Hvor uheldig kan man være?

Siden der åbenbart allerede er stor diskution omkring mig og mit katteri så vil jeg da tage til genmæle her lige så offentligt som andre har gjort det.

Lad mig tage historien om Ista.

Ista gav jeg væk og der blev betalt 500 kr til delvis dækning af mine udgifter i forbindelse med hendes overlevering og fremvisning af to katte.

Der blev lavet en kontrakt hvor der blev anbefalet at melde Ista i sygesikring så hurtigt som muligt. Inden Ista blev leveret var hun blevet checket af min dyrlæge som havde udtalt at katten var sund og rask uden diarea problemer eller andre problemer.
I god tro blev katten derfor leveret og hun kunne være blevet indmeldt i sygesikring med det samme uden problemer hvis man havde ønsket det.
I kontrakten stod der også, at overtager til ENHVER TID kunne levere katten tilbage og at evt. dyrlægeregninger stod for egen regning.

Jeg har forsøgt at støtte under hele forløbet og var da både skuffet og ked af at Ista vidste sig at have Giardia og TF. Som sagt - hun havde ingen symptomer på
dette mens hun gik her. Jeg foreslog at vi tog katten tilbage og fik hende behandlet og testet fri og at hun så kunne komme tilbage igen til sit hjem - men
det var ikke af interesse. De 500 kr blev betalt tilbage. Jeg tror at vi var to der fik nogle lærepenge i denne sag.

Ista var da vi fik hende hjem en sund og rask kat - i fin kondition. Og efter 24 timers faste samt at hun blev sat tilbage på det foder hun var vant til her ( og som
vi anbefalede at hun fik i sit nye hjem) er hendes afføring nu fin, fast og normal. Da vi ved at hun er testet positiv for Giardia og TF er hun jo nu under behandling
for disse ting. Hun er superkælen og kærlig men keder sig - der er ingen tvivl om at hun savner sit forrige hjem.

Når det gælder dyrskuet så er dem der tror at mine katte er den største smitterisiko på dyrskuet utrolig naive. Dyrskuet er fuldt af dyr - og af bakterier, virus og parasitter. Lige fra ringorm over giardia og TF til diverse vira og bakterier. Der er masser af afføring overalt på dyrskuet og der er børn der roder i alting - både dyr, afføring, mudder m.m. Disse børn og deres forældre som næppe vasker hænder mellem hvert dyr de besøger og befamler - vil også komme forbi jeres katte
på dyrskuet og befamle dem. Velbekomme. Husk at uanset hvilke midler i forsøger at bruge til at sterilisere disse beskidte hænder - skal sidde mindst 10 minutter på hænderne før de virker.

Det sidste jeg vil sige er, at ja, det er rigtigt at jeg for nogle år tilbage også var så uheldig at sætte en kat ud der viste sig at være positiv for Giardia og TF. Dengang gik vi igang med en behandling og håbede jo så at det var et overstået stadie.

Desværre har vi jo så med tiden lært at giardia og TF er parasitter det er utroligt svære at beskytte sig imod. Ikke så meget fordi man ikke kan få det behandlet væk - men fordi det kan komme igen - især for os der har katte der går i haver eller på altaner. Ikke mindst TF smitter jo primært gennem fuglelorte - og de er jo over alt. Giardia trives primært i fugtige miljøer - også her kan de findes i de fleste haver. Derfor er situationen kattefolket står i den - at ingen kan sige sig sikker for disse parasitter MED MINDRE MAN TESTER.

Fremover vil alle katte der forlader mit katteri være testet fri for disse parasitter - og attesten vil følge dem til deres nye hjem.

Hvad vil I andre gøre ? For hvis I ikke tester - så har VI i hvert fald bevist at man aldrig kan føle sig sikker på at katten ikke er positiv og dermed kan få dårlig mave hvis foderet ændres eller katten bliver stresset eller lignende.

Så vil jeg gerne takke alle de der har hjulpet og støttet mig. Det er aldrig sjovt at blive hængt ud på et offentlig forum eller for den sags skyld
via private mails. Så lærer man sine venner at kende. Og sine fjender - hvis man ikke kendte dem i forvejen.

Og til alle jer der har så travlt med hvad der foregår hos andre - tænk hvis I HJALP i stedet for at sprede sladder og advare og melde folk. Men jeg kan da godt se, at man i disse krisetider bedre kan finde hjem til egne katte hvis man rakker andre opdrættere ned…

Her på kattegale har I så travlt med at vise at I er sådanne gode opdrættere og katte folk - og heldigvis er mange af jer lige præcis det. Og tak til jer for at give udtryk for det. Men alle jer andre - hvordan ville I have det hvis I blev behandlet på den måde som I behandler andre ?
Men må håbe at I aldrig sælger en kat ud der viser sig at have parasitter eller bakterier eller virus eller svampe eller dårlig mave - nå, nej - det HAR I jo allerede gjort. Forskellen er bare den, at når vi andre hører om sådanne fejltrin - så går vi ikke igang med at melde jer rundt omkring eller sprede rygter over hele internettet.

Vi ses på dyrskuet.

Hej Teresa

Jeg sidder efter at have læst dit indlæg med et spørgsmål til dig angående TF, og jeg håber, at det er ok, at jeg stiller det ?

Hvor har du fundet materiale, der understøtter, at TF kan smitte via fuglelort ?

Årsagen til, at jeg spørger er, at jeg har læst og læst om TF, fordi mine katte har haft det. Jeg har oplevet det på den hårde og dyre måde. Jeg har brugt 15.000 kr. på behandling og endt med at mine ene kat har fået en mindre hjerneskade af behandlingen, hvilket bevirkede at jeg måtte sætte mit opdræt i bero. Yderligere er den anden kat blevet kronisk IBD kat :frowning:

Jeg har blandt andet haft meget glæde af Jody Gookins vejledning både via hendes guide der findes her http://www.cvm.ncsu.edu/docs/documents/ownersguide_tfoetus_revised_122009_final.pdf samt via private mails.

Det kom der forøvrigt denne artikel ud af http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=tritrichomonas+foetus+kat&source=web&cd=7&ved=0CGMQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.dso.dk%2Fdansk%2FBladet%2Fartikler2011%2F1-11%2Ftritrichomona.pdf&ei=5vesUZu9AcPRtQbX4IDwDw&usg=AFQjCNFgtx37kIQjTtw4WIf-QNuSAiF5RA , som burde sætte de fleste ting på plads i forbindelse med TF.

Jeg er bare ikke støt på det med fuglelort, og jeg vil meget gerne læse mere om det, for mine katte er også på altanen, så jeg vil jo gerne beskytte dem mest muligt :slight_smile:

Med den Viden jeg har samlet i forløbet er jeg til gengæld overhovedet ikke bange for udstillinger i forbindelse med TF eller besøg hos mennesker, jeg ved, der har TF.

Jeg har i mit TF forløb haft kontakt til mange, der har TF, der også udstiller - udfra det er min opfattelse, at det er meget mere udbredt end de fleste tror.

Mange hilsner Pia

Hej Pia og tak for dit indlæg og ikke mindst din artikel. Ronadizole er en medicin der bruges til at slå TF ihjel hos fugle - i.e. primært duer og rovfugle der holdes i fangenskab.
TF smitter via afføring - både når det gælder katte men altså også når det gælder fugle. Du har iøvrigt ret i at TF også kendes hos køer. Formodentlig er smittevejen den samme
som til katte - i.e. via fugle på markerne. Jeg ved ikke hvad man behandler køer med når det gælder TF - men da fugle behandles med det samme som er virksomt
hos katte så er det rimeligt at forestille sig at den TF vi ser hos vores katte stammer fra fugle. Nu testes vildtlevende fugle jo ikke for TF - men det er en utrolig almindelig parasit
hos duer og rovfugle.

Læs her:

[TABLE]
[TR]
[TD]
Trichomoniasis (Trichomonas gallinae) - Pigeon Canker.


Trichomonas gallinae is a protozoan organism that is commonly found in the mouth,throat, gastro-intestinal tract and upper respiratory tract of pigeons, doves, turkeys, chickens, canaries, raptors (birds of prey) and a variety of psittacine (parrot) bird speciesincluding budgerigars, cockatiels and Amazon parrots. Both domestic and wild bird species can be affected.In large numbers, the Trichomonas organism is capable of causing severe respiratory and gastrointestinal disease in avian hosts. This disease condition is termed trichomoniasis by medical professionals. To bird enthusiasts, the Trichomonas disease condition is also known by such names as “trich” (said like ‘try-k’), “Canker” (pigeons and doves) or “Frounce” (raptors).

This page contains detailed, but simple to understand, information on the bird diseasetrichomoniasis or “Canker”, which is caused by the protozoan organism Trichomonas gallinae. Trichomonas disease symptoms, modes of transmission (means of disease spread), medical treatment options and tips for ongoing Trichomonas prevention are all included, along with information on how to diagnose the condition.

Trichomoniasis (Trichomonas gallinae) - Contents:

[B]1) What is avian [I]Trichomonas[/I] and what does it look like? - facts about the [I]Trichomonas[/I] organism.[/B]
Contains a link to a Trichomonas gallinae video that was filmed by this author in the clinic.

[B]2) Symptoms of [I]Trichomonas[/I] infection in birds (symptoms of canker disease).[/B]
This section includes a list of diseases other than Trichomonas that can cause white or yellow plaques or spotsto appear in the mouths and throats of birds (i.e. diseases that can mimic or look like Trichomonas).

[B]3) How is trichomoniasis disease spread among birds?[/B]
[B]4) How is trichomoniasis diagnosed in birds (how to tell if a bird has the organism)?

5) Treatment of Trichomonad infestations in definitive host birds.

6) Preventing your bird from catching canker.
[/B]
Includes information and tips for the control and prevention of Trichomonas in large bird flocks.

1) What is avian Trichomonas and what does it look like? - facts about the Trichomonas organism.

Avian Trichomonas is a parasitic organism that infests the upper gastro-intestinal tract(esophagus, crop and proventriculus), mouth, oropharynx (throat region) and upper respiratory tract of a range of different bird species. The species of Trichomonas that affectsbirds including: pigeons, doves, turkeys, chickens, canaries, raptors (birds of prey), various parrot species (e.g. budgerigars, cockatiels and Amazon parrots) as well as certain other types of birds iscalled Trichomonas gallinae (there is also another species of Trichomonas that affects pigeons,which is called Trichomonas columbae).

What type of organism is Trichomonas:
The Trichomonas organism is a protozoan organism. A protozoa is a single-celledorganism (organism comprising of a single cell).

Trichomonas belongs to a group of protozoan organisms called ‘flagellates’. Many species offlagellate organisms parasitize birds and Trichomonas is but one of these (Giardia and Hexamita are some of the other flagellate species that infect birds). Flagellate organisms are characterized by having ‘flagella’. Flagella (singular flagellum) are long, hair-like structures that protrude from the bodies of certain protozoan organisms and provide them with momentum (i.e. help them to swim). The various Trichomonas species (there aremany species of Trichomonas in addition to T. gallinae) have distinct clumps of flagella protruding from the anterior end of their bodies (the exact number of flagella present is one cluescientists use to determine the particular species of a Trichomonas organism that they have found).Most Trichomonads only have a maximum of 3-5 flagella. Trichomonas gallinae has 4 flagella.

What does Trichomonas look like - body characteristics and features of the organism:
Trichomonas organisms have a main body structure that is tear-drop or oval shaped. Being a completecell (a true single-celled organism), the body of Trichomonas contains a single nucleus. A centralrod-like structure called an axostyle runs through the centre of the organism along the long-axis. It protrudes a bit fromthe posterior end of the organism’s body. A distinct membrane called an undulating membraneruns down one side of the organism’s body like a fin. When the Trichomonas organism is viewed under the microscope, this membrane is seen to ripple down the organism’s body in curved waves (hence the term: undulating). As mentioned before, 3-5 flagella protrude from the anterior end of the Trichomonas organism. One ofthese flagella (called a posterior flagellum) curves backwards, running along the topedge of the undulating membrane towards the rear of the organism.

I have drawn a very stylised diagram of a Trichomonas organism on the right. Dependingon the species of Trichomonas you are looking at, physical differences may exist in such features as: the numberof anterior flagella, the size and length of the undulating membrane, the size and shape and position of theparabasal body and the length of the axostyle.

Author’s note: I have colored parts of the diagram to make my labeling moreclear. Trichomonas, when seen under the microscope, is colorless and translucent.

To see my video on identifying [I]Trichomonas[/I], through the microscope, click here.

How does Trichomonas reproduce (replicate)?:
The organism replicates by longitudinal fission, meaning that it essentially divides into two along its long axis. It does not produce a long-lived environmentally-shed oocyst like many other protozoan organisms do (e.g. coccidia, Giardia)and, for this reason, it can not survive for long away from its host.

How does Trichomonas survive in the body (what does it feed on) and how does it produce signs of disease?:
Trichomonas is an organism that lives and feeds on the mucosal surfaces liningvarious internal regions of the body. Which regions of the body get affected by Trichomonasdepends very much on the particular species of Trichomonas you are talking about. For example: Trichomonas tenax dwells on the mucosal surfaces lining the mouth, gums and upper respiratory tracts of people; Trichomonas gallinae affects the upper gastro-intestinal tract(esophagus, crop and proventriculus), mouth, oropharynx (throat region) and upper respiratory tract of birds and Trichomonas vaginalis and Tritrichomonas foetus both live uponthe mucosal surfaces lining the male and female reproductive tracts of humans and cattle, respectively.

On the one hand, Trichomonas can be considered to be a “clean up organism” in that it primarily feeds upon bacteria, cellular debris (bits of dead cells and bacteria), protein exudates andwhite blood cells (pus) present on the body surfaces where it lives. Many strains of Trichomonascause absolutely no symptoms in animals or people and are found incidentally during routine swabs.

Important note: Because they feed on cell debris, pus and bacteria, Trichomonasnumbers will often increase dramatically when the surfaces that they live on become infected or sick for some other reason (e.g. Trichomonas tenax loves to feed and breedin infected gum pockets and will tend to be found in people with poor dental hygiene and associated gum disease). Swabs of these infected tissues will often yield high numbers ofTrichomonas organisms, but one has to be cautious in interpreting this ‘positive’ resultbecause the Trichomonas populations might in fact only be increased secondary to some another disease condition (i.e. the Trichomonas organisms may not actually be responsible for the disease condition seen)!

More virulent, disease-causing strains of Trichomonas release proteins and enzymes that break down or ‘digest’ surrounding host tissues, causing injuryto these host tissues. They do this to make more food (more cell debris) for themselves. The highly antigenic proteins and enzymes released by the Trichomonas protozoans, as well as the host tissue damage incurred as a result of them, trigger a huge inflammatory response by the host, producing redness, swelling, pain, itching and pus exudation of the regions occupied by the Trichomonas organisms. Macrophages (a type of very large white blood cell) are often included in this inflammatory response as they are able to destroy Trichomonas organisms. The digestive proteins made bythe Trichomonas organisms and the injurious effects of the attacking host inflammatory response both conspire to produce damage to the host’s tissues.

Even though Trichomonas generally only dwells on the mucosal surfaces of tissues likethe mouth, gastrointestinal tract, respiratory tract and vagina, sometimes the damage produced by the organisms can be so severe that the organism virtually ‘eats through’ the liningof its home and invades some of the more internal tissues. Both species of avianTrichomonas have been known to enter the livers of pigeons via the gastrointestinal tractand extreme infections of Trichomonas gallinae have been known to eat through theroof of the mouth of raptors, resulting in invasion of the brain.

Author’s note: Trichomonas organisms prefer to live in more alkaline pH conditions(around pH 5-6). They will actively secrete substances into their local environment thatfacilitate a pH change towards their favored pH range. Bathing Trichomonas infected tissueswith mildly acidic solutions can often help to reduce their numbers (acidity kills them).

Does Trichomonas survive if it is away from its host?:
Trichomonas does not produce a long-lived environmentally-shed oocyst like many other protozoan organisms do (e.g. coccidia, Giardia) and, for this reason, it can not survive for long away from its host.I tend to find when I am performing Trichomonas swabs that I must look at them straight awayunder the microscope (i.e. as soon as possible after swabbing the host) otherwise they will die off within minutes and become undetectable. After about 30 minutes, most of the ones ona swab sample will generally have died - they do not live very long at all out of the host.

For this reason (limited survival away from the host animal), Trichomonas is generally transmitted though very close host-to-host contact. Depending on the species of Trichomonas and on the body sites it invades, this mode of transmission might include: kissing, sex, regurgitant feeding (birds)or the consumption of Trichomonas affected prey (raptors). Transmission can also occur through shared food and water sources, provided the organisms are not made to stay in the food or water for very long (they can live for some span of minutes in food and water sources, allowing some transmissionthrough this route). This route of transmission becomes very important when lots of animalsare eating and drinking at the same place at the same time (e.g. at busy bird feeders, aviaries).

Some basics on other Trichomonas species:
Trichomonas gallinae of birds is closely related to the various other Trichomonas organisms that live inother animal and human host species. Other types of Trichomonas include: Trichomonas tenax(which lives in the mouth, gums and respiratory tracts of people, often producing no symptoms); Trichomonas vaginalis (which lives in the reproductive tracts of people, causing reproductive problemsand infertility in some people and no signs of disease in others) and Tritrichomonas foetus (which lives in the reproductive tracts of cattle, zebu and other related hosts, causing vaginitis, early abortion, failure to conceive and infertility). There is also a species of Trichomonas now emergingthat is found to cause signs of colitis (mucoid stools, diarrhea, fresh blood in the feces, ‘straining to defecate’ and high-frequency defecation) in cats and kittens. It is found by examiningthe mucus present in freshly-passed stools under the microscope.

Note - The Trichomonad species that affect the reproductive tract(T. foetus and T. vaginalis) are generally carried by male animals(who usually show no symptoms) and passed to female animals through mating (the femaleanimals are the ones who usually show the signs of disease).

2) Symptoms of Trichomonas infection in birds (symptoms of canker disease).

Birds with low levels of Trichomonas infestation may show absolutely no symptoms at all. In these cases,the organisms may go undiagnosed or they might be found by accident during a routine crop wash or oropharyngealswab examination. Folks who race pigeons often perform routine swabs on birds that appear clinicallynormal to detect if they carry the organisms and might pose a risk of infection to other birds in the loft.

Symptomatic Trichomonas gallinae infestations tend to present as signs of irritation and inflammation localised to the mouth, throat, gastrointestinal tract (lining of crop, esophagus and proventriculus)and upper respiratory tract, which makes sense since the organisms happen to preferentially reside inside of these regions. Symptoms suggestive of avian Trichomonas infection (canker) include:

[ul]
[li]1) white or yellow cheesy-looking plaques, ulcers and/or nodules inside of the mouth and throat;[/li][li]2) reduced appetite, complete inappetance and/or a physical inability to eat;[/li][li]3) inability to swallow (either due to pain or because of severe esophageal thickening making food difficult to pass);[/li][li]4) crop stasis (thickening of the lining of the crop and/or oesophagus results in an inability of the food to move from the mouth to the stomach, producing starvation);[/li][li]5) excessive mucus in the mouth, esophagus and crop;[/li][li]6) regurgitation;[/li][li]7) vomiting (some birds vomit blood);[/li][li]8) dehydration;[/li][li]9) weight loss and poor body condition (some birds can become extremely emaciated);[/li][li]10) depression (fluffed-up, sleepy appearance - the ‘sick bird’ look);[/li][li]11) weakness;[/li][li]12) diarrhea;[/li][li]13) respiratory distress (the mucus secretions plug the trachea and throat, making it hard for the birds to breathe);[/li][li]14) liver damage can occur if the liver is invaded by Trichomonas organisms, resulting in green biliverdinemia (birds with liver failure or ‘jaundice’ appear green, not yellow);[/li][li]15) death.[/li][/ul]

Some severely affected birds may show many or most of these symptoms, whereas other birds may only showone or two of them and be almost asymptomatic.

Budgerigars rarely develop obvious oral lesions.

Raptors often get nasty, cheesy-looking lesions under their tongues and on their hard palates(the roof of the mouth). Over time, the Trichomonas organisms can destroy thehard palate and/or mandible (jaw bone), making the bird unable to eat and causing it to die from starvation.On some occasions, the Trichomonas organisms can even eat through the roof of the mouth and throatand into the skull and brain. Such a condition is generally fatal.

Diseases other than Trichomonas that can produce white or yellow plaques or ulcers in the mouths of birds:
[ul]
[li]Candida[/li][li]Avian Pox Viruses (e.g. pigeon pox, magpie pox, canary pox);[/li][li]Bacterial infections and abscesses[/li][li]Squamous metaplasia from a lack of vitamin A in the diet (avitaminosis A)[/li][li]Aspergillus infections[/li][li]Capillariasis[/li][li]Mycobacterial infections (e.g. avian tuberculosis)[/li][li]Amazon tracheitis virus (a herpesvirus of Amazon parrots that is often associated with respiratory disease signs)[/li][li]Various cancers of the mouth (squamous cell carcinomas, Fibrosarcomas, Lymphomas and Polyps have been diagnosed in birds)[/li][/ul]

3) How is trichomoniasis disease spread among birds?

Trichomonas gallinae and Trichomonas columbae are spread from bird to birdoften via contaminated feed and water sources. During normal feeding and drinking activities, Trichomonas organisms present in the mouth and nasal secretions (e.g. saliva) of infected birds may enter food and water sources, contaminating them. Other birds consuming water and foodfrom the same sources (e.g. feed bowls) can pick up these organisms, thus becoming infected.

Trichomonas organisms are also passed in the feces of infected birds. Infected birdsmay defecate into food and water sources, contaminating those food and water supplies with Trichomonasorganisms that can infect the next bird that comes along.

Author’s note: Be very aware of the potential for wild birds to pose a source ofTrichomonas infection for domestic birds. Wild pigeons and other species can walkaround on the roofs of aviaries, defecating through the wire into the food and water suppliesof the birds dwelling within. This is one way that a ‘clean’ flock can become contaminatedwith nasty Trichomonas.

Infected parent birds can spread Trichomonas to their young directly through regurgitantfeeding. When a bird regurgitates, it brings up partially digested food stored in its crop and passes this on to its young. Given that Trichomonas lives in the crop, esophagus and mouth, it follows that regurgitative feeding will result in large numbers of this organismpassing on to the baby birds. Pigeons are particularly bad for this. Pigeons produce a nutritious secretion in their crops that is referred to as ‘crop milk’. They regurgitate thisto their offspring (squabs - the term for a young pigeon) as a form of nutrition and, in doing so, pass the Trichomonas bugs on to them.

Raptors (birds of prey) become infected with Trichomonas by predating upon other birds (e.g. doves and pigeons) that are carrying the organism. It takes about 10 days for the raptor to develop obvious infectionafter eating a sick bird.

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[TABLE]
[TR]
[TD]
Trichomoniasis (Trichomonas gallinae) - Pigeon Canker.

[ul]

[/ul]

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[QUOTE=Teresa Guldager;1078230]Hej Pia og tak for dit indlæg og ikke mindst din artikel. Ronadizole er en medicin der bruges til at slå TF ihjel hos fugle - i.e. primært duer og rovfugle der holdes i fangenskab.
TF smitter via afføring - både når det gælder katte men altså også når det gælder fugle. Du har iøvrigt ret i at TF også kendes hos køer. Formodentlig er smittevejen den samme
som til katte - i.e. via fugle på markerne. Jeg ved ikke hvad man behandler køer med når det gælder TF - men da fugle behandles med det samme som er virksomt
hos katte så er det rimeligt at forestille sig at den TF vi ser hos vores katte stammer fra fugle. Nu testes vildtlevende fugle jo ikke for TF - men det er en utrolig almindelig parasit
hos duer og rovfugle.
[/QUOTE]

Hej Teresa

Jeg er glad ved, at du kunne lide min artikel, håber andre også kan få glæde af den.

Jeg må indrømme, at jeg fra en dueopdrætter (konen opdrætter Birmaer), havde fået opfattelsen, at det var en parasit duer udelukkende fik i svælget, altså ikke i tarmen, som de brugte Ronidazol til at bekæmpe. Jeg skal med største interesse læse det vedhæftede, men jeg er for træt nu til at få noget fornuftigt ud af det.

Tak fordi du brugte tid på at finde det - jeg elsker, når vi kan bruge de ting, vi kommer ud i livet til at blive klogere og fremadrettet bedre mennesker :slight_smile:

Mange hilsner Pia

Nu er jeg en af de få måske mange som den beskrevne problematik er gået ind over hovedet på.
Nogle gange kan jeg blive helt paranoid når jeg nærmer mig mine katte. Gud… de har da vel ikke …
Det kan jo tage glæden fra det at ha og opdrætte katte. Når det så er sagt vil jeg henvise til landbrugets forsøg på at lave SPF-grise (sygdomsfri grise). Grisene skulle opholde sig i lukkede enheder hvor de ikke kunne smittes og ve den fugl, mus edderkop eller ? som sneg sig ind i stalden den kunne jo føre smitte med sig. Ingen turistbesøg i stalden af husets venner, fruen i huset og familiens børn, i hvert fald ikke uden stelelisering af fodtøj og beskyttelsesdragter.
Fik man sygdomsfrie grise? næ der kom blot nogle nye sygdomme til og de gamle fandt af og til vej derind alligevel.

Vi kan teste os ihjæl og alligevel uforvarent komme til at sælge en kat/killing som er/bliver syg. Det er altså levende væsner vi har med at gøre. Det glemmes alt for ofte. Dem der ønsker test som sikkerhed glemmer at for at testen for bakterier, virus og parasitter skal være = med ingen sygdom efterfølgende så skal lille mis og dem der kommer i nærheden af den leve i en glasboble i mindst 2 måneder OG resten af sit liv for at undgå smitte i sit nye hjem.
Ingen ønsker at påføre andre det menneskelige ubehag og den økonomiske byrde ved at ha en syg kat men jeg vil vove den påstand at det kun er mennesker der er mentalt syge i hovedet som gør det med vilje resten må pr definition agere i god tro og en fornuftig løsning kan aftales efterfølgende hvis begge parter er indstillet på det. Det er levende væsner vi har med at gøre. Min mand var ½ mm fra at dø for 4 år siden af en af de bakterier vi alle har i vore omgivelser. Han havde da levet 60 år uden problemer med den bakterie. Ingen kender dagen før solen går ned. Og gudske lov for det.

Og så vil jeg tillade mig her at lufte en tanke som vi herhjemme vendte på vejen hjem sidst vi var på udstilling. Hvem desinfiserer udstillingsburene fra lørdag til søndag når det er en 2 dages udstilling vi taler om? Hvem desinfiserer udstillingsburene fra den ene udstilling til den næste? (Jeg forventer ikke svar her i og med det jo ikke er det tråden handler om.)

Jeg kan ikke give dig et navn på hvem der går rundt med håndsprøjten med desinfektionsmiddel mellem lørdag og søndag - for det kan variere… Men at der går Nogen, det kan jeg forsikre dig om :slight_smile:
Det kan så diskuteres hvor meget det reelt hjælper, når/hvis der ved siden af står et bur med gardiner og hele baduljen, som netop ikke bliver desinficeret…

[QUOTE=Ann K;1078343]Jeg kan ikke give dig et navn på hvem der går rundt med håndsprøjten med desinfektionsmiddel mellem lørdag og søndag - for det kan variere… Men at der går Nogen, det kan jeg forsikre dig om :slight_smile:
Det kan så diskuteres hvor meget det reelt hjælper, når/hvis der ved siden af står et bur med gardiner og hele baduljen, som netop ikke bliver desinficeret…[/QUOTE]
Enig. Og alternativet er at bede udstillere pakke hele deres bur sammen, selvom de kommer igen dagen efter…Det er der nok en del der ville finde lidt besværligt :slight_smile:

Hvis vi først kommer om søndagen, så tørrer jeg vores eget bur af med desinficeringsvæske. Jeg aner jo ikke, hvad der har været i det bur om lørdagen. Men der ligger typisk lidt grusrester i burbunden.

Man skal være lidt påpasselig på udstillinger.

vh

Andreas

Det har været praksis før i tiden, da man ikke kunne være sikker på, at have samme bur begge dage. Kattene fik også nye numre begge dage.

Hej Teresa: Jeg må sige, at dit forløb, lige så godt kunne ha’ ramt mig! Mit Singapura- kuld på 3 , blev da de var ca 7 uger indlagt på FR. værk hosp. med diarrhoe, som vi i ca 1uge med mine dyrlæger havde forsøgt, at stoppe med kostændring og væske tilførelse , uden held. Killingerne var nu dehydrerede, og vi valgte nu, at lade dem indlægge og teste for giardia ( hvilket de ikke havde!) . Men selv efter hjemkomst , var de stadig “usle” men kom sig fint! Jeg var så heldig, at der intet blev efter salg af 2 ( beholdt selv Face), men jeg vil have følt, at jeg havde gjort, alt i situationen, - - - og ligesom dig, ikke kunne gøre noget anderledes,- idet man jo ikke kan sælge levende dyr med sygdomsfri garrati for resten af livet ! Jeg er glad for, at høre din forklaring og du har været utrolig uheldig, i en situation, som kunne ramme alle os opdrættere ! Knus fra Cats og Conni

Sikke noget skidt Teresa, men det er da heldigvis til at komme af med igen - og det er alle dem der peger fingre heldigvis også :stuck_out_tongue:

TF og Giardia er noget rigtigt skidt og få ind i sit katteri, men jeg vil sige at der faktisk er ting der er meget være man kan få ind.

Vi fik selv Giardia og TF ind for nogen år siden, heldigvis isoleret hos drengene, så det var relativt nemt og behandle og få væk. Giardia var væk med ormekur i 21 dage. TF var væk med Ronidazol behandling i 2 * 14 dage … troede vi.

Der gik så 2 år og her har vi så en hunkat gående sammen med en af drengene i 3 uger (vel og mærke en dreng med helt normal fast mave). Hunkatten var parret og kom ned i flokken igen, gik der et par uger så fik et par vores daværende killinger tyndmave - blev testet og havde TF (ikke Giardia).

Så test resultatet på den ene af vores drenge var ikke korrekt :frowning:

Men der er faktisk gået 2 år før smitten kom ned og først da hunkat var sammen med en hankat gennem længere tid.

Drengene er i vores soveværelse, så vi er sammen med dem hver nat, hundene er sammen med dem hver nat og vi har haft vores piger til parring hos dem.

Hvis det var at TF smittede så voldsomt som der på dette forum bliver skrevet om, så var der ikke gået 2 år før vi fik smitten yderligere rundt i huset.

Heldigvis for gode råd fra dyrlægen kunne vi få alle behandlet med Ronidazol og skidtet er nu væk :jubiii:

Så her i huset er vi ikke bange for hverken Giardia eller TF, for det er faktisk relativt nemt og komme af med. Hellere det end alle de lede luftvejsvirusinfektioner :slight_smile:

Hej Malene

Jo test resultatet på jeres drenge var på en måde “korrekt” :frowning:

Se uddrag fra min artikel:

Hvordan tester man, om katten har TF ?
I øjeblikket findes desværre ikke nogen test, der 100% sikkert kan teste katten fri for TF, men er testen positiv, så skulle den til gengæld være sikker. Det er også meget vigtigt, at katten ikke har fået antibiotika, de sidste 14 dage inden testen ved testmetode 1 og 7 dage inden ved testmetode 2 og 3. Årsagen er, at almindelige antibiotika ikke kan slå TF ihjel, men det kan dæmpe symptomerne og camouflere tilstedeværelsen af parasitten, og dermed får man nemt et falsk negativt resultat.

Der findes 3 forskellige måder at konstatere TF, men som tidligere nævnt er den ekstremt følsom uden for tarmen.

  1. Dyrlægen tager en helt frisk prøve og opløser den i væske, og går direkte hen og kigger i et mikroskop, hvilket er den første og billigste løsning. Herved bliver ca. 14% af de inficerede katte fundet, altså hvor der ses levende parasitter.

  2. En afføringsprøve fra katten bliver lagt i et vækstmedie (InPouch TF [SUP]tm[/SUP] Culture test kit), der fremmer TF og undertrykker uønsket bakterievækst, hvorefter der tjekkes under mikroskop. Denne test er dyrere, men til gengæld bliver der fundet ca. 55% af de inficerede katte.

  3. Den sikreste måde at stille diagnosen på er at søge efter DNA spor i en afføringsprøve. Der er ikke altid nok materiale i et skrab fra tarmvæggen, så det er altid mest sikker med en afføringsprøve. Ved at søge efter om der er TF DNA til stede, vil TF som regel blive fundet, ligegyldigt om den er dødt eller levende. Sådan en test kaldes en PCR test og er den dyreste, den koster ca. 850 kr.

Der kan dog være så lidt TFspor til stede i tarmen, at der slet ikke er noget TF DNA til stede i den afføringsprøve, der bliver sendt til PCR test. Så der kan desværre testes falsk negativ, hvorimod der ikke kan testes falsk positiv.
Det er MEGET frustrerende, at der ikke kommer et 100% sikkert svar, medmindre det er positivt. Men trods ovennævnte, så anses testen for at være meget pålidelig.

Desværre var der bare ikke udskilt tilstrækkelig TF i den prøve du fik lavet. Har katten helt normal afføring, er der ofte ikke nok tilstede, men den er stadigvæk smittebærer.

Jep, lidt stress i hunkatten, hun er i løbetid, dermed mere modtagelig samt en masse snusen hinanden bagi pga amorinerne i luften.

[QUOTE=Quivive;1078416]Drengene er i vores soveværelse, så vi er sammen med dem hver nat, hundene er sammen med dem hver nat og vi har haft vores piger til parring hos dem.

Hvis det var at TF smittede så voldsomt som der på dette forum bliver skrevet om, så var der ikke gået 2 år før vi fik smitten yderligere rundt i huset.[/QUOTE]

Ja, dit udsagn er det allermeste sandsynlige, men muligheden foreligger også, at de har haft det hele tiden. Det mest frustrende med TF er, at du ikke kan teste 100%.

I artiklen står der også følgende:

Hvad er symptomerne ?
En TF inficeret kat viser i mange tilfælde overhovedet ingen kliniske symptomer. I andre tilfælde bemærker man bare ved bakketømningen, at i stedet for ”faste pølser”, så er afføringen mere som kokasser (komøg), hvilket også er til at leve med. I de to førstnævnte tilstande virker katten som oftest upåvirket. Men i de slemme tilfælde har katten kronisk ildelugtende diarre, og i de rigtig grelle tilfælde, går katten simpelthen og drypper afføring ud af endetarmen.

Sandsynligheden for at få TF eller Giardia på en udstilling er ikke større, set fra min stol, end at du bliver kørt ned i et fodgængerfelt. Muligt ja, men det forekommer så sjældent, at vi hver dag trygt går over en fodgængerovergang.

Jeg foretog 4 PCR teste før jeg følte mig sikre, hvoraf den sidste var flydende afførring jeg “hældte” i prøveglasset. Før jeg turde tro på, at den tynde mave var 100% IBD betinget og ikke TF.

Vi bør være åbne og ærlige om alle de ting, der kan forekomme hos vores katte. På den måde kan vi hjælpe hinanden til glæde og gavn for kattene og til bevarelse af gode katterelationer.

Når jeg tænker, så er jeg i årenes løb stødt på, at så blev hele katterier i de meget gamle dage aflivet pga. FIP, så har der været profetier om, at fik du først Herpes i husket så kunne du lige så godt lukke dit katteri etc.

I alle tilfælde kommer slutresultatet, at der er døde en masse katte forgæves samt mange gode venskaber er ødelagte og de frygtelige sygdomme skal/kan håndteres ved “lidt” medicin og en fornuftig tilgang. Den eneste ting jeg kan bande langt væk er, at vi som mennesker er tilbøjelige til at panikke i stedet for at handle konstruktiv, og hjælpe hinanden, når lokummet brænder.

Mange hilsner Pia

Desværre så brugte jeg en anden dyrlæge til slut end Stig, da det var lidt nemmere og aflevere i Ringsted end i Skovlunde, men vores dovenskab straffes, for de har tydeligvis ikke vidst hvad de gjorde. Har vi så fundet ud af efterfølgende :frowning:

[QUOTE=Pia Nyrup;1078536]Desværre var der bare ikke udskilt tilstrækkelig TF i den prøve du fik lavet. Har katten helt normal afføring, er der ofte ikke nok tilstede, men den er stadigvæk smittebærer.

Jep, lidt stress i hunkatten, hun er i løbetid, dermed mere modtagelig samt en masse snusen hinanden bagi pga amorinerne i luften.

Ja, dit udsagn er det allermeste sandsynlige, men muligheden foreligger også, at de har haft det hele tiden. Det mest frustrende med TF er, at du ikke kan teste 100%.

Sandsynligheden for at få TF eller Giardia på en udstilling er ikke større, set fra min stol, end at du bliver kørt ned i et fodgængerfelt. Muligt ja, men det forekommer så sjældent, at vi hver dag trygt går over en fodgængerovergang.

Jeg foretog 4 PCR teste før jeg følte mig sikre, hvoraf den sidste var flydende afførring jeg “hældte” i prøveglasset. Før jeg turde tro på, at den tynde mave var 100% IBD betinget og ikke TF.[/QUOTE]

Med alt det vi testede af både drengene og pigerne hos Stig så ville der have vist sig noget. Det var bare det ene slutresultat som vi fik testet et andet sted :frowning: I løbet af årene er der også katte der er blevet testet hvis der var bløde maver. For har man først haft TF og Giardia inde så ser man spøgelser og tester. Så jeg er 98% sikker på at det først er kommet ned efter de 2 år :slight_smile:
Men lige meget hvor og hvordan pointen er at det ikke er aggressivt smittende som flere har påstået.

[QUOTE=Pia Nyrup;1078536]Vi bør være åbne og ærlige om alle de ting, der kan forekomme hos vores katte. På den måde kan vi hjælpe hinanden til glæde og gavn for kattene og til bevarelse af gode katterelationer.

Når jeg tænker, så er jeg i årenes løb stødt på, at så blev hele katterier i de meget gamle dage aflivet pga. FIP, så har der været profetier om, at fik du først Herpes i husket så kunne du lige så godt lukke dit katteri etc.

I alle tilfælde kommer slutresultatet, at der er døde en masse katte forgæves samt mange gode venskaber er ødelagte og de frygtelige sygdomme skal/kan håndteres ved “lidt” medicin og en fornuftig tilgang. Den eneste ting jeg kan bande langt væk er, at vi som mennesker er tilbøjelige til at panikke i stedet for at handle konstruktiv, og hjælpe hinanden, når lokummet brænder.

Mange hilsner Pia[/QUOTE]

Kunne ikke være mere enig, hjælpe hinanden i stedet for at pege de skide fingre.

Hej Teresa
Jeg har gennemlæst materialet ganske nøje, og jeg kan ikke udfra det konkludere, at fulgenes Trichomonas gallinae skal kunne mutere og blive til Tritrichomonas foetus , når de efterfølgende skider. Jeg har modsat ikke fundet noget sted i litteraturen fundet, at katte har haft Trichomonas Gallinae.

Trichomonas gallinae is a protozoan organism that is commonly found in the mouth, throat, gastro-intestinal tract and upper respiratory tract of pigeons, doves, turkeys, chickens, canaries, raptors (birds of prey) and a variety of psittacine (parrot) bird speciesincluding budgerigars, cockatiels and Amazon parrots. Both domestic and wild bird species can be affected. In large numbers, the Trichomonas organism is capable of causing severe respiratory and gastrointestinal disease in avian hosts.

Ovenfor (det med rødt) konkluderer artilen også, at det er tame og vilde fuglearter, der kan være inficerede og Trichomonas kan være skyld I luft og tarm sygdomme hos fugle værtsdyr.

Når jeg følger linket på dit materiale To see my video on identifying [I]Trichomonas[/I], through the microscope, click here.

Og bagefter se på tilsvarende film fra Jody Gookin for Tritrichomonas Foetus T. foetus vs. Giardia - YouTube

Så ser jeg en meget stor forskel, da Tritrichomonas Foetus er meget mere aktive og bevæger sig og over store områder (som en svømmehal), hvor Trichomonas gallinae er mindre aktive og på et lille område (som i et snapseglas).

Jeg er meget bevidst om, at der er meget mere vi ikke ved, end vi ved.

Udfra det materiale jeg lige har læst, så vil jeg i forhold til smittevej angående Tritrichomonas Foetus, hvis jeg havde en have, trygt se på, at mine katte gik rundt i fuglelort - hvis altså ikke lige det var for, at det er ulækkert :wink:

På den anden side, så synes jeg også, at det er nok at vide, at kattene kan smitte hinanden, når de deler bakke og/eller vasker hinanden.

Mange hilsner Pia

[QUOTE=Quivive;1078541]Desværre så brugte jeg en anden dyrlæge til slut end Stig, da det var lidt nemmere og aflevere i Ringsted end i Skovlunde, men vores dovenskab straffes, for de har tydeligvis ikke vidst hvad de gjorde. Har vi så fundet ud af efterfølgende :frowning:

Ja, eller også var I bare udsat for sort uheld :frowning:

Med alt det vi testede af både drengene og pigerne hos Stig så ville der have vist sig noget. Det var bare det ene slutresultat som vi fik testet et andet sted :frowning: I løbet af årene er der også katte der er blevet testet hvis der var bløde maver. For har man først haft TF og Giardia inde så ser man spøgelser og tester. Så jeg er 98% sikker på at det først er kommet ned efter de 2 år :slight_smile:

Udfra det du skriver, så tror jeg også, at det kun har været din han der har snydt.

Jep, en skvæ prut eller en lidt mere intens lugt af L***, og man har både mavepine og lyst til at råbe og skrige.

Men lige meget hvor og hvordan pointen er at det ikke er aggressivt smittende som flere har påstået.

TOTAL enig :slight_smile:

Kunne ikke være mere enig, hjælpe hinanden i stedet for at pege de skide fingre.

Det gør heldigvis også de allerfleste - dem der ikke gør kommer som oftest bare til at fylde meget mere :ked:[/QUOTE]

Mange hilsner Pia

Jeg er stensikker på, at TF er underdiagnosticeret herhjemme, netop fordi kattene kan være helt symptomfrie, og hvorfor skulle man dog så teste dem?

Jeg er meget ked af alt det hysteri, der er om parasitten p.t. - det minder mig om de go’e, gamle dage, hvor folk ikke ville samkøre med nogen, hvis kat havde haft herpesudbrud, eller de go’e, gamle dage, hvor man troede, at man ville få aids hvis man drak af det samme glas som en hiv-smittet.

Jeg er ikke nær så bange for TF og Giardia som jeg er for den sladdermølle, som de udløser. Parasitter kan man behandle for, det er straks sværere at behandle for, at man er blevet udskreget vidt og bredt som uansvarlig, uetisk, uhygiejnisk eller noget helt fjerde.

[QUOTE=holymoly;1078657]

Jeg er ikke nær så bange for TF og Giardia som jeg er for den sladdermølle, som de udløser. Parasitter kan man behandle for, det er straks sværere at behandle for, at man er blevet udskreget vidt og bredt som uansvarlig, uetisk, uhygiejnisk eller noget helt fjerde.[/QUOTE]

De parasitter som sladrer kan man som også behandle, faktisk er behandlingen næsten den helt samme som ved TF og Giardia; udtørring :wink: Fodrer man dem ikke, så dør de og det er helt gratis og er ikke på recept :høhø:

[QUOTE=Pia Nyrup;1078215]
Årsagen til, at jeg spørger er, at jeg har læst og læst om TF, fordi mine katte har haft det. Jeg har oplevet det på den hårde og dyre måde. Jeg har brugt 15.000 kr. på behandling og endt med at mine ene kat har fået en mindre hjerneskade af behandlingen, hvilket bevirkede at jeg måtte sætte mit opdræt i bero. Yderligere er den anden kat blevet kronisk IBD kat :-([/QUOTE]

Jeg er rigtig ked af at læse de alvorlige konsekvenser det har haft for dig :frowning:
Jeg tror desværre ikke du er den eneste opdrætter som har måtte stoppe pga smitsom sygdom…

Konsekvenser TF har haft for Pia gør at jeg tager både TF og Giardia alvorligt - selvom parasitter kan behandles så kan det jo hurtigt blive dyrt & opslidende arbejde at få kål på…derfor har jeg respekt for smitsomme sygdomme…

[QUOTE=Musashi;1078672]
Konsekvenser TF har haft for Pia gør at jeg tager både TF og Giardia alvorligt - selvom parasitter kan behandles så kan det jo hurtigt blive dyrt & opslidende arbejde at få kål på…derfor har jeg respekt for smitsomme sygdomme…[/QUOTE]

Selvfølgelig skal smitsomme sygdomme tages alvorligt, men hvis vi tager TS sitatuation så i det her tilfælde har man brugt situationen til at hænge TS ud på en yderst uheldig måde. Og netop dette gør at jeg ikke vil turde at stå frem åbent hvis jeg fik smitsom sygdom i mit katteri. For jeg kan risikere at der bliver peget fingre af mig, snakket bag om ryggen på mig, eller noget som det her der er sket.Og det er så trist at man skal være mere bange for det end for at være åben og få sparret med et kæmpe netværk som et forum er, selv om man godt ved hvordan sygdommene skal behandles. Men nogle gange har man måske brug for at få råd fra andre der har oplevet det samme, for at det måske kan få has på det sidste hvis den gængse behandling ikke er lykkedes fx.

Så jeg kan sagtens følge Pils udsagn når hun skriver at hun er mere bange for sladdermøllen end for selv sygdommene, for den rammer altså 10 gange hårdere :frowning: