Rystet

Normalt skriver jeg ikke disse OT emner. Men jeg er rystet over at et menneske som har dræbt to mennesker i 1983 og 1990 kan gå frit rundt herefter i DK.

Han er jo så nu mistænkt for det 3 mord og var mistænkt for et fjerde kvælningsforsøg i 1986.

Er jeg den eneste som er rystet?

altså da han har hængt sig i lørdags går han ikke frit rundt mere…

MEN

hvad jeg ikke begriber er: en behandlingsdom får dem der ikke er egnede til straf… når de såbliver sluset ud i samfundet… så ER de altså strafegnede… hvorfor pokker får de så ikke lov til at afsone straffen DER!!

Denne historie kender jeg desværre mere til end jeg har lyst til :frowning:

Min moster var kæreste med Bjarne i 1990. Han havde dog fortalt hende at han havde dræbt sin kæreste da han var 16, så da han begyndte at true min moster stak hun af fra ham og gemte sig. Kort efter slog han Vivian (som var en ven af min familie) ihjel :ked:

Jeg var rystet da jeg hørte han havde fået lov til at komme ud, og få muligheden for at gøre det igen!! Hvordan kan man slippe et menneske ud som har slået 2 kvinder ihjel??

Der er virkelig noget galt i Danmark!!

Og så er han sikkert ikke den eneste - der ikke er bag lås og slå

:uha::uha::uha::uha:

[quote=Battlestar;284139]altså da han har hængt sig i lørdags går han ikke frit rundt mere…
[/quote] Jeg ved godt han tog livet af sig lige før hørringen.

Det var mere bagudrettet og undren over det danske retsystem. At en som har myrdet ikke kun en, men TO gange har kunne (kan) gå frit rundt.

[quote=DK Thomani;284143]Denne historie kender jeg desværre mere til end jeg har lyst til :frowning:

Min moster var kæreste med Bjarne i 1990. Han havde dog fortalt hende at han havde dræbt sin kæreste da han var 16, så da han begyndte at true min moster stak hun af fra ham og gemte sig. Kort efter slog han Vivian (som var en ven af min familie) ihjel :ked:

Jeg var rystet da jeg hørte han havde fået lov til at komme ud, og få muligheden for at gøre det igen!! Hvordan kan man slippe et menneske ud som har slået 2 kvinder ihjel??

Der er virkelig noget galt i Danmark!![/quote]

Det vi ser er desværre et produkt af de dårlige eller manglende forhold der er for psykiatrien i DK pt.
Syge mennesker der desværre burde være i langvarig behandling i psykiatrien, tabes i behandlingen, fordi der ikke tilgodeses ressourcer nok til psykiatrien, og så sendes de ud i samfundet hvor de ikke hører hjemme og slet ikke kan begå sig, med den psykiske sygdom de har.
Det er synd og utrygt for den psykiatriske patient, som måske går rundt og er voldsomt psykotisk, men det er synd for ofrene, idet de psykisk syge personer udgør en trussel i samfundet når de ikke får den behandling de har behov for.

Men det er jo desværre mangeårig fejlslagen sundhedspolitik af den nuværende regering :frowning:

En behandlingdom betyder, at det er psykiateren, der bestemmer, hvornår “patienten” sådan betragtes han, bliver erklæret rask.
Og dermed “løslades”.

Der kan i realiteten ske det, at personen lukket ud efter 1 år - eller vedkommende bliver på den psykiatriske lukkede afdeling resten af sit liv.

[quote=Mona Jensen;284190]En behandlingdom betyder, at det er psykiateren, der bestemmer, hvornår “patienten” sådan betragtes han, bliver erklæret rask.
Og dermed “løslades”.

Der kan i realiteten ske det, at personen lukket ud efter 1 år - eller vedkommende bliver på den psykiatriske lukkede afdeling resten af sit liv.[/quote]

Det er ikke helt rigtigt.

Hvis man er sindssyg, så henføres man til straffelovens § 16, og den
mentalundersøgende overlæge kan “pege på foranstaltninger som mere
formålstjenlige end eventuelt forskyldt straf” - men det er altid retten, der
dømmer, og dermed bestemmer, hvor sigtede “havner”.

En sigtet kan eventuelt blive idømt en “anbringelsesdom” - og psykiateren
kan ikke bestemme, hvornår sigtede lukkes ud igen.

Der kan også fastsættes en længstetid på dommen, dvs. straffen skal stå i
forhold til den forbrydelse, man har begået. Man kan således ikke blive
spærret inde på livstid på en psykiatrisk afdeling for eksempelvis vold eller
røveri. Statsadvokaten “holder øje” med de anbringelsesdømtes sager.

(Fra Rigsadvokatmeddelelse nr. 5/2007, som er gældende i dag)
[SIZE=2]A. Dom til anbringelse [/SIZE]
[SIZE=2]A.1. [/SIZE][FONT=Times New Roman,Times New Roman]Påstand om dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling nedlægges, når tiltalte er sindssyg[/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]og frembyder en sådan fare for retssikkerheden, at han efter anklagemyndighedens opfattelse [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]ikke bør kunne udskrives uden ifølge retskendelse. Disse domfældte vil ikke kunne anbringes [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]udenfor psykiatrisk afdeling eller udskrives efter vedkommende overlæges egen bestemmelse. [/FONT]

Der findes også andre foranstaltningsdomme, som er mildere, og hvor
overlægen sammen med kriminalforsorgen kan udskrive og genindlægge.
Men en sindssyg sigtet, dømt for manddrab (som i den omtalte sag), vil
sandsynligvis få en dom til anbringelse - og kan således ikke blive
udskrevet efter et år eller løsladt af den psykiatriske overlæge.

[quote=Charlotte Oeh.;284227]Det er ikke helt rigtigt.

Hvis man er sindssyg, så henføres man til straffelovens § 16, og den
mentalundersøgende overlæge kan “pege på foranstaltninger som mere
formålstjenlige end eventuelt forskyldt straf” - men det er altid retten, der
dømmer, og dermed bestemmer, hvor sigtede “havner”.

En sigtet kan eventuelt blive idømt en “anbringelsesdom” - og psykiateren
kan ikke bestemme, hvornår sigtede lukkes ud igen.

Der kan også fastsættes en længstetid på dommen, dvs. straffen skal stå i
forhold til den forbrydelse, man har begået. Man kan således ikke blive
spærret inde på livstid på en psykiatrisk afdeling for eksempelvis vold eller
røveri. Statsadvokaten “holder øje” med de anbringelsesdømtes sager.

(Fra Rigsadvokatmeddelelse nr. 5/2007, som er gældende i dag)
[SIZE=2]A. Dom til anbringelse [/SIZE]
[SIZE=2]A.1. [/SIZE][FONT=Times New Roman,Times New Roman]Påstand om dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling nedlægges, når tiltalte er sindssyg[/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]og frembyder en sådan fare for retssikkerheden, at han efter anklagemyndighedens opfattelse [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]ikke bør kunne udskrives uden ifølge retskendelse. Disse domfældte vil ikke kunne anbringes [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]udenfor psykiatrisk afdeling eller udskrives efter vedkommende overlæges egen bestemmelse. [/FONT]

Der findes også andre foranstaltningsdomme, som er mildere, og hvor
overlægen sammen med kriminalforsorgen kan udskrive og genindlægge.
Men en sindssyg sigtet, dømt for manddrab (som i den omtalte sag), vil
sandsynligvis få en dom til anbringelse - og kan således ikke blive
udskrevet efter et år eller løsladt af den psykiatriske overlæge.[/quote]

Jeg kender en kvinde, som tog livet af sin datter,
og blev erklæret sindsyg i gerningsøjeblikket.

Hun fik en behandlingsdom.
Og var kun indlagt 1 år - hvor det var psykiateren; som var indikator for en løsladelse.
Men det er selvfølgelig en anden sag :?

[quote=Mona Jensen;284253]Jeg kender en kvinde, som tog livet af sin datter,
og blev erklæret sindsyg i gerningsøjeblikket.

Hun fik en behandlingsdom.
Og var kun indlagt 1 år - hvor det var psykiateren; som var indikator for en løsladelse.
Men det er selvfølgelig en anden sag :?[/quote]

Ja, for en behandlingsdom og en anbringelsesdom er ikke det samme.

I korte træk:
Hvis du er sindssyg og begår kriminalitet, kan du ikke straffes med fængsel,
men modtager i stedet en særforanstaltning, eksempelvis en anbringelses-
eller behandlingsdom.

Hvis du er erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket, en kortvarig forbigående
psykotisk tilstand, kan du - som andre sindssyge - ikke straffes med fængsel.

Hvis man - som damen du kender - får en behandlingsdom, så vil man starte
med at være indlagt, men når behandlingen har virket og den psykotiske
tilstand klinger af, så er der så at sige ikke længere behov for behandling
under indlæggelse, og behandlingsdommen giver netop mulighed for
at overlægen kan udskrive en med tilsyn af kriminalforsorgen - og mulighed
for, at man kan genindlægges. Dette skrevet, uden at jeg jo selvfølgelig
kender noget som helst til præmisserne for denne dom.

Ved dom til ambulant behandling bliver man ikke engang indlagt fra starten,
men dommen giver mulighed for indlæggelse, hvis man ikke passer den
ambulante behandling.

Men det er sjældent, at vi på klinikken (hvor vi laver 250 mentalundersøgelser
om året) - ser nogen, der kun er forbigående sindssyge i gerningsøjeblikket.
Rigtig mange sigtet for manddrab og personfarlig kriminalitet i øvrigt lider af
skizofreni - og det er ikke en kortvarig forbigående psykose!

[quote=DK Thomani;284143] Hvordan kan man slippe et menneske ud som har slået 2 kvinder ihjel??

Der er virkelig noget galt i Danmark!![/quote]

Jamen der går da masser af mennesker rundt i DK, der har slået mennesker ihjel, er idømt enten den ene eller anden form for straf…og siden løsladt efter afsoning.

Vores naive retssystem bygger jo på, at de tror et ophold i et fængsel eller en kortvaring forvaringsdom fjerner de kriminelle tilbøjeligheder hos en person.

Men virkeligheden er jo desværre en anden.

I mange tilfælde er der jo virkeligt noget sandt i den gamle talemåde “en gang tyv, altid tyv”.

I den aktuelle sag her kunne det måske være endt anderledes…havde kun krævet en sætning til kvinden…evt. fra Bjarnes forældre eller andre i deres fælles omgangskreds: “er du egentlig klar over, at Bjarne har myrdet 2 af sine tidligere kærester, og var mistænkt for drabsforsøg på en tredje”.

Det må sgu ha’ været en blandet oplevelse for hende, at stå i lufthavnen i USA og erfare, at kæresten ikke kunne få indrejsetilladelse da de tjekkede straffeattesten og blev bekendt med hans tidligere ugerninger, så han måtte vende om og rejse hjem.
Hun afholder så ferien, kommer hjem og gør det forbi…og han tager formodentlig ud og dræber hende og skjuler liget

Du har garanteret ret!

Men jeg undres til stadighed over, at nogle kvinder nærmest tiltrækkes af
mænd, der har begået de frygteligste ting. Tænk bare på en vis Lundin, der
blev gift, mens han afsonede dommen for drab på Marianne Petersen og
hendes to sønner.

[quote=Charlotte Oeh.;284291]Du har garanteret ret!

Men jeg undres til stadighed over, at nogle kvinder nærmest tiltrækkes af
mænd, der har begået de frygteligste ting. Tænk bare på en vis Lundin, der
blev gift, mens han afsonede dommen for drab på Marianne Petersen og
hendes to sønner.[/quote]

Ja, men der er jo det ved det, at de mænd ofte er meget charmerende, veltalende o.s.v…

Bare se på billederne af fyren i sagen her.

Vil sikkert blive betegnet som seende godt ud, charmerende, smilende, varme øjne o.s.v…ingen kan jo se på sådan en mand hvad han indeholder, og i begyndelsen, eller så længe der ikke kommer kurrer på tråden, så går tingene jo fint.

Nøjagtig som en sag der var her i byen for nogen år siden.

Samme type mand, bare yngre…dræber sin egen få uger gamle baby.
Kæresten selvfølgelig vildt chokeret, over at den dejlige , søde , rare fyr kunne finde på det…hun anede ikke, at han to gange tidligere var dømt for nøjagtigt det samme…blot i andre kommuner.
Vores kommune var vidende om det, men undlod, under henvisning til tavshedspligten, at oplyse den vordende mor om, at hun F***** bare skulle passe på sit barn når det kom til verden, og ikke lade kæresten være alene med det blot i 5 minutter.

[quote=Felis;284295]Ja, men der er jo det ved det, at de mænd ofte er meget charmerende, veltalende o.s.v…

Bare se på billederne af fyren i sagen her.

Vil sikkert blive betegnet som seende godt ud, charmerende, smilende, varme øjne o.s.v…ingen kan jo se på sådan en mand hvad han indeholder, og i begyndelsen, eller så længe der ikke kommer kurrer på tråden, så går tingene jo fint.

[/quote]

Ja, forskellen er bare, at i eksemplet Lundin-sagen, der kan det næppe være
gået nogens næse forbi, hvad han indeholdt.

Præcis det samme med de kvinder, der gifter sig med en på dødsgangen i USA

 • de tror, de gør en pokkers god gerning og kan redde manden. De skulle
  hellere redde deres egen bagdel. Jeg ville godt nok være ked af det, hvis det
  var en af mine døtre :besvimer:

[quote=Felis;284295]
Nøjagtig som en sag der var her i byen for nogen år siden.

Samme type mand, bare yngre…dræber sin egen få uger gamle baby.
Kæresten selvfølgelig vildt chokeret, over at den dejlige , søde , rare fyr kunne finde på det…hun anede ikke, at han to gange tidligere var dømt for nøjagtigt det samme…blot i andre kommuner.
Vores kommune var vidende om det, men undlod, under henvisning til tavshedspligten, at oplyse den vordende mor om, at hun F***** bare skulle passe på sit barn når det kom til verden, og ikke lade kæresten være alene med det blot i 5 minutter.[/quote]

Frygteligt - men igen hele diskussionen om tavshedspligt, og den beskyttelse,
som vi vel generelt synes er helt ok, men som i sager som denne får så
rædselfuld en konsekvens.

[quote=Charlotte Oeh.;284301]Ja, forskellen er bare, at i eksemplet Lundin-sagen, der kan det næppe være
gået nogens næse forbi, hvad han indeholdt.

.[/quote]

Næ…og tænk på hvor kort tid der er , til han igen er på fri fod :thumbdown:

[quote=Mona Jensen;284253]Jeg kender en kvinde, som tog livet af sin datter,
og blev erklæret sindsyg i gerningsøjeblikket.

Hun fik en behandlingsdom.
Og var kun indlagt 1 år - hvor det var psykiateren; som var indikator for en løsladelse.
Men det er selvfølgelig en anden sag :?[/quote]

Det er stadig en dommer, der har besluttet det …

NP

Nej, for han fik livstid. Og livstid er livstid. Der kan man ikke prøveløslades

 • den eneste måde man kan komme ud på er ved benådning af Dronningen,
  (i praksis ministeriet) og det sker ikke så tit. Tænk bare på Palle Sørensen
 • politimorderen.

[quote=Niels Peter;284360]Det er stadig en dommer, der har besluttet det …

NP[/quote]

Det er retten, der har idømt foranstaltningen, men hvis foranstaltningen er
en behandlingsdom, så er det ikke retten, der tager stilling til
udskrivning, men derimod den behandlingsansvarlige overlæge og med
tilsyn af kriminalforsorgen.

Hvis det derimod er en anbringelsesdom, så er det retten, der tager
stilling til, om foranstaltningen kan ændres.

[quote=Charlotte Oeh.;284362]Det er retten, der har idømt foranstaltningen, men hvis foranstaltningen er
en behandlingsdom, så er det ikke retten, der tager stilling til
udskrivning, men derimod den behandlingsansvarlige overlæge og med
tilsyn af kriminalforsorgen.

Hvis det derimod er en anbringelsesdom, så er det retten, der tager
stilling til, om foranstaltningen kan ændres.[/quote]

Sandt nok - jeg skal til at tage mine briller på, når jeg læser …

NP

[quote=Charlotte Oeh.;284361]Nej, for han fik livstid. Og livstid er livstid. Der kan man ikke prøveløslades

 • den eneste måde man kan komme ud på er ved benådning af Dronningen,
  og der sker ikke så tit. Tænk bare på Palle Sørensen - politimorderen.[/quote]

Livstid er vel, for ham, som de andre “livstidsdomme” at der skal tages stilling til prøveløsladelse efter 12 år, og hvis der skønnes, at manden ikke mere er til fare for sine omgivelser, så skal der gælde samme regler for ham som for andre.

Jeg kan ikke komme på andre end Palle Sørensen, der har afsonet så mange år af en livstidsdom.