Naturnationalparker og hestene i Mols Bjerge

Jeg kan ikke blive enige med mig selv om det er en god eller dårlig ide at der på et område på Trelde Næs er lukket 2 shetlands ponyer ud som naturpleje.

Frygter lidt det vil gå dem som de heste ved Mols Bjerge :confused:

1 Synes om

Hvad er du bekymret for?
Måske 2 er lige i underkanten - og de ville have det bedre med et par mere? (men måske område ikke er stort nok…)

Heste i naturparker tror jeg har et bedre heste-liv end mange rideheste…og der er regler for hvordan dyr behandles - se også her under ‘Dyr, dyrevelfærd…’

Der har været kørt hårde kampagner mod Naturnationalparker specielt på sociale medier. Dyrevelfærd er brugt som banner - men tænker det ofte har drejet sig om andre ting…det giver bare færre likes hvis man melder ud at man ikke vil afgive lidt til uberørt natur, fordi man ser naturen som en brugs ting…og syntes at mountainbike stier, ridestier, nem adgang etc kommer først.

Grunden til jeg specielt syntes dyrevæefærds argument runger hult er at der først i 2021 kom lov om at heste ikke må stå alene.
Hvor var alle dem der råber op om NNP her?

Edit:
Artikel her om emnet er god

og så har naturstyrelsen lavet en række videoer som er super gode - og kan anbefales - her er en af dem :smiley:

3 Synes om

Min bekymring går på alt for tynde heste, og hove der ikke slides ned og derfor bliver for lange.

Heste der ikke får de vitaminer og mineraler de har brugt for

At de er 2 har jeg ikke noget problem med.

Dansk natur er jo en del blødere end den på Shetlandsøerne hvor racen er fra, så der slides hovene naturligt

4 Synes om

Jeg skal ikke afvise, at mange rideheste ikke har, hvad jeg forstår som “godt hesteliv”, men der er fandeme også mange grelle - og dokumenterede - eksempler på heste og kvæg i NNP regi, der udsættes for hvad der i alle andre sammenhæng ville blive takseret som grov vanrøgt.

De to vinkler har jo intet med hinanden at gøre - for min skyld må de hjertens gerne hegne hvor der er behov, men i samme sekund man hegner, begrænser man også dyrenes muligheder for at søge bla. føde og vandre til bedre egnede habitater (aka. naturlig adfærd…), og så er man pinedød også forpligtet til at tilse dyrene, herunder fodre hvis/når der er behov for det.
Samtidig går der dyr rundt med alvorlige hovproblemer og ubehandlede sår efter GPS-halsbånd - begge dele strider mod dyreværnsloven, og her kan man ikke engang “forsvare” vanrøgten ved at påstå gavnlig påvirkning på naturen!

Det er netop et af de store problemer ved at udsætte tamdyr - de er ikke gennem generationer specialiseret til at klare sig under de forhold, der findes i det pågældende område.

7 Synes om

Min modvilje mod NNP bunder i, at de netop ikke bliver uberørt natur. De er stærkt designede og regulerede med henblik på at optimere artsdiversitet. De er meget mere “park” end “natur”.

5 Synes om

Jeg har ikke noget imod naturparker, jeg bor i Fredericia og bor nærmest i en stor naturpark både på land og i vand

Vil godt slå fast, at jeg bestemt ikke er modstander af at man anvender hverken heste eller kvæg til naturpleje - det kan sagtens gøres dyreetisk forsvarligt, hvilket sker rigtig mange steder.
Vi bor direkte til Natura 2000 arealer, hvor der i mange år har gået kvæg i naturpleje - de tilses, fodres efter behov og tages i øvrigt ind de måneder hvor græsningen er mest begrænset.

7 Synes om

Hvad er alternativet hvis biodiversitets krise skal bare afbødes en lille smule?

Alternativet er at lade naturen bestemme de fleste steder. Og så lave nogle reservater for de mest truede arter.

Men der er jo ikke nogen ‘fleste steder’?

Det er mennesker, bebyggelse, landbrug og produktions skov over det hele…og ‘de mest truede arter’ - er rigtig mange. Læg der til klima katastrofe & forurening.

DK er et stort ‘kulturlandskab’ - så vi er ikke uenig i at det er ‘kunstigt’ - og hele ‘national park’ begrebet er også noget hrm her i DK…jvf artikel her

Men hvad skal man ellers gøre?

Vi skal nyde de små fremskridt. At arealer overgår fra (urentabelt) landbrug til vild tilstand. At gamle arter indvandrer af sig selv (havørne, ulve …).

Og skal man nok tage lidt mere udgangspunkt i, at vi har ikke det helt rigtige svar endnu. I den aktuelle debat slås biologer mod lokale naturbrugere. Det er ret dumt, for det er to grupper, som burde stå sammen.

4 Synes om

Præcis - der er jo, som @Musashi’s linkede artikel også illustrerer, langt fra konsensus om værdien af de nuværende planer.
Og når det så samtidig involverer grov tilsidesættelse af enhver form for etik og dyrevelfærd på ideologiens alter, hopper kæden sgu’ af for mig.

Jeps - og Exmoor ponyen, som er en af de ofte udsatte arter, er sådan set repræsenteret på den liste: https://www.wildponywhispering.co.uk/

2 Synes om

Men syntes nu også det virker som op ad bakke for biologer/fagfolk? Og at det mere er visse grupper som slås mod biologer/fagfolk/naturprojekter? End omvendt…

Eller som du skriver naturbrugere - men med vægt på bruger. Og biologerne de har jo naturen som første prioritet…ikke dens rekreative brug.

Det virker som om mange kun kan se natur ud fra et brugs synspunkt og ikke noget som har værdi i sig selv?

Tænker bare det bliver for lidt, for langsomt og for sent for alle de arter som er tæt på at være væk for altid?

Det er den sjette store massedød. Vi befinder os i antropocæn. Begyndelsen sættes normalt til år 1800 med brug af fossile brændstoffer. Men menneskets udryddelse af arter tog for alvor fat ved slutningen af sidste istid da Amerika blev befolket.

Til gengæld begynder genteknologien at tage fart nu. Så der skal nok komme nye spændende arter til erstatning for de udryddede.

Det er det indiskutabelt også for mange af dem - for ikke at nævne alle dem vi har udryddet allerede - og det er endnu et punkt på menneskeslægtens uendelige list of misdemeanors…

Og jeg mener ikke, et forsøg på at rette op på (en af!) vores fejltagelser, retfærdiggør at man accepterer konsekvenser for naturpleje-dyrene, som det fremgår af f. eks. disse billeder:

3 Synes om

Det er under al kritik, at den misrøgt får lov at fortsætte!! :face_with_symbols_over_mouth: :face_with_symbols_over_mouth: Det er jo bestemt ikke første gang, de er blevet anmeldt

4 Synes om

Hvis du går ind i FB gruppen biodiversitet.dk kan du se diskussion af det emne og Bøgedal - der er mange gode indlæg fra både fagfolk - og kyndige hestefolk :slightly_smiling_face:

Jeg kan kun opfordre til at man også læser hvad fagfolk siger om den sag i biodiversitet.dk gruppen - der er billed dokumentation, der viser en noget anden historie end den Bøgedal giver her…

Jeg er ved at høre denne bog på lydbog - kan anbefales :slight_smile:
Den er helt ny og har forskning med fra 2021

1 Synes om