælde alle hunde født EFTER 1 juli 2010…
Hunde født før lovens ikraftræden vil være omfattet af bestemmelserne omkring mundkurv, båndtvang, overdragelse og forbud mod avl med mindre det sker hos en etableret opdrætter/hundehandler…
Det vil være muligt at købe LOVLIGE hvalpe efter disse racer, hvis det sker hos personer med tilladelse til erhvervsmæssigt opdræt af hunde, hvor tilladelsen er givet før 17/3 2010. Dette vil være lovligt frem til d 30 juli 2015. Derefter må der ikke længere ske avl på disse hunde i Danmark…

Jeg har nu sendt dette til præsidenten for DB - skulle måske også sende tilsvarende til Justitsministeriet:

"Det er ved den søde grød en lov, som man kun kan ryste på hovedet over.

Hvorfor i alverden skulle der så nedsættes et ekspert-udvalg, når man alligevel ikke tager dets anbefalinger til efterretning?

(For at tækkes den brede befolkning oven på den upopulære økonomiske stramning?)

Men en ting især vækker dyb bekymring:

Stk. 4. Personer, som den 17. marts 2010 besidder hunde omfattet af § 1 a, stk. 1, nr. 3-13, i lov om hunde, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, eller krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår, kan fortsat besidde disse. Sådanne hunde må dog ikke overdrages.

Hvad skal der så ske med de blandingshunde, hvori disse racer indgår, som sidder på internaterne og søger nye hjem, og som så vidt jeg forstår det, ikke må overdrages? Skal de virkelig aflives?

P.T. sidder der en Amerikansk Bulldog (sød, rar og omgængelig) hos jer og venter på et hjem.

Vil det være muligt i følgende stk. 6 at få tilføjet (se tekst med rødt)

Stk. 6. Personer, der den 17. marts 2010 har etableret selvstændig virksomhed med opdræt af hunde omfattet af § 1 a, stk. 1, nr. 3-13, i lov om hunde, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, eller krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår, kan fortsætte denne virksomhed indtil den 30. juni 2015.
Samme gøres gældende for dyrevelfærdsforeningers internater, der måtte have disse hunde siddende til formidling.

Du godeste! Hvor er det latterligt… :mad:

[quote=Ann K;385386]Loven vil gælde alle hunde født EFTER 1 juli 2010…
Hunde født før lovens ikraftræden vil være omfattet af bestemmelserne omkring mundkurv, båndtvang, overdragelse og forbud mod avl med mindre det sker hos en etableret opdrætter/hundehandler…
Det vil være muligt at købe LOVLIGE hvalpe efter disse racer, hvis det sker hos personer med tilladelse til erhvervsmæssigt opdræt af hunde, hvor tilladelsen er givet før 17/3 2010. Dette vil være lovligt frem til d 30 juli 2015. Derefter må der ikke længere ske avl på disse hunde i Danmark…[/quote]

Så opdrætterne kommer ikke i klemme men må avle til udlandet frem til 2015 :? Må JEG så også købe en amstaf om 3 år hvis jeg vil det hvis det er fra en godkendt kennel :?

Hvad med hr og fru danmark der har en gravid hund nu. Så vidt jeg kan læse mig frem til er en hund drægtig ca 63 dage skal de hvalpe af aflives med det samme de kommer ud?

Nåja dem der har en amstaf (eller anden hun på listen) idag skal de alle bære mundkurv eller misforstod jeg den del af loven -what

ALLERFØRST… TIL MODS OG ANDRE… MIT TASTATUR OPFØRER SIG DÅRLIGT… LIGE PT KAN JEG KUN SKRIVE MED STORE BOGSTAVER. PLAESE - JEG RÅBER IKKE ELLER NOGET, MEN KAN IKKE GØRE ANDERLEDES… LAD VÆRE AT SLETTE :bebe:

JA

'Må JEG så også købe en amstaf om 3 år hvis jeg vil det hvis det er fra en godkendt kennel :?

NEJ

Hvad med hr og fru danmark der har en gravid hund nu. Så vidt jeg kan læse mig frem til er en hund drægtig ca 63 dage skal de hvalpe af aflives med det samme de kommer ud?

TRIST… HVALPENE MÅ IKKE LEVE…

Nåja dem der har en amstaf (eller anden hun på listen) idag skal de alle bære mundkurv eller misforstod jeg den del af loven

ALLE HUNDERACERNE PÅ LISTEN ER OMFATTET AF KRAVET OMMUNDKURV OG BÅNDTVANG.

Jamen hvis de godt må avle frem til 2015 men ikke sælge til mig. Hvad hulen gør de så med alle hvalpene sælger til udlandet :?:øhmm: