Reflekterer over -korrekt måde at fjerne misrygtede katte

Hey Kloge katte mennesker.
Jeg sidder her og tænker, hvad vil egentlig være den helt korrekte måde at fjerne katte for et privat hjem pga. misrygt.
Lads os forstille den omdiskuterede sag med Britta.

Hvordan skal det gøres korrekt?
step by step !
Ringe efter politiet, dyrlæge, kattens værn?
Hvad nu hvis ejer ikke vil udlevere kattene?
Er der nogen der har opskriften, som også vil holde i en evt. retsag.
Hvilken dok. er billeder nok, dyrlæge udtaelser mm. hvor meget skal der bruges konkret.
Men med udgangs punkt i… at kattene omgående skal forlade hjemmet.

Det er ikke ment som nogen form for dunken, men jeg tror desværre ikke det er sidste gang at vi kommer til at opleve dette.
Så jeg vil gerne være bedre kældt på, en anden gang. En ting er sikkert… jeg glemmer aldrig mere mit camera.

Hilsen Pia -engel

jeg forsøgte en gang at melde en for mishandling af sin hund, der skulle være do. biller med dato, plus vidner…

Som jeg læser ordene der er skreveti denne tråd OG de illustrative foto’s -brækkesig
så ville det bedste have været straks EFTER man havde tager en flok billeder så stor, at ringe til en dyrlæge man stolede på…jeg havde i hvert tilfælde ringet til min…og dernæst til vor udøvende myndighed.
Vor dyreværnslov er enten mangelfuld eller også fatter føromtalte myndighed ofte ikke at fatte den, men NÅR der er skrevet der ikke var mad og vand at finde eller i ikke tilstrækkelig mængde, SÅ plejer de at fatte alvoren.
Jeg har lært meget de sidste 5 år og jeg ved efterhåneden hvad der skal til.
Dokumentation, dokumentaion og atter dokumentation, og som jeg læser Jeres ord, virker det da i den grad som om den er til stede.
Render man ind i myndigheder der ikke udøver deres område tilstrækkelig så har man altid medierne og som en skrev (det var vist forøvrigt denne tråds starter) saå ville BT eller Ekstrabladet have været et godt pressionsmiddel.
Kan man udover en anmeldelse fra lægfolk (os) også få politiet til at lave en skriftelig anmeldelse SÅ er det jo logisk nok endnu bedre OG får man først en person dømt FØRSTE gang går det altid nemmere næste gang.
OG så handler det også om en god mængde tålmod…min har i hvert tilfælde de sidste halvandet år været sat på en prøve…men jeg tror STADIG det lønner sig at gøre noget OG desuden blive ved og ved og ved og ved og ved.
BriTa

Muligt du har ret, men her gik jeg ud af døren med alle kattene samme dag…
At der så skal ske mere, den er jeg helt med på

Men det ville være en rigtig god tråd at komme med nogle gode ideer til næste gang man står i situationen. -forelsket -thumbs

Det er IKKE en kritik af det du gjorde, Karen. DÈT du gjorde hjalp dyrene og de er ALTID de vigtigste.
Det er umuligt at holde hovedet koldt og beholde overblikket i den slags situationer, med mindre man er født uden hjerte i brystet.
Men når nu tingene skete i den rækkefølge de ER sket i, så kan der KUN rettes op på det hele ved at anmelde. Det beviser fakta jo også, for vedkommende har IGEN erhvervet sig katte.
I det område misrøgten er sket ER en landbetjent. Han har myndigheden og det er han en skriftelig anmeldelse bør indleveres til.
Han bør også verificeres inden så han er klar over, hvad der venter ham.
Han SKAL tage en skriftelig anmeldelse alvorlig, for det er der lovhjeml for.
At der så kan gå noget der minder om årti’er, er en anden sag, og dèr er det man skal være udstyrret med en mængde tålmod der grænser til det helt håbløse.
Selv politiets egne anmeldelser af steder som de der er beskrevet her, tager SÅ lang tid.
Og det ER ufatteligt når man tænker på det er levende væsener det handler om.
Vor udøvende myndighed har meget at lære og de burde prioriterer anderledes end de gør.

hvilken tråd bliver der hentydet til ? er der nogen der kan give et evt link ?

hvilken tråd bliver der hentydet til ? er der nogen der kan give et evt link ?[/quote]

viewtopic.php?f=61&t=1516

Jeg har en dyne, JA…men den er flad som en pandekage fordi jeg de sidste 5 år har slået så meget i den, den har tykkelsen som et stykke kopipapir.
Myndighederne er SÅ træge så det råber til himmelen. OM der er højere til himmelen hvor I har set forfærdeligheder kontra her hvor jeg bor, skal jeg ikke kunne sige, men uagtet hvad, så er der for højt alle steder.
Selv politiet virker magtesløse over dem selv.
Det er lige til at både -brækkesig sig over OG -græd over.

Det du gjorde burde udløse en -SJOV (minus funniest)…altså en form for belønning og ikke mange havde ageret som du. Men NÅR tingene så HAR udviklet som de beviseligt gør, så bliver I altså også nødt til at gå linen fuldt ud. Og det gør man KUN ved at anmelde. Der sidder masser af mennesker der gerne vil hhælpe og som HAR lavet anmeldelser på misrøgtere.
Det handler blot om at komme igang OG få gjort myndighederne opmærksomme på hvad der foregår OG har foregået.
Det er ikke for sent…det er det aldrig.
Brita
nb…sidder og hører i vor lokalnyheder et menneskeforældreægtepar har fået en dom…hele sagen er fra 2005…selv når det gælder menneskebørn går det SÅ trægt det er til at hyle over

Men jeg ved slet hvordan man gør, henvender man sig til politiet eller er det en dyreværnssag og er det så anderledes?

Jeg har siddet og kigget lidt på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside, hvor der står at man kan henvende sig til den lokale kredsformand når man har billeder til at bevise at der ikke bare er tale om en nabostrid el. lign., se punkt 3 her.

Ja selvtægt er forbudt. Så står man midt i det, så kan man ringe efter politiet, som så hvis der er grund nok afleverer dyrene til dyreinternater. Eller man kan snakke med KV og få en inspektør til at tage med ud og vurdere sagerne. Og ja, den lokale kredsformand er korrekt, og så håbe på, at han ikke er en klaphat fra det mørke Jylland, for så sker INTET.

Der var iøvrigt en Dyreværnsdame - vist fra DB - i radioen på et tidspunkt, hun sagde, at hvis hun kom ud til misrøgtede dyr, så tog hun dem altså med, selvom hun ikke måtte, og så tog hun balladen bagefter.

Hvis jeg stod i det og det var mine katte, så ville jeg nu også tage dem med og tage balladen bagefter, ingen tvivl om det.

Hej Pia :slight_smile:

Jeg har rettet din overskrift.

4. Husk sigende overskrifter som fortæller hvad tråden handler om, ellers forbeholder Admin/hjælpeadmins sig retten til at ændre overskriften. Ved gentagne oprettelse af samme tråde uden sigende overskrifter, forbeholder Admin/Hjælpeadmins sig rettet til at slette disse tråde.

Mvh.
May-Britt

Hejsa

Jeg syntes det er utrolig svært at komme med de vise sten, set i lyset af en sag som jo har kørt på disse kanter siden februar. Der blev personen anmeldt - politi og dyrenesbeskyttelse opsøger stedet og kommer ind uden ejeren er hjemme… Der finder de flere døde katte og en død kanin, heste som står i lort - de vælger at strø hestene og fodere den, kattene får vand og mad, de levende som er tilbage.

De efterlader så en besked til ejeren, men jeg er da kontaktet af naboen. Jeg får kontakt til ejeren af de katte som benægter alt, da jeg selv kommer hjem samme aften er hankatten hun havde fra mig efterladt ved min bopæl samt et marsvin stod i en kasse. Men en masse katte er forsvundet og hvem er de døde katte som lå på bopælen

Myndighederne opsøger hende igen på 3. dagen hvor alle andre katte er fjernet, pånær 3 som er gemt væk. Jeg ved at de også senere blev efterladt der hvor hun havde gemt dem og ved de gik under samme forhold som de andre, forstår virkelig ikke at politi og dyreværn ikke kan gøre mere.
Så selv når myndighederne fra start er med, er det langt fra sikkert der sker nok for dyrene

MVH
Gitte

Ja men sådan er det desværre ikke altid i virkeligheden, i den sag jeg kender til lukkede de døren og efterlod levende katte sammen med døde - for så først senere og komme retur.
Senere blev hun anmeldt om 3 katte hun havde gemt væk og politiet var ude og se, og kunne gennem vinduerne se at de gik under kummerlige forhold som der så ud hvor hun havde boet med de andre katte som døde og disse også så meget trælse/syge ud, samt at ejeren af bygningen kunne fortælle hun ikke havde været og se til de katte i 14 dage, så ville de ikke gribe ind, ved derfor nogen måtte ty til selvtægt… Så har ikke meget til overs for det system

MVH
Gitte

Nu sidder jeg og kigger dyreværnsloven igennem her og der står faktisk at det er ulovligt at drukne dyr, som aflivningsmetode. Det var da en lettelse at netop det er nævnt, synes jeg, for jeg har tit set folk true med at drukne killinger i annoncer osv.

Jeg vil ikke sige loven er interessant at læse, for der er også et par underlige ting i, (f.eks. må man gerne sætte en ring i en gris’ tryne for at forhindre den i at rode i jorden) men så vidt jeg kan se skal man henvende sig til politiet, og de skal så tage ud med en dyrlæge til at dokumentere og så skal politimesteren høre alle parter. Det behøver ikke være skriftligt, hvis det er akut.

Det kan jeg godt nok godt forstå du er frustreret over. Der står i loven at man, hvis man holder dyr (altså ejeren), skal sørge for at de behandles omsorgsfuldt, og at der tages hensyns til deres sundhedsmæssige og selv adfærdsmæssige behov. Se selv:

Dyreværnsloven

§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.
§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.
§ 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.
Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på bindsel, tøjr og lignende indretninger.
Stk. 3. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen. Dette gælder dog ikke fritgående dyr på græs eller lignende. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt.

Måske skulle man printe den lov ud så man havde den ved hånden hvis man måtte ringe til politiet, eller skulle tage med ud til et sted. Måske skal de politimænd holdes i ørerne. Og måske skal de lige uddannes lidt i dyresundhed, for det er jo politimesteren som skal vurdere om det er nødvendigt med en dyrlæges erklæring.

Og senere i kapitel 4, som hedder “Tilsyn”, står der hvordan politiet skal gøre:

§ 21. Behandles dyr uforsvarligt, kan politimesteren (politidirektøren) give den ansvarlige pålæg om dyrets behandling.

§ 22. Efterkommes pålægget efter § 21, stk. 1, 1. pkt., ikke, skal politimesteren (politidirektøren) sørge for dyrenes pasning og kan herunder anbringe dyrene et andet sted.

Stk. 2. Politimesteren (politidirektøren) kan straks eller senere bestemme, at dyrene skal sælges eller aflives, hvis forholdene taler derfor, herunder dyrenes tilstand, udsigten til, at ejeren kan passe dyrene igen, og udgifterne ved dyrenes placering andetsteds.

Så måske har grunden været at politifolkene ikke har kunnet tale med ejeren.

Altså er det det man kalder et hul i lovgivningen. Ejeren skal bare blive væk?

Orv, dyrlægerne har faktisk også pligt til at anmelde.

Det der skal til er en gennemgribende holdningsændring i befolkningen og hos politikerne. Når man hører om van-og misrøgtede dyr har det tit fået lov at udvikle sig ud i det horrible og ingen har løftet en finger. Her hører vi om naboer der ikke har kunnet være i tvivl om tingenes tilstand. Men hellere lukke øjnene, ørerne og munden end involvere sig.
Som Lene nævner i den anden tråd var der en mere konsekvent behandling af en sag fra de tyske myndigheders side. I Tyskland bliver folk dømt og de får forbud mod at holde dyr igen.
I Danmark findes der undskyldninger for misdæderen, det er synd for personen, h*n har sikkert haft en dårlig barndom osv. Men hvad hjælper det de uskyldige dyr der fanges i en psykopats hænder???
Men set i lyset af de mange sager der har kørt om misrøgt og mishandliger den seneste tid, ser der jo endelig ud til at ske noget, selv på Christiansborg. Sagen om en mishandlet schæfer får åbenbart og forhåbenligt endelig gang i ændringer i lovgivningen. http://nyhederne.tv2.dk/krimi/article.p … 06265.html
Jo mere fokus der er på disse sager jo bedre forståelse tror jeg der bliver fot at stoppe disse mennesker.
Men jeg kan godt forstå dem som var involveret i den nævnte sag i tråden andet steds, jeg ville have gjort det samme, især når man ved hvor trægt hele systemet kører og tillader folk at misrøgte deres dyr. Så gælder det bare om at handle og redde de lidende dyr.

Enig -thumbs

Men jeg ville jo tro at den sag om Schæferen ville høre under den der paragraf 22, stk 2, som jeg lige citerede før.