Obligatorisk mærkning af katte

Jeg er dybt uimponeret af den nuværende regering og fødevareminister Mogens må da totalt have slået sit hoved… Jamen for Søren da, så sæt dog i værk med obligatorisk mærkning af alle katte - hvor svært kan det være???

6 Synes om

Hvad syntes I andre til disse udtalelser fra ministeren? Hvad tøver han for? Hvilke særinteresser er det han prøver at beskytte?

Der er ingen penge i det. Bum. Ingen penge eller stemmer i det, og speltmødrene har ingen interesse i det. Kom med et argument der drejer sig om klima eller gør det til en af de mange selvflagellerende skatter, så skal du bare se…

4 Synes om

Jeg hæfter mig ved dette citat. Der står i artiklen, at man har ordningen i andre lande, så han kan vel spørge dem? Ellers plejer politikerne heller ikke være blege for at vedtage love, som de ikke kender effekten af og uden at have nogen dokumentation for, at det virker først. Faktisk kan de godt finde på at vedtage love, hvor dokumentationen siger det stik modsatte.

Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt svare på, om obligatorisk mærkning vil have den positive effekt, som blandt andre Dyrenes Beskyttelse håber, og om det er den bedste løsning. Men jeg vil naturligvis følge udviklingen, siger han.

Personligt har jeg selvfølgelig skrevet under på borgerforslaget, og jeg synes også, at det er rimeligt, at kattene sidestilles med hundene rent juridisk. Men så længe det overvejende antal af katte er fritløbere, har jeg svært ved at se, hvordan man skal kunne håndhæve det.

1 Synes om

Der skal jo en oprydning til. Med oprydning mener jeg indfangning og mærkning af alle fritløbere. Dette koster penge og sker jo sådan set allerede, omend ikke konsekvent men i problem områder.
Der skulle vel være en karensperiode hvor ikkemærkede ejerkatte skal have, for egen regning, mærket deres katte. Det koster jo ikke alverden at få en kat chippet og registrering kan man selv klare i det gratis register.

I andre kan sikkert fremtrylle endnu bedre metoder til på en relativ nem måde at få styr på den bestående bestand.
Man kunne jo forestille sig at udgifter til mærkning og neutralisering kunne være et skattefradrag på samme vis som rengøringshjælp er det. Med andre ord det system er allerede testet, så det kan jo bare sættes i værk

Jeg kan bare ikke se, hvordan det hjælper at få styr på den eksisterende bestand, selv om der skulle være en nem måde at få det gjort på. Det vil være umådeligt svært herefter at håndhæve loven over for dem, der bryder den ved at undlade at mærke deres fritløber. Hvordan skal man bevise, hvis kat det er, hvis den ikke er mærket? Ejere af fritløbere vil næsten være bedre stillet ved ikke at mærke katten. Så kan de ikke gøres ansvarlige.

Jeg er ikke negativ over for en kattelov. Det er fint med mig, at man får loven, selv om den mest skulle få symbolsk karakter. Og det kan også være, at nogen faktisk har udtænkt en håndhævelsesmetode, som kan virke, og som jeg bare ikke har hørt om.

I sidste ende er det dog en holdningsændring, der skal til, og den er jeg ikke sikker på, man skaber gennem en lov. Den kan være et bidrag, og den kan slå fast, at det officielle Danmark har respekt for katte og andre dyr, der lider under lav status, og derfor er det fint, hvis vi får den. Men den løser ikke i sig selv problemet.

2 Synes om

Enig i at det er en holdningsændring der skal til også enig i at loven er mest symbolpolitik. Normalvis er jeg indædt modstander af symbolpolitik og love der er umulig at overholde - lige med en kattelov om obligatorisk mærkning af alle katte tror jeg det kunne være et godt signal at sende.

Du har stort set skrevet det, jeg tænker…

Jeg synes mærkning er et must, ligesom jeg er fortaler for kastration generelt - og for fritløbskatte burde det være obligatorisk - men har dæleme også svært ved at se, hvordan en lov skal få praktisk betydning, ud over netop symbolværdien.

Alene det at katte kommer på agendaen, er et skridt i den rigtige retning - håber jeg… :crossed_fingers:

3 Synes om

Jeg tror faktisk at en indfangning og neutralisering af alle fritløbere ville hjælpe til at få folk til at tage ansvar for deres katte.

Jeg vil faktisk antage at de som har kat rent faktisk har det fordi de kan lide dem.

At vi så kan være uenige om hvordan det er korrekt at holde kat er, efter min mening, næste skridt.

Vi er simpelthen nødt til at få løbet processen igang og få katten og dens velfærd på dagsordenen. En kattelov, tror jeg, om mærkning og allerhelst også neutralisering af alle fritløbere kunne være et skridt på vejen.

Det er jo relativ nemt, fang en fritløber kat er den intakt og umærket så bliver den snippet og omplaceret. Er den allerede snippet og ser den sund og rask ud, så får den lov til at løbe videre. Er det en mærket fritløber og den er intakt, så bliver ejer kontaktet og oplyst om at den bliver snippet og omplaceret med mindre de betaler for en snipning.

Teoretisk set, ja - men har desværre bare svært ved at se det ske i praksis…
Internaterne er i forvejen ved at sprække, selv med øget kapacitet på den front, er der overhovedet aftagere til flere katte?

Med mindre selvfølgelig alle dem der får inddraget en fertil kat, smutter ned på det nærmeste internat og henter en fikset… :smirk:

4 Synes om

Holdningsændrig i nationens samvittighed er eneste vej frem. Og der er langt hjem endnu :frowning:
VH
Susanne

6 Synes om